TYÖSKENNELLÄ TÄÄLLÄ PÅ SVENSKA

Översättning av työskennellä täällä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 73, Tid: 0.0886

Exempel på att använda Työskennellä Täällä i en mening och deras översättningar

Haluan työskennellä täällä, mutta käyn nyt läpi yhtä juttua.
Jag vill jobba här, men jag går genom en sak. en annan gång?
Haluan työskennellä täällä vielä pitkään”.
Jag vill arbeta här en längre tid. källa.
Jos haluat työskennellä täällä, älä tee, mitä tyttäreni sanoo.
Om du vill fortsätta jobba här, så gör inget som min dotter säger åt dig.
Olemme saaneet mahdollisuuden työskennellä täällä, mutta työtämme ei aina arvosteta.
Vi har förmånen att få arbeta här, men vårt arbete uppskattas inte alltid.

Olet palkattu, ja voit työskennellä täällä niin kauan kuin haluat.
Och du får jobba här så länge du vill.
Jos emme voi työskennellä täällä kesällä?
Om vi inte kan arbeta här på sommaren?
Kahden miehen pitää työskennellä täällä koko ajan.
Två män bör jobba här hela tiden.
Voisit työskennellä täällä, jos haluat.
Du kan jobba här, om du vill.
Lupasin työskennellä täällä viikon verran, jotta mpudi saa korjata sitä.
Jag lovade arbeta här och ge mpudi en vecka att lappa ihop den.
Alettuani työskennellä täällä?
Sen jag började jobba här? ja.
Ei ole. aloin työskennellä täällä vasta jälkeenpäin.
Jag började arbeta här senare och träffade henne aldrig.
Jos haluat työskennellä täällä, sinun täytyy maksaa meille.
Om du vill arbeta här så måste du betala för det.
Haluan työskennellä täällä.
Nej. jag vill jobba här.
Et halua työskennellä täällä. etkä halua työskennellä minulle.
Du vill varken arbeta här eller för mig.
Kenenkään ei pitäisi haluta työskennellä täällä.
Ingen borde någonsin vilja jobba här.
Entä ellen halua työskennellä täällä?
Om jag inte vill jobba här då?
Minun annetaan työskennellä täällä, koska kokeeni voivat olla hieman vaarallisia.
De lät mig arbeta här för att vissa experiment var lite farliga.
En tahdo enää työskennellä täällä.
Jag vill inte arbeta här längre, mr stackhouse.
Mietin... ehkä et oikeasti halua työskennellä täällä.
Jag undrade om... du kanske egentligen inte vill jobba här.
Miten voin enää työskennellä täällä?
Hur ska jag kunna jobba här nu?
Hän alkoi työskennellä täällä vankina ollessaan ja jatkoi vapauduttuaan.
Han började arbeta här medan han var fängslad. när han frigavs behöll han jobbet.
En halua työskennellä täällä enää kolmekymppisenä.
Jag vill inte bli 30 och jobba här.
Niylah antoi luvan työskennellä täällä.
Niylah sade att vi fick arbeta här. hur gör vi?
Se olisikin pahempaa kuin työskennellä täällä 28-vuotiaana.
Nej, det är mycket värre än att vara 28 och fortfarande jobba här.
Siinä on syy siihen, miksi aion työskennellä täällä euroopan parlamentissa.
Detta är skälet till varför jag ska arbeta här i europaparlamentet.
Voisin työskennellä täällä. -mahdotonta.
Jag skulle kunna jobba här.
Haluat ehkä työskennellä täällä.
Om du inte vill arbeta här.
Pää kiinni. en voi työskennellä täällä.
Jag kan inte arbeta här.
En voi työskennellä täällä.
Jag kan inte jobba här.
Yritän työskennellä täällä, kaverit.
Jag försöker jobba här.

Resultat: 73, Tid: 0.0886

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

"Työskennellä täällä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer