TEIDÄN PÅ SVENSKA

Översättning av teidän i Svenska

S Synonymer

Resultat: 22502, Tid: 0.1543

Exempel på att använda Teidän i en mening och deras översättningar

Uskon, että se saa teidän tukenne.
Jag tror att ni kommer att stödja det.
Missä teidän huumorintaju on?
Vad har du för humor?
Ehkä teidän pitäisi tehdä niin nyt.
Kanske borde ni göra det nu.
Teidän on oltava siitä tietoisia.
Det måste ni vara medvetna om.

Me haluamme teidän on paras kokemus sydney ja australia.
Vi vill att du har den bästa upplevelsen av sydney och australien.
Se on teidän tehtävänne, arvoisa puhemies.
Detta är er uppgift, fru talman.
Miten teidän maanantainne on sujunut?
Hur har din måndag varit?
Toivon teidän voivan korjata tämän.
Jag hoppas att ni kan korrigera detta.
Me haluamme teidän on paras kokemus sydney ja australia.
Vi vill att du ska ha den bästa upplevelsen av sydney och australien.
Mitenkäs teidän lauantainne on mennyt?
Hur har er lördag varit?
Arvoisa jäsen fischler, nyt on teidän vuoronne.
Nu är det er tur, herr fischler.
Pääsenkö mä mukaan teidän kerhoon?
Vill du engagera dig i klubben?
Kiitos paljon teidän inspiraatiota, tietoa ja toivoa… wendy, new york.
Tack så mycket för din inspiration, kunskap och hopp… wendy, new york.
Mikä niistä teidän mielestänne on kaunein?
Vilken tycker ni är snyggast?
Miten teidän perheenne matkustaa?
Ska du resa med familjen?
Meidän mielestämme teidän henkilökohtainen muotoilunne on parempi.
Vi tycker att er personliga formulering är bättre.
Haluan teidän ymmärtävän, että olen kompromissihenkinen ihminen.
Jag vill gärna att ni skall veta att jag är en kompromissernas man.
En voi sallia teidän lähtevän kattegatiin itseksenne.
Jag kan inte låta dig åka ensam till kattegatt.
Uskon teidän suosivan käytännön toimia: ymmärrän sen.
Jag tror att du föredrar konkreta åtgärder: jag förstår det.
Bonus teidän ensimmäinen hankinta $ 25 OR.
Bonus på din första inköp på$ 25 eller.
Kiitos paljon teidän erittäin informatiivinen sivusto... andrew, australia.
Tack så mycket för ert mycket informativ webbplats... andrew, australien.
Kiitos ulla ja suosittelemme teidän paikka niille, jotka haluaisivat käydä kööpenhaminassa.
Ulla och vi rekommenderar din plats för dem som vill besöka köpenhamn.
Teidän jälkeenne, jäbä!
Efter dig, kompis.
Arvoisa komission jäsen rehn, teidän ei tarvitse vastata tähän.
Herr rehn! du behöver inte besvara detta.
Haluan pyytää teidän kaikkien huomiota, etenkin herra pinheiron.
Jag skulle vilja be er alla om er uppmärksamhet, i synnerhet pinheiro.
Hyvät kollegat, teidän eu:nne ei ole mikään menestys.
Mina damer och herrar! ert EU har inte varit en framgång.
Tämä on teidän tehtävänne, ja parlamentti on valmis tukemaan teitä.
Det är ditt jobb, och parlamentet är redo att stödja dig.
Arvoisa puhemies, toivon teidän voivan auttaa minua.
Jag hoppas att ni kan hjälpa mig herr talman.
Mikä on teidän lempivuodenaika?
Vilken är din favorit årstid?
Teidän tuellanne voimme rakentaa paremman euroopan.
Med ert stöd kan vi bygga ett bättre EU.

Resultat: 22502, Tid: 0.1543

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer