TYÖSKENNELLÄ TÄNÄÄN PÅ SVENSKA

Översättning av työskennellä tänään i Svenska

Resultat: 121, Tid: 0.384

Exempel på att använda Työskennellä Tänään i en mening och deras översättningar

Voitko työskennellä tänään?
Hänen täytyi työskennellä tänään.
Han var tvungen att jobba idag.
Et saa työskennellä tänään.
Du får inte jobba i dag.
Voimme työskennellä tänään yhdessä.
Vi kan jobba ihop ikväll.

Sinun ei tarvitse työskennellä tänään.
Du behöver inte arbeta idag.
Olen pahoillani, en voi työskennellä tänään.
Och jag är så ledsen, men jag kan inte jobba idag.
Mutta kun alamme työskennellä tänään, haluan meidän etenevän aidossa yhteistyöhengessä.
Men när vi börjar vårt jobb här idag skulle jag vilja att vi rör oss mot den sanna partnerskapsandan.
Minun käskettiin työskennellä lastauslaiturilla tänään.
Ja, jag ska jobba på lastkajen idag. jaså?
Meidän pitääkin sitten työskennellä meikattuina tänään.
Vi måste jobba sminkade ikväll.
Hän pyysi minua lähtemään tänään aikaisin, että voi työskennellä ilman minua.
Han bad mig att åka tidigt i morse så att han kunde arbeta utan mig.
Tämä on erittäin tärkeää, jotta voimme työskennellä- kuten olette toistaneet täällä tänään useita kertoja- sellaisessa hengessä ja sellaisella tavalla, että kaikkien euroopan kansalaisten
Detta är oerhört viktigt för att vi ska kunna arbeta på ett sådant sätt som ni själva har gett uttryck för flera gånger här i dag, och i en sådan anda att alla eu-medborgare får
Jotkut työskentelevät tänään, paskiaiset.
Någon jobbar idag, idiot.
Valitettavasti joudut työskentelemään tänään yksin.
Tyvärr får du arbeta ensam idag.
Toimistossa työskentelee tänään neljä henkeä.
I dagsläget arbetar fyra personer på företaget.
En tiennyt, että äitisi työskentelee tänään.
Så din mamma arbetar ikväll?
Isä olisi halunnut minun työskentelevän tänään, usko pois.
Min pappa hade velat att jag jobbade idag, tro mig.
Kuka työskenteli täällä tänään?
Vilka arbetade här idag?
Halusin vain sanoa,― että el federico työskentelee tänään kotona.
Vill bara säga att el frederico jobbar hemma i dag.
Ei, hän työskentelee myöhään tänään.
Nej, hon jobbar sent ikväll.
Jack bauer puolustusministeriöstä, hän työskentelee meille tänään.
Det här är jack bauer från försvars departementet, han jobbar för oss idag.
Mietin, kuka työskentelee hannah'n kanssa tänään.
Okej. vem skulle arbeta med hannah idag?
Huomautitte myös, että istuntosalissa on läsnä vain harvoja kollegoja; tiedätte varsin hyvin, että kollegamme, aivan kuten te ja minä, ovat työskennelleet tänään aamukahdeksasta.
Vad er andra anmärkning om att det inte finns så många kolleger i kammaren beträffar, så vet ni mycket väl att kollegerna har arbetat, liksom ni och jag har gjort, sedan klockan 8 i morse.
Olen valmis työskentelemään kanssanne tänään hyvin seikkaperäisesti esittämieni periaatteiden pohjalta: ne liittyvät sosiaalisen polkumyynnin torjuntaan sekä sosiaalisen markkinatalouden edistämiseen.
Jag är villig att samarbeta med er kring de principer som jag nämnt och som jag också mycket tydligt redogjort för i dag: mot social dumpning, för social marknadsekonomi.
Molemmat yhdessä kertovat varmasti eu:n sitoutumisesta siihen, että mennyttä epäoikeudenmukaisuutta ei unohdeta mutta tänään työskennellään yhdessä paremman tulevaisuuden varmistamiseksi kaikille.
Dessa båda händelser visar på europas inställning att aldrig glömma tidigare oförrätter, men att i dag arbeta för en bättre framtid för alla.
Siksi pidän myönteisenä, että euroopan parlamentti työskentelee intensiivisesti tämän kysymyksen parissa ja että hyväksyimme tänään bastiaan belderin mietinnön.
Därför välkomnar jag det faktum att europaparlamentet intensivt arbetar för detta och att vi godkände belderbetänkandet idag.
Sinun ei pitäisi työskennellä tänään. mitä voin tehdä?
Du borde inte jobba i dag.
Olet työskennellyt kovasti tänään.
Du jobbade hårt idag.
Toimistossa työskentelee tänään neljä henkeä.
Inom företaget arbetar i dagsläget fyra personer.
Tuottajan mukaan dana on työskennellyt tänään kotona.
Jag talade med hennes producent. hon har arbetat hemifrån idag.
Helppo oli tänään työskennellä taas.
Jag har haft fullt upp idag igen!

Resultat: 121, Tid: 0.384

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

"Työskennellä tänään" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer