TOIMI PÅ SVENSKA

Översättning av toimi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 5481, Tid: 0.3478

Exempel på att använda Toimi i en mening och deras översättningar

Hyvä suomalainen kotikasvatus ei toimi näissä tilanteissa.
God finländsk uppfostran fungerar inte de här situationerna.
Tv-signaali ei toimi oikein.
Tv-mottagaren fungerar inte korrekt.
Kaikki toimi hienosti ei mitään ongelmia.
Det funkar jättebra utan några problem.
Hän toimi arizonan kuvernöörinä vuosina 1951-1955.
Han var guvernör i delstaten vermont 1951-1955.

Komission hallinto ei yksinkertaisesti toimi erityisen hyvin.
Förvaltningen inom kommissionen fungerar helt enkelt inte särskilt bra.
Tämä ei toimi enää.
Det funkar inte längre.
Hän toimi eduskunnan pankkivaliokunnan puheenjohtajana 1937-1939 ja valtionvarainvaliokunnan puheenjohtajana 1939-1940 ja 1944.
Han var bankinspektör och chef för bank- och fondinspektionen 1937-1944.
Jos tämä toimi hyväksyttäisiin, kalastajat saattaisivat tuomita koko valvontaprosessin.
Om denna åtgärd antas riskerar hela kontrollprocessen att fördömas av yrkesfiskarna.
Termos toimi yli odotusten.
Pliix fungerar över förväntan.
Mutta se ei toimi ihan niin.
Nä det funkar ju inte riktigt så.
Yhteinen toimi, 29.11.1996. EYVLL_322,12.12.1996, s. 7.
Gemensam åtgärd av den 29.11.1996. EGT l 322, 12.12.1996, s. 7.
Hän toimi kalifornian kuvernöörinä vuosina 1856-1858.
Han var guvernör i wisconsin 1858-1862.
Valitettavasti se ei kuitenkaan nykyisin toimi.
Men tyvärr fungerar den inte i dag.
Rengasrikko- toimi näin!
Punktering- gör så här!
Miksi se ei toimi?
Varför funkar det inte?
Toimi 5: tietojenkäsittelystä ilmoittaminen ja käsittelyn julkistaminen.
Åtgärd 5: anmälning och offentliggörande av behandlingar.
Entä jos ne eivät toimi?
Om de inte gör det då?
Elämä ei toimi niin.
Liv funkar inte så.
Hän toimi marylandin osavaltion kuvernöörinä vuodesta 2007 vuoteen 2015.
Han var viceguvernör i delstaten maryland 2007-2015.
Italian perustuslakituomioistuin, joka toimi eilen, on selvästi osoittanut, mitä se merkitsee.
Italiens författningsdomstol, som agerade i går, har tydligt visat vad det betyder.
Tämä olennainen työkalu ei toimi lainkaan, tarkista asennuksesi.
Detta nödvändiga verktyg fungerar inte alls. kontrollera installationen.
Se ei toimi aina, mutta kylläkin tässä tapauksessa.
Det fungerar inte alltid, men i detta fall gör det det.
Me emme toimi sillä tavalla.
Vi gör inte så.
Kun pakolaisvirrat alkoivat saapua, EU toimi hitaasti ja oli lamaantunut.
När flyktingströmmarna började komma agerade EU långsamt och var handlingsförlamat.
Toimi 6: yhtenäisemmät informointia koskevat säännökset.
Åtgärd 6: mera harmoniserade bestämmelser om informationsplikt.
Opintonsa päätettyään hän toimi kenraalikuvernöörin kansliassa ja oli viipurin pormestari 1845-1854.
Efter avslutade studier arbetade han vid generalguvernören kansli och var borgmästare i viborg 1845-1854.
Miksi tämä ei toimi?!
Varför funkar det inte!?
Hän toimi myös naantalin yhteiskoulun johtajana 1919-1922.
Han var även ordförande i kristinehamns missionsförening 1918-1922.
Kortinlukija ei toimi.
Kortläsaren är trasig.
Se ei toimi, sam.
Det funkar inte, sam.

Resultat: 5481, Tid: 0.3478

SE ÄVEN

Se även


"Toimi" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer