TYÖHÖN PÅ SVENSKA

Översättning av työhön i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1539, Tid: 0.1916

Exempel på att använda Työhön i en mening och deras översättningar

Suhtaudun myönteisesti esittelijä kindermannin työhön tällä alalla.
Jag välkomnar kindermanns arbete inom detta område.
Rehab työhön kuului pinnoitus alkuperäisen tyylin berliinin puulattiat ja redoing kylpyhuone.
Den rehab arbete ingår ytrenovering den ursprungliga stilen berlin trägolv och göra om badrummet.
Vaarat kuuluvat tähän työhön, mr kent.
Faran...ingår i jobbet, mr kent.
Ryhtykäämme kaikki yhdessä työhön.
Vi måste alla arbeta tillsammans, sida vid sida.

Peruskoulutus painottuu niin paljon kliiniseen työhön.
Grundutbildningen fokuserar väldigt mycket på det kliniska jobbet.
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen;
Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv.
Miten aiotte ottaa euroopan parlamentin mukaan työhön?
Hur tänker du arbeta i eu-parlamentet?
Lainsäädännöllinen suoja kattaa mahdollisuudet työhön, koulutukseen, terveydenhuoltoon sekä tavaroihin ja palveluihin.
Rättsskyddet innefattar tillgång till anställning, utbildning, hälso- och sjukvård samt varor och tjänster.
Onnea uuteen työhön.
Lycka till med nya jobbet.
Olen iloinen, että hakijamaiden edustajat voivat osallistua euroopan tulevaisuutta käsittelevän valtuuskunnan työhön.
Jag gläds åt att kandidatländernas företrädare kan delta i delegationens arbete om europas framtid.
Useimmat joutuivat työhön kotitalouksiin tai torikojuihin tai myymäläapulaisiksi.
De flesta fick arbeta i hushåll, i marknadsstånd eller som butiksbiträden.
Ne kuuluvat siihen työhön.
För det ingår i jobbet.
Kantelija pyysi lopuksi, että hänen oikeutensa työhön palautetaan. taan.
Den klagande begärde slutligen att hans rätt till anställning skulle återupprättas.
Haluamme kuitenkin lisätä myös muutaman erityisen painopistealueen unionin työhön tulevaisuudessa.
Vi vill emellertid också lägga till vissa specifika områden som prioriterade i europeiska unionens framtida arbete.
Euroopan merenkulkuun liittyvät edut vaikuttavat miljoonien kansalaistemme elämään ja työhön.
Eu:s intressen i havsfrågor påverkar miljontals medborgares liv och sysselsättning.
Kuului työhön.
Det är en del av jobbet.
Hän vakuuttaa, että kukaan ei sekaannu toimittajien työhön.
Başağa försäkrade att ingen blandar sig i journalisternas arbete.
Joka ei pystynyt työhön ammuttiin tai sai myrkkyruiskeen.
Den som inte kunde arbeta sköts eller gavs en giftinjektion.
Mene työhön tai opiskele, poika.
Du borde jobba eller studera.
Tätä lakia ei sovelleta työhön.
Denna lag tillämpas inte på arbete.
Olet täydellinen työhön.
Du är som gjord för jobbet.
Eikun takaisin työhön.
Börjar jobba igen.
Työhön on ryhdyttävä heti.
Vi måste genast börja arbeta på det.
Mutta olette kuin luotu tähän työhön.
Men ni är född till det här yrket.
Saatte ehdottomasti euroopan parlamentin tuen tähän työhön.
Ni kommer definitivt att få stöd av europaparlamentet för detta arbete.
Oletko perehtynyt tähän työhön?
Ni känner till hans verk?
Nouse ylös ja työhön.
Upp och jobba!
Se kuuluu tähän työhön.
Det ingår i yrket.
Työhön suomeensuomi ruotsi englanti.
Arbeta i finlandfinska svenska engelska.
Mielenvikaisuus kuuluu tähän työhön.
Galenskap ingår i jobbet.

Resultat: 1539, Tid: 0.1916

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer