TYÖSKENNELLÄ NÄIN PÅ SVENSKA

Översättning av Työskennellä näin i Svenska

Resultat: 178, Tid: 0.2242

Työskennellä näin
jobba så här jobba såhär arbeta så här

Exempel på att använda Työskennellä näin i en mening och deras översättningar

Pitääkö työskennellä näin?
Ska jag jobba så här?
En voi työskennellä näin, Gibbs.- Hoidan asian.
Jag kan inte jobba så här, Gibbs.
En voi työskennellä näin.
Jag kan inte jobba såhär.
Tämä on epä-ammattimaista, enkä voi työskennellä näin.
Jag kan inte jobba så här oprofessionellt.
En voi työskennellä näin!
Jag kan inte arbeta så här!
Selmak ei voi työskennellä näin.
Selmak kan inte jobba såhär.
Luulet minua idiootiksi.- En voi työskennellä näin.
Jag kan inte jobba så här.
En voi työskennellä näin.
Vansinne! Jag kan inte arbeta så här.
En voi työskennellä näin.
Jag kan inte jobba så här.
En voi työskennellä näin.
Men jag kan inte jobba så här.
On suuri luottamuksenosoitus saada työskennellä näin turvallisuustietoisen ja asiaan vakavuudella suhtautuvan miehistön kanssa,
Det är verkligen en glädje att få arbeta med engagerade och säkerhetsmedvetna kollegor som alla har antagit utmaningen att
Hän ei ole koskaan ennen työskennellyt näin ahkerasti projektin kanssa.
Hon har aldrig jobbar så flitigt med ett projekt förut.
En ole työskennellyt näin kovasti vain lopettaakseni.
Jag kan inte ha jobbat såhär hårt, i onödan.
Miten odotatte meidän työskentelevän näin?
Hur förväntar ni att att vi ska jobba så här?
Miksi luulet minun työskentelevän näin nopeasti?
Varför tror du jag jobbar så fort?
Jos joudun työskentelemään näin myöhään, hän ei ole ainoa joka palsamoidaan.
Om jag ska arbeta så här sent, så är inte han den enda som ska blir konserverad.
avustustyöntekijöiden rohkeutta ja omistautumista, jotka työskentelevät näin vaarallisilla alueilla joka puolella maailmaa.
och det engagemang som visas av den humanitära personal som arbetar i dessa så farliga områden runt om i världen.
Jätkät, en voi työskennellä näin.
Killar jag kan inte fortsätta så här.
Mutta olen todella innoissani saadessani tilaisuuden työskennellä- näin ihmeellisen, lahjakkaan ja omistautuneen henkilöstön kanssa.
Men jag är väldigt uppeggad över att få jobba i en så duktigt stab.
Miksi sinulle on näin tärkeää työskennellä kanssani?
Jag ser inte varför det är viktigt för dig att vi jobbar ihop?
En usko, että kukaan, joka täällä aikoisi itse työskennellä, olisi suunnitellut taloa näin, sanoo Seppälä.
Jag tror inte att någon som själv tänkt jobba här skulle ha planerat huset på detta vis, säger Seppälä.
Sofie työskentelee näin pyhänä, koska tarvitsee rahaa yliopistoon.
Unga Sofie jobbar på tacksägelsehelgen hon har råd att gå på college.
Kuinka hän piti kahta henkilöllisyyttä,- vaikka hän työskenteli näin korkealla tasolla tiedustelussa?
Hur kom han undan med två identiteter när han jobbade på högsta nivå?
Näin hänen työskentelevän sulkurenkaan kanssa.
Jag såg honom jobba på sin D-link.
En ole koskaan työskennellyt kenenkään näin nuoren ja tyhjän kanssa.
Visst, men jag har aldrig jobbat med en så ung och tom person.
vaan heidät on luonnollisesti pakotettu työskentelemään näin pitkiä päiviä ja he ovat joutuneet tilanteeseen,
utan tvingas helt enkelt att arbeta dessa timmar. De har hamnat i en situation där de måste
En voi työskennellä näin.
Jag kan inte jobba.
Parlamentti voi siis työskennellä näin nopeasti ja tehokkaasti.
Så snabbt och effektivt kan alltså parlamentet arbeta.
En työskennellyt näin kovin ollakseni väärässä.
Jag har inte jobbat så här hårt för att ha fel.
Tämä on varmasti ensimmäinen kerta kun olemme työskennelleet yhdessä näin rakentavassa hengessä.
Jag tror det är första gången som vi har samarbetat i en så konstruktiv anda.

Resultat: 178, Tid: 0.2242

Se även


en voi työskennellä näin
jag kan inte arbeta så här jag kan inte jobba så här kan inte fortsätta så här jag kan inte jobba såhär
työskennellä yhdessä
arbeta tillsammans samarbeta jobba ihop arbeta ihop
työskennellä täällä
jobba här arbeta här
työskennellä kanssasi
jobba med dig att arbeta med dig
tehdä näin
göra så här göra det här göra detta
elää näin
leva så här leva såhär bo så här
kävi näin
blev så här hände det här
mennä näin
bli så här så här
ettei näin
att inte att detta inte att den inte gör

Ord för ord översättning


työskennellä
- arbeta jobba
näin
- jag såg detta

"Työskennellä näin" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer