TILANNE PÅ SVENSKA

Översättning av tilanne i Svenska

S Synonymer

Resultat: 7893, Tid: 0.22

Exempel på att använda Tilanne i en mening och deras översättningar

Nykyinen tilanne on kestämätön ja edellyttää poliittista ratkaisua.
Den nuvarande situationen är ohållbar och kräver en politisk lösning.
Voimme vahvistaa, että tilanne kosovossa on paranemassa.
Vi kan bekräfta att situationen i kosovo håller på att förbättras.
Arvoisa puhemies, lähi-idän tilanne vaikuttaa olevan täysin lukossa.
Herr talman! läget i mellanöstern verkar fullkomligt låst.
SAAPUNEET HAKEMUKSET VUONNA 1998 tilanne 31.12.1998.
INKOMNA ANSÖKNINGAR 1998 läget per den 31.12.1998.

Iloitsemme siitä, että tällä hetkellä tilanne ei ole sama.
Vi är glada att situationen nu inte är densamma.
Entä mikä on ruotsin tilanne?
Vad är status i sverige då?
MillainenT?et? enian tilanne on?
Hurdan är situationen i tjetjenien?
ES arvoisa puhemies, länsi-saharan tilanne on hyvin vakava.
ES herr talman! läget i västsahara är mycket allvarligt.
Sitä kautta tilanne ei niin paha.
Där är förhållandena inte så illa alls.
Mikä urakoitsijoiden tilanne on?
Vilken status har entreprenörerna?
Toistaiseksi poliittinen tilanne ei ole ollut suotuisa.
Hittills har de politiska omständigheterna inte varit de rätta.
Pallojen tilanne?
Ballongernas status?
Hyvä sisäinen tilanne vuonna 1998 kuitenkin suuressa määrin kompensoi kielteistä ulkoista vaikutusta.
Emellertid lyckades de goda inre förhållandena under 1998 med råge kompensera de negativa effekterna utifrån.
Arvoisa puhemies, valitettavasti tilanne alueella on edelleen erittäin kriittinen.
Herr talman! tyvärr är läget i regionen fortfarande mycket kritiskt.
En ikinä unohda tapaamistamme, koska tilanne oli erittäin jännittynyt.
Jag kommer aldrig att glömma vårt möte eftersom situationen var extremt spänd.
Sosiaalinen tilanne andien maissa ansaitsee suurempaa huomiota.
De sociala förhållandena i de andinska länderna förtjänar ökad uppmärksamhet.
Tilanne 17. heinäkuuta 2016.
Åtkomst den 17 juli 2016.
Riskinä on, että kansalaiset lakkaavat uskomasta, että tilanne on viranomaisten hallinnassa.
Risken är att medborgarna slutar tro på att myndigheterna har läget under kontroll.
Tai vauvan tilanne?
Eller omständigheterna kring barnet?
Taktinen tilanne?
Taktisk status?
Tilanne on kaikkea muuta kuin helppo.
Situationen var allt annat än enkel.
Tilanne 18. tammikuuta 2016.
Åtkomst 18 februari 2016.
Tilanne onnettomuuspaikalla on jutilan mukaan vakaa.
Läget vid olycksplatsen är stabilt enligt jutila.
Tilanne 16. toukokuuta 2013.
Läst 16 december 2013.
Tilanne vaikuttaa toivottomalta.
Situationen tycks vara hopplös.
Tilanne hyväksytty lokakuussa 2001 hyväksytty lokakuussa 2001.
Status antogs i oktober 2001 antogs i oktober 2001.
Muilta osin kansainvälinen tilanne on poistanut kaikki todelliset tai oletetut uhat kiinan rajoilta.
Dessutom har de förändrade internationella förhållandena eliminerat alla reella eller inbillade hot mot landets gränser.
Koska tilanne on tämä, lasketaan hintaa.
Med tanke på omständigheterna, sänker jag priset.
Mutta tilanne on muuttunut.
Men omständigheterna har förändrats.
Tilanne 28. kesäkuuta 2016.
Åtkomst den 28 juni 2016.

Resultat: 7893, Tid: 0.22

SE ÄVEN

Se även


"Tilanne" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer