TURVALLISEMPAAN PÅ SVENSKA

Översättning av turvallisempaan i Svenska

S Synonymer

Resultat: 67, Tid: 0.1321

Exempel på att använda Turvallisempaan i en mening och deras översättningar

Katsomme, että tämä johtaa kuluttajien kannalta turvallisempaan valvontaan.
Vi anser att det leder till en för konsumenterna säkrare kontroll.
Helpottaa pääsyä parempaan ja turvallisempaan terveydenhoitoon.
Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård.
Turvallisempaan paikkaan.
Någonstans där det är säkrare.
Se täytyy siirtää turvallisempaan paikkaan ennen kuin turvapaikka pääsee jäljille.
Vi måste flytta till en säkrare plats, innan fristaden tar upp spåret.

Andrei vie sinut turvallisempaan paikkaan aamulla.
Andre tar dig till ett säkrare ställe i morgon bitti.
Meidän on vietävä sinut turvallisempaan paikkaan. oman turvallisuutesi vuoksi.
Vi måste ta dig till ett säkrare ställe, för ditt eget bästa.
Pitää mennä turvallisempaan paikkaan, johonkin missä pysymme hengissä.
Vi måste ta oss till ett säkrare ställe. någonstans där vi kan överleva.
Ja sinä, osoita kyntesi turvallisempaan suuntaan.
Och du, rikta de där klorna i en säkrare riktning.
Meidän täytyy päästä turvallisempaan paikkaa.
Ni måste till en säkrare plats.
Hän vaatii, että siirrämme hänet turvallisempaan paikkaan.
Han vill flyttas till en säkrare plats.
Kuningasperheen on ehdottomasti päästävä turvallisempaan paikkaan.
Kungafamiljen måste hitta en säkrare plats.
Gray, mitä teet?- siirrämme hänet turvallisempaan paikkaan.
Flyttar honom till en säkrare plats.
Sanoa, että hän yritti karata siirtäessänne häntä turvallisempaan paikkaan?
När han försökte fly under flytten till en säker plats?
Herra presidentti, on harkittava siirtämistänne turvallisempaan paikkaan.
Herr president, vi måste ta dig till en säkrare position.
Teidät on siirrettävä turvallisempaan paikkaan.
Baron krieger har beordrat oss att flytta er till en säkrare plats.
Niin ollen rygeliä siirretään sukkulalla turvallisempaan paikkaan.
Därför flyttas rygel med skepp till en säkrare plats.
Nuo pitää siirtää turvallisempaan paikkaan.
Vi måste flytta grejerna till ett säkrare ställe.
Siirtäkää sarkofagi turvallisempaan paikkaan.
Vi föreslår att du flyttar sarkofagen till en säkrare plats.
Siirrämme sinut turvallisempaan paikkaan.
Vi ska flytta dig till en säkrare plats.
Minun on siirrettävä se turvallisempaan paikkaan.
Jag måste flytta den till ett säkert ställe.
Mies, joka johdattaa meidät turvallisempaan ja jäljittämättömämpään paikkaan.
Den som ska leda oss säkert och spårlöst.
Stolnavich halunnee siirtyä turvallisempaan paikkaan.
Stolnavich kommer att vilja ta sig till ett säkrare ställe i huset.
Konsuli järjesti sinut turvallisempaan laitokseen oikeudenkäyntiä odottamaan.
Konsulatet ska flytta dig till en säkrare plats till rättegången.
Croatoan" tarkoittaa, että hal vei kaikki turvallisempaan paikkaan.
Croatoan" antyder att de har valt en säkrare plats.
Hänellä on turvallisempaan paikassasi.
Hon är säkrare hos dig.
Muuttaisit turvallisempaan paikkaan.
Du borde flytta till ett säkrare ställe.
Siirrämme turvallisempaan paikkaan.
Ni måste flyttas till en säker plats.
Turvallisempaan paikkaan.
Sen vuoksi olisi hiljaa myönnettävä, että laillistaminen johtaisi vähäisempään ja turvallisempaan huumeiden käyttöön.
Underförstått måste man alltså hålla med om att en avkriminalisering skulle leda till en minskad och säkrare narkotikaanvändning.
Nyt on aika näyttää, että globaali yhteistyö johtaa meidät turvallisempaan tulevaisuuteen.
Nu är det dags att visa att globalt samarbete både kan och ska leda oss till en säkrare framtid.

Resultat: 67, Tid: 0.1321

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer