TIETENKIN PÅ SVENSKA

Översättning av tietenkin i Svenska

S Synonymer

Resultat: 6811, Tid: 0.1822

Exempel på att använda Tietenkin i en mening och deras översättningar

Se on tietenkin tärkeää myös ehdokasvaltioiden ja kehitysmaiden kannalta.
Den är naturligtvis också viktig för kandidatländerna och för utvecklingsländerna.
Olisi ensiksi tietenkin kunnioitettava kansallisia demokratioita.
Till att börja måste naturligtvis de nationella demokratierna respekteras.
Onhan tämä tietenkin aivan mahtavaa.
Det är självklart alldeles fantastiskt.
Odotamme tietenkin oikaisukirjelmää, joka on piakkoin tarkoitus julkistaa.
Vi inväntar naturligtvis ändringsskrivelsen, som skall offentliggöras inom kort.

Eurooppa 2020 -strategia voi tietenkin olla uskottava vain, jos se saa riittävästi rahoitusta.
Europa 2020-strategin kan givetvis bara bli trovärdig om den får tillräcklig finansiering.
Vastasin tietenkin kyllä!
Och självklart svarade jag ja.
Voit tietenkin yhdistää kahta äskeistä jokerimerkkiä samassa haussa.
Du kan förstås kombinera de här två jokertecknen i ett sökbegrepp.
Se muuttuu, tietenkin v9.comus.
Det kommer naturligtvis att ändras till v9.comus.
Oikeudenkäyntien on tietenkin oltava avoimia ja oikeudenmukaisia.
Rättegångarna måste givetvis bli öppna och rättvisa.
Tietenkin haluamme huolehtia kaikkien ammattiryhmien hyvinvoinnista, sanoo turpeinen.
Vi vill självklart värna om alla yrkesgrupper och deras välbefinnande, säger turpeinen.
Todellisuus on tietenkin täysin toisenlainen.
Verkligheten är förstås en helt annan.
Kyllä, tietenkin tarkoitan sitä.
Ja. klart jag menar det.
Aion tietenkin äänestää sen puolesta.
Jag kommer självklart att rösta för den.
Tämä on tietenkin vain spekulaatiota.
Detta är naturligtvis bara spekulationer.
Meidän on tietenkin tuomittava tämä väkivalta.
Vi bör givetvis fördöma detta våld.
Tietenkin sinulla pitää olla sellainen!
Klart du ska ha en sån!
Äänestimme tietenkin mietintöä vastaan.
Vi har självklart röstat emot detta betänkande.
Suhtaudun siihen tietenkin äärimmäisen kielteisesti.
Jag förhåller mig förstås ytterst negativt till det.
Tämä on tietenkin peruslähtökohta.
Detta är naturligtvis en grundläggande synpunkt.
Komissio on tietenkin erittäin huolestunut tästä tilanteesta.
Kommissionen är givetvis mycket oroad över situationen.
Markkinoiden on tietenkin voitava toimia.
Marknaden måste självfallet kunna fungera.
Tämä on tietenkin täysin loogista.
Det är helt klart logiskt.
Kannatan tietenkin näitä ehdotuksia.
Jag stöder självklart dessa förslag.
Lentokenttä on tietysti kiinni ja minä olen tietenkin maksanut monta miljoonaa ecua.
Självfallet är flygplatsen stängd, och självfallet har jag betalat många miljoner ecu.
Noh, tietenkin ruotsia.
Och så sverige såklart.
Yhdysvaltain kanta on tietenkin suurin ongelma.
Huvudproblemet är naturligtvis usa:s inställning.
Maailma on tietenkin muuttunut paljon lissabonin kokouksen jälkeen.
Världen har förstås förändrats en hel del sedan toppmötet i lissabon.
Se tietenkin on vitsi.
Detta är givetvis ett skämt.
Tämä lähestymistapa tietenkin pienentää eu:n maataloustuotantoa.
Det är en taktik som uppenbarligen leder till en minskning av eu:s jordbruksproduktion.
Tietenkin olen pettynyt.
Klart jag är besviken.

Resultat: 6811, Tid: 0.1822

SE ÄVEN

Se även


"Tietenkin" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer