TYÖSKENNELLÄ YKSIN PÅ SVENSKA

Översättning av työskennellä yksin i Svenska

S Synonymer

Resultat: 30, Tid: 0.1456

Exempel på att använda Työskennellä Yksin i en mening och deras översättningar

Haluaisin työskennellä yksin.
Jag föredrar att arbeta ensam.
Saanko nyt työskennellä yksin?
Får jag jobba ensam nu?
Ei ole sama asia työskennellä yksin, vai mitä?
Det är ju inte samma sak, att arbeta ensam.
Entä nyt?- julian albert haluaa työskennellä yksin.
Vår metamänniskospecialist, julian albert, föredrar att arbeta ensam.

Jos vain saisin työskennellä yksin.
Om jag bara kunde få jobba ensam.
Haluat yleensä työskennellä yksin, kapteeni.
Du brukar föredra att arbeta ensam.
Ettekö osaa työskennellä yksin?
Ni ska jobba ensamma.
Tässä vaiheessa- minun on paras työskennellä yksin.
I nuläget är det bäst om jag jobbar ensam.
Oikeusasiamies ei voi työskennellä yksin.
Ombudsmannen kan inte arbeta ensam.
Mutta et voi työskennellä yksin.
Men du kan inte jobba på egen hand.
Selvä.- sinun pitää työskennellä yksin.
Du måste arbeta ensam.
Sinä halusit työskennellä yksin.
Du ville jobba själv.
Hän haluaa työskennellä yksin.
Han vill jobba själv.
Tällä alalla on tärkeää saada palkka etukäteen- ja työskennellä yksin.
I min bransch är det viktigt med förskottsbetalning och att jobba ensam.
Sain työskennellä yksin.
Jag fick arbeta ensam.
Siihen, miksi näiden yksinäisten sanansaattajien pitää matkata ja työskennellä yksin, on olemassa tekninen syy.
Det finns en teknisk orsak till att dessa ensamma budbärare måste resa och arbeta ensamma.
Hän työskenteli yksin kuten aina.
Han jobbar ensam. det har han alltid gjort.
Väldigt roligt! gå nu och jobba själv.
Bert macklin työskentelee yksin.
Nej, burt macklin jobbar ensam.
Olen työskennellyt yksin liian kauan.
Jag har arbetat ensam alldeles för länge.
Kohler sa att han jobbade helt ensam.
Olen aina työskennellyt yksin ja elän vielä.
Jag har alltid jobbat ensam och lever fortfarande.
Hän työskenteli yksin suojellakseen minua.
Han arbetade ensam för att skydda mig.
Ne työskentelevät yksin ja murskaavat uhriensa kallot.
De arbetar ensamma, krossar ofta offrets skalle.
Tämä taiteilija työskenteli yksin ennen kuin hänestä tuli osa työtä.
Han arbetade ensam, tills han blev insydd i sin skapelse.
Jos näin ei tapahdu, meidän on työskenneltävä yksin.
Om inte detta är att vänta, bör vi handla på egen hand.
Kyllä.- en usko että hän työskenteli yksin.
Jag tror inte att han arbetade ensam.

Resultat: 30, Tid: 0.1456

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
SYNONYMER

S Synonymer till "työskennellä yksin"


"Työskennellä yksin" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer