TAVALLA PÅ SVENSKA

Översättning av tavalla i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4306, Tid: 0.1686

Exempel på att använda Tavalla i en mening och deras översättningar

Valvontaa voidaan hankaloittaa monella eri tavalla.
Det finns olika sätt att försvåra kontrollen.
Tällä tavalla ei tehdä yhteistyötä.
Det är inte vi ska samarbeta.
Erilaisia tuloja verotetaan eri tavalla.
Olika inkomster beskattas på olika sätt.
Tällä tavalla me normaalisti toimimme.
Det är här vi normalt går tillväga.

Millä tavalla parannettuja?
Pâ vilket vis är de bättre?
Tämä ei aina tapahdu parhaalla mahdollisella tavalla.
Ofta sker inte detta på bästa möjliga sätt.
Tiedämme myös, että on mahdotonta reagoida sopivalla tavalla kansallisella tasolla.
Vi vet också att det är omöjligt att reagera på ett lämpligt sätt på nationell nivå.
Sillä tavalla se toimii.
Det är det fungerar.
Olemme aivan liian pitkään hyväksyneet sikojen kohtelun tällä tavalla.
Vi har godtagit denna metod alltför länge när det gäller grisar.
Suosionosoituksia ehdokas teki selväksi, että hän ei katso riippumattomuutensa millään tavalla vaarantuneen.
Applåder kandidaten har tydligt förklarat att han inte på något vis ser sitt oberoende ifrågasatt.
Tällä tavalla me pelaamme.
Det är vi leker.
Kun pistät sen sillä tavalla, niin en.
När du säger det på det viset så, aldrig.
Ja jokaisella tavalla on käänteinen suhde- nopeuden ja puhtauden välillä.
Varje metod har omvänt förhållande mellan snabbhet och renhet.
Henkilöauton kori on hyväksytyllä tavalla suojattava syöpymistä vastaan.
Personbils karosseri skall på godkänt sätt skyddas mot korrosion.
Ongelma on kuitenkin joka tapauksessa ratkaistava tavalla tai toisella.
Men lösas måste det, på ett eller annat vis.
Tämän voi tehdä muutamalla eri tavalla.
Detta kan göras på ett par olika sätt.
Hän söi sillä tavalla koko piiraan, nousi sitten ja lähti.
Han åt en hel paj på det viset, reste sig upp och gick.
Et sinä muulla tavalla saisikaan naista tekemään sitä, hyypiö.
Enda sättet du kan få en kvinna att göra så, äckel.
Millä tavalla?
Vilken metod?
Tällä tavalla ei euroopan tilannetta paranneta.
Det är inte man förbättrar situationen för europa.
Yksityiskohtaisesti en voi tietenkään ylistää teitä tällä tavalla.
I detalj kan jag naturligtvis inte berömma er på samma vis.
Vain sillä tavalla saamme tietää.
Det är enda sättet att få veta.
Eikä mitenkään yllättävällä tavalla.
Men inte på något vis förvånande.
Replikaattorit pystyttiin voittamaan toisella tavalla.
Det fanns andra metoder att besegra replikatorerna.
Puolen miljoonan ihmisen kansanmurha toteutettiin tällä tavalla.
En halv miljon människor blev slaktade i ett folkmord med denna metod.
Mielestäni on tärkeää, että hoidamme tämän asian sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.
Jag anser att det är nödvändigt att vi hanterar den aspekten på ett socialt rättvist sätt.
Tällä tavalla minä elän.
Det är jag lever.
Ei sillä tavalla. mutta.
Fast inte på det viset.
Vain sillä tavalla pääset täältä.
Det är enda sättet att komma härifrån.
Lyödäkseen amerikkalaiset hänen on käytävä sotaa toisella tavalla.
Om han ska besegra amerikanerna måste han använda en annan metod.

Resultat: 4306, Tid: 0.1686

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer