TARVITSEMME PÅ SVENSKA

Översättning av tarvitsemme i Svenska

S Synonymer

Resultat: 10574, Tid: 0.151

Exempel på att använda Tarvitsemme i en mening och deras översättningar

Tosiasia on, että tarvitsemme rajoittavan järjestelmän maitosektorille.
Faktum är att vi behöver ett restriktivt system för mejeriindustrin.
Mutta tarvitsemme yhteisiä sääntöjä, joita myös valvotaan.
Men vi behöver gemensamma regler som även övervakas.
Tarvitsemme yleisratkaisua mahdollisimman nopeasti.
Vi måste snarast möjligt finna en global lösning.
Siksi tarvitsemme tätä keskustelua.
Det är därför vi behöver den här diskussionen.

Se, mitä tarvitsemme, on keino puuttua tähän muulla tavalla kuin sotilaallisesti.
Det som krävs är ett sätt att hantera detta med andra resurser än militära.
Tarvitsemme siis enemmän demokratiaa.
Vi måste därför öka demokratin.
Tarvitsemme oikea-aikaisesti toteutettavia korjausmekanismeja.
Vi måste genomföra korrigerande åtgärder i tid.
Tarvitsemme suhdanteita tasaavia toimia ja yhteisiä aloitteita.
Vi behöver konjunkturstärkande åtgärder och gemensamma initiativ.
Tämä on dramaattinen osoitus siitä, että tarvitsemme vastuullista ja moraalista varainhoitoa.
Detta visar på ett dramatiskt sätt behovet av en ansvarsfull och moralisk finansiell förvaltning.
Me tarvitsemme radikaalia näkökulman muutosta.
Det krävs en radikal perspektivförändring.
Tarvitsemme lisää toimia.
Vi måste vidta fler åtgärder.
Nämä ihmiset tulevat, koska tarvitsemme heitä.
Dessa människor kommer därför att vi behöver dem.
Meidän on tunnustettava, että tarvitsemme turvallista eurooppalaista aluetta maankäytössä.
Vi måste erkänna behovet av ett europeiskt område för säkerhet inom fysisk planering.
Tarvitsemme tänä päivänä näitä kysymyksiä koskevaa johdonmukaista euroopan unionin politiikkaa.
I dag krävs det en konsekvent eu-politik för dessa frågor.
Tarvitsemme paketin.
Vi behöver ett paket.
Tarvitsemme siis yhteisiä toimia jäsenvaltioilta, tai toisin sanoen yhteistä energiapolitiikkaa.
Därför krävs ett samstämmigt agerande från medlemsstaterna, eller med andra ord en gemensam energipolitik.
Korostan kuitenkin jälleen kerran, että tarvitsemme eu:n ja naton välistä tehostettua yhteistyötä.
Men jag vill återigen understryka behovet av ett ökat samarbete mellan EU och nato.
Tässä on mitä tarvitsemme tällä hetkee.
Det var allt vi behövde just nu.
Tarvitsemme rahaa, chiyo!
Vi måste ha pengar, chiyo!
Tarvitsemme sitä, jos aiot tuoda joshuan takaisin.
Vi måste det om du ska kunna ta tillbaka joshua.
Tarvitsemme sitä vastoin kunnollisia sisäisiä valvontamenettelyjä ja työntekijöitä koskevan koskemattomuuden tarkastamista.
Det finns i stället behov av ordentliga interna kontrollförfaranden och en granskning av immuniteten för de anställda.
Tarvitsemme varmaa ja monipuolista tarjontaa.
Vi behöver en trygg och diversifierad försörjning.
Sanoin, että tarvitsemme apua azeonista.
Jag sa att vi behövde azeons hjälp.
Me tarvitsemme myös parempaa valvontaa.
Det krävs också en förbättrad övervakning och kontroll.
Olemme samaa mieltä, että tarvitsemme enemmän julkisia ja yksityisiä voimavaroja.
Vi är ense om behovet av mer resurser, offentliga och privata.
Me tarvitsemme selkeitä sitoumuksia.
Vi kräver tydliga avtal!
Tarvitsemme vakuutusrahoja.
Vi måste få försäkringspengarna.

Resultat: 10574, Tid: 0.151

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer