TIEDÄTTE PÅ SVENSKA

Översättning av tiedätte i Svenska

S Synonymer

Resultat: 3729, Tid: 0.1758

Exempel på att använda Tiedätte i en mening och deras översättningar

Te tiedätte, että EU: n puitesopimus neljän väliamerikkalaisen tuottajamaan kanssa julistettiin mitättömäksi.
Ni vet att EU: s ramavtal med de fyra centralamerikanska produktionsländerna ogiltigförklarades.
Varmasti kaikki te tiedätte mistä mä puhun.
Ni vet nog alla vad jag pratar om.
Kuten tiedätte, neuvosto ja puheenjohtajavaltio portugali asettavat etusijalle myös laillisen maahanmuuton edistämisen.
Som ni känner till prioriterar också rådet och det portugisiska ordförandeskapet främjandet av laglig migration.
Kuten tiedätte, komissio on toistuvasti ilmoittanut, että se tukee artiklan muuttamista.
Som ni vet har kommissionen upprepade gånger angett att den stöder ändringen av denna artikel.

Te tiedätte sen tunteen.
Ni vet den där känslan.
Kuten tiedätte, budjettivaliokunta äänesti yli 1_600:sta vuoden 2008 talousarvioesitykseen tehtävästä tarkistuksesta.
Som ni känner till röstade budgetutskottet om mer än 1 600 ändringsförslag till budgetförslaget för 2008.
Kuten tiedätte, kreikan hallitus on kiistänyt nämä huhut.
Som ni vet har den grekiska regeringen förnekat dessa rykten.
Te tiedätte, että wienissä on seurantakeskus.
Ni vet att det finns ett övervakningscentrum i wien.
Te tiedätte ilmeisesti miehistä!
Ni förstår er visst på män!
Jos tiedätte rahoista utahissa, mihin te meitä tarvitsette?
Om ni känner till pengarna, varför behöver ni oss?
Tiedätte kai, että poliisin työn estäminen on rikos?
Är ni medveten om att hindrande av polisens arbete är ett brott?
Tiedätte kai tri gerhart blankfurtin wienistä.
Kanske ni känner dr gerhart blankfurt från wien.
No, tiedätte mitä tarkoitan.
Ni förstår vad jag menar.
Italialaisena tiedätte, mitä tarkoittaa, kun valot sammuvat.
Som italienare vet ni vad det betyder när ljuset slocknar.
Kuten tiedätte, komissio on reagoinut tilanteeseen nopeasti.
Som ni vet har kommissionen reagerat snabbt på situationen.
Kuten tiedätte, euroopan unionin tehtävät ovat kasvaneet merkittävästi viime kuukausien aikana.
Som ni vet har eu:s roll ökat avsevärt under de senaste månaderna.
Tehän tiedätte, että EIP on komission ja euroopan unionin tavoin ebrd:n osakas.
Ni vet att EIB, liksom kommissionen och europeiska unionen, är aktieägare i EBRD.
Tiedätte, että osassa III esitettyihin kysymyksiin ei vastata suullisesti vaan kirjallisesti.
Ni känner till att frågorna i del III inte besvaras muntligt utan skriftligt.
Te varmasti tiedätte, että pensky on kiinnostunut minusta.
Är du medveten om att pensky är intresserad av mig?
Mistä tiedätte nimeni?
Hur kan du veta vad jag heter?
Listaa voi tietysti jatkaa paljon pitempäänkin, mutta kyllä te tiedätte mistä on kyse.
Listan går att göra mycket längre men ni förstår problemen.
Kuten tiedätte, eu:n ja iranin välinen ihmisoikeuskeskustelu on keskeytetty.
Som ni vet har dialogen om mänskliga rättigheter mellan EU och iran avbrutits.
Te tiedätte sen kaikki, sillä olemme kaikki sen kokeneet.
Det vet ni alla, eftersom vi alla har erfarenhet av det.
Tiedätte varmaan ip manin?
Ni känner säkert ip man?
Olimme yhdessä jos tiedätte, mitä tarkoitan.
Vi var tillsammans, om ni förstår.
Miten tiedätte, että se oli minun?
Hur kan ni veta att det var mitt?
Miten tiedätte asiasta?
Hur visste ni det?
Tehän tiedätte.
Men du är medveten om.
Kyllä te tiedätte.
Ni förstår.
Tiedätte hyvin, että politiikassa monet meistä joutuvat aiheettomien syytösten kohteeksi.
Ni är väl medvetna om att många av oss i det politiska livet utsätts för ogrundade anklagelser.

Resultat: 3729, Tid: 0.1758

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer