TEIMME PÅ SVENSKA

Översättning av teimme i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2216, Tid: 0.1748

Exempel på att använda Teimme i en mening och deras översättningar

Teimme mielestäni hyvää työtä.
Jag anser att vi gjorde ett bra arbete.
Me teimme sen.
Du klarade det.
Teimme tämän yhdessä.
Vi gjorde det tillsammans.
Teimme tämän kahdesti ja deli on aivan uskomattomia.
Vi gjorde det två gånger och deli är just amazing.

Me teimme sen.
Vi klarade det.
Teimme tänään selväksi erään asian: uskottavuus synnyttää luottamusta.
Vi har klargjort en sak i dag: att trovärdighet föder förtroende.
Joten... teimme sen kaiken 37 minuutissa niissä bileissä?
Vi klarade allt på 37 minuter av festen.
Teimme puheenjohtajavaltio espanjan kanssa viime kuukausina erittäin kovasti töitä.
Vi har arbetat mycket hårt tillsammans med det spanska ordförandeskapet under de senaste månaderna.
Teimme kaikkemme voittaaksemme.
Vi gjorde allt för att vinna.
Kulta, me teimme sen. vauvamme on tyydyttävä.
Vi fixade det, vår unge är medelmåttig.
Teimme etsivän taas intiassa, länsi-bengalissa.
Vi gjorde uppsökande igen på indien, västra bengal.
Me teimme sen!
Vi fixade det, grabben!
Me teimme sen! travis!
Vi klarade det, travis.
Tämä vahvistaa, että teimme oikean päätöksen.
Den bekräftar att vi fattade rätt beslut.
Teimme tämän konkreettisen kysymyksen, ja haluaisimme konkreettisen vastauksen.
Denna konkreta fråga har ställts, och vi skulle vilja ha ett konkret svar.
Me teimme sen!
Vi fixade det.
Arnold ja minä teimme teistä kuvamme.
Arnold och jag skapade dig efter oss själva.
Teimme perinpohjaisen ja pelottoman moraalisen itsetutkiskelun.
Vi gjorde en grundligt och oförskräckt moralisk självrannsakan”.
Teimme molemmat huonoja päätöksiä.
Vi har båda tagit dåliga beslut idag.
Kerron tämän teille, jotta tiedätte, että teimme oikean päätöksen.
Jag säger detta så att ni ska veta att vi fattade rätt beslut.
Me teimme sen, patrick!
Vi klarade det, patrick!
Teimme sinulle ruokaa.
Vi har lagat mat till dig.
Me teimme sen, isä.
Vi klarade det, far.
Me teimme ne.
Vi skapade de ljuden.
Teimme sen, me teimme sen!
Vi fixade det.
Teimme nopeita päätöksiä- jotkin niistä tehtiin ehkä liian nopeasti.
Vi fattade snabba beslut- vissa kanske fattades lite väl snabbt.
Teimme saman tutkimuksen jo vuonna 1993.
Vi utförde en likadan undersökning redan 1993.
Teimme erinomaista työtä tšadissa.
Vi gjorde ett utmärkt jobb i tchad.
Teimme päätöksen.
Vi fattade ett beslut.
Teimme geologisia kokeita asteroidin pinnalla.
Vi utförde en del geologiska experiment på ytan.

Resultat: 2216, Tid: 0.1748

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer