TUOTANTO PÅ SVENSKA

Översättning av tuotanto i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1238, Tid: 0.1443

Exempel på att använda Tuotanto i en mening och deras översättningar

Heinäkuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,7 prosenttia kesäkuuhun verrattuna.
I juli ökade den säsongrensade produktionen med 0,7 procent jämfört med juni.
Elokuussa kausitasoitettu tuotanto oli 0,1 prosenttia pienempi kuin heinäkuussa.
I augusti var den säsongrensade produktionen 0,1 procent mindre än i juli.
Suunnittelu, tuotanto ja tarkastukset.
Design, tillverkning och kontroll.
Tällä alueella, tärkein tuotanto on valkoiset rypäleet.
Här producerar vi mest vita druvor.

Suunnittelu, tuotanto ja tarkastukset 1.
Design, tillverkning och kon t 1.
Heinäkuussa kausitasoitettu tuotanto oli 1,4 prosenttia suurempi kuin kesäkuussa.
I juli var den säsongrensade produktionen 1,4 procent större än i juni.
Kausitasoitettu tuotanto väheni huhtikuussa 1,7 prosenttia maaliskuusta.
Den säsongrensade produktionen minskade i april med 1,7 procent från mars.
Rypäleaseet kieltävällä sopimuksella kielletään rypäleaseiden käyttö, tuotanto, varastointi ja kuljetus.
Konventionen om klustervapen förbjuder användning, tillverkning, lagring och överföring av klustervapen.
Ja voittaa kilpailu yrityksiltä, joilla on vähäinen tuotanto.
Och kanske konkurrera ut företag som producerar för litet.
Alumiinioksidin tuotanto( ranska, irlanti ja italia) 262.
Framställning av aluminiumoxid( frankrike, irland och italien) 263.
Syyskuussa kausitasoitettu tuotanto oli 0,2 prosenttia pienempi kuin elokuussa.
I september var den säsongrensade produktionen 0,2 procent mindre än i augusti.
Olet tässä:Q1/ strateginen kehitys/ tuotanto.
Du är här: Q1/ strategisk utveckling/ tillverkning.
Wärtsilä japan ltd. japani tuotanto, myynti ja huolto 99,7.
Wärtsilä japan ltd. japan produktion, försäljning och service 99,7.
Kausitasoitettu tuotanto väheni heinäkuussa 3,3 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna.
Den säsongrensade produktionen minskade i juli med 3,3 procent jämfört med föregående månad.
Varhainen tuotanto.
Tidigare tillverkning.
Chapinin kirjallinen tuotanto oli hyvin laaja.
Cornells skriftliga produktion är mycket omfattande.
Tuotanto väheni 9 prosenttia ja myynti 12 prosenttia.
Tillverkningen sjönk med 9 96 och försäljningsvolymen med 12 96.
Vaikka syksyllä vienti ja tuotanto.
Under sommaren producerade och regisserade.
Taulukko 7: kokaiinin ja crack-kokaiinin tuotanto, takavarikot, hinta ja puhtaus.
Tabell 7: produktion, beslag, pris och renhetsgrad för kokain och crack-kokain.
Puhtaat käyttöaineet- tuotanto ja jakelu.
Allt inom plast- tillverkning och bearbetning.
Tuotanto väheni 9 prosenttia ja määrällinen myynti 12 prosenttia.
Tillverkningen sjönk med 9 % och försäljningsvolymen med 12.
Kausitasoitettu tuotanto laski tammikuussa 1,8 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna.
Den säsongrensade produktionen sjönk i januari med 1,8 procent jämfört med föregående månad.
Materiaalin käsittely ja tuotanto.
Material och tillverkning.
Lisääntynyt maksaentsyymien tuotanto.
Ökning av enzym producerade av levern.
Tuotanto päättyi vuonna 1990.
Tillverkningen upphörde 1990.
Taulukko 9: heroiinin tuotanto, takavarikot, hinta ja puhtaus.
Tabell 9: produktion, beslag, pris och renhetsgrad för heroin.
Kiintiöt ovat kasvaneet, vaikka tuotanto on vähentynyt.
Kvoterna har ökat, samtidigt som produktionen har minskat.
Kaukolämmön tuotanto, gwh. helsinki: tilastokeskus viitattu: 25.6.2016.
Produktionen av fjärrvärme, gwh. helsinki: statistikcentralen hänvisat: 25.6.2016.
Tehokas tuotanto jää siten toteutumatta.
Därvid uteblir effektiv tillverkning.
Tuotanto aloitetaan ensi vuonna.
Tillverkningen startar nästa år.

Resultat: 1238, Tid: 0.1443

"Tuotanto" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer