TYÖSKENNELLÄ TÄSSÄ PÅ SVENSKA

Översättning av työskennellä tässä i Svenska

Resultat: 2752, Tid: 0.5312

Exempel på att använda Työskennellä Tässä i en mening och deras översättningar

Emme voi työskennellä tässä.
Vi kan inte arbeta så där.
Miten voitte työskennellä tässä kuumuudessa?
Hur kan ni arbeta i den här hetten?
En voi työskennellä tässä kerroksessa.
Jag kan inte stanna kvar på den här våningen.
Payir haluaisi edelleen työskennellä tässä perheessä.
Ezgi payir vill behålla sin anställning hos denna familj.

Me emme voi työskennellä tässä valossa.
Vi kan inte jobba i det här ljuset.
Ehkä voisin työskennellä tässä laivassa- kansimiehenä tai kokkina.
Kanske kunde jag arbeta på båten. vara jungman eller kock.
No, kuka haluasi työskennellä tässä tyhmässä... teko jutussa.
Jaha, vem vill jobba på den här dumma... turistrestaurangen ändå.
Istui siellä ei hymyile kuin se oli rangaistus työskennellä tässä hostellissa.
Satt där med inget leende, som om det var ett straff för att arbeta på detta vandrarhem.
Palveludirektiivissä on monissa kohdissa esitetty kehys, jonka rajoissa voimme työskennellä tässä asiassa.
I direktivet om tjänster har man på många punkter fastställt den ram inom vilken vi kan arbeta för detta.
Wade corporationin puolesta, haluaisin kiittää kunnanhallitusta,- koska annoitte meille tilaisuuden työskennellä tässä projektissa.
Å wade corporation vägnar, skulle jag vilja tacka kommunstyrelsen för att dom ger oss tillfället att arbeta med detta projekt.
Kun otetaan huomioon unionin perinteet ihmisoikeuksien edistämisessä, meidän on laadittava hyvin selkeä strategia, jotta voimme työskennellä tässä tilanteessa.
Med tanke på vår europeiska tradition att främja mänskliga rättigheter måste vi utarbeta en väldigt tydlig strategi för att kunna arbeta i det här sammanhanget.
Haastattelussa työnantaja yrittää selvittää tarkemmin motivaatiotasi, aiempaa taustaa, aiempaa työkokemusta, miksi haluat työskennellä tässä yrityksessä, mitä tarjottavaa sinulla on yritykselle jne.
Under intervjun försöker arbetsgivaren att ta reda på mer om din motivation, bakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet, varför du vill arbeta vid just det här företaget, vad du har att erbjuda företaget m.m.
Arvoisa komission jäsen, aiotteko työskennellä tässä asiassa tiiviimmin euroopan parlamentin kanssa, jotta voidaan varmistaa, että yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen näkemykset otetaan huomioon?
Skulle ni avslutningsvis vilja åta er att samarbeta närmare med europaparlamentet i dessa frågor, för att säkerställa att den gemensamma parlamentariska församlingens synpunkter tas i beaktande?
Hän työskentelee tässä baarissa.
den här baren jobbar hon.
Hän työskenteli tässä kellarissa.
Han arbetade här i källaren.
Äiti työskenteli tässä keittiössä.
Dethär är köket. här jobbade mamma.
Serkkuni työskentelee tässä kahvilassa.
Det här är till cafét där min kusin jobbar.
Minun täytyy työskennellä tämän parissa.
Minun pitää työskennellä tänä iltana.
Jag måste jobba i kväll, älskling.
Minun ei pitäisi työskennellä näissä paikoissa.
Jag borde inte arbeta här.
Minusta on mahdotonta työskennellä tältä pohjalta.
Det är omöjligt att arbeta under sådana förhållanden.
Oli hauska työskennellä tämän mietinnön parissa.
Det har varit roligt att arbeta med detta betänkande.
Haluaisin myös hänen työskentelevän tässä osastossa.
Jag skulle vilja att han också arbetade för den avdelningen.
On oikeastaan mahdotonta työskennellä näissä olosuhteissa.
Det är egentligen omöjligt att arbeta under de här förhållandena.
Ehkä hän työskenteli tässä lähistöllä?
Tror du att han jobbade i närheten?
Hän työskentelee tässä lähellä olevassa kahvilassa.
Hon jobbar på ett kafé här intill.
En vain pysty työskentelemään tässä helteessä.
Jag kan inte jobba i den här hettan.
Onko teillä lupa työskennellä tällä alueella?
Har ni tillstånd att arbeta här inne?
Olemme isäni kanssa työskennelleet tässä viemärissä vuosia.
Jag och pappa har jobbat här i avloppet i flera år.
On ollut ilo työskennellä tämän mietinnön parissa.
Det har varit roligt att jobba med det här betänkandet.

Resultat: 2752, Tid: 0.5312

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer