TYÖSKENNELLEET PÅ SVENSKA

Översättning av työskennelleet i Svenska

S Synonymer

Resultat: 304, Tid: 0.1099

Exempel på att använda Työskennelleet i en mening och deras översättningar

Olemme työskennelleet yhdessä viisi vuotta.
Vi har arbetat ihop i fem år.
Olemme työskennelleet avoimesti ja rakentavasti.
Vi har jobbat öppet och konstruktivt.
Olemme työskennelleet hänen kanssaan.
Vi har arbetat med honom.
Juma ja hänen miehensä eivät työskennelleet yksin.
Juma arbetade inte ensam.

Olemme työskennelleet NCIS: n kanssa aiemminkin.
Vi har jobbat med NCIS förut.
Olemme työskennelleet naisiin kohdistuvan väkivaltaongelman parissa jo vuosia.
Vi har arbetat med frågan om våld mot kvinnor i åratal.
Olemme työskennelleet aikaisemminkin yhdessä.
Vi har jobbat ihop förut.
Olemme työskennelleet yhdessä kovasti kompromissin saavuttamiseksi.
Vi har arbetat hårt tillsammans för att nå denna kompromiss.
Sain lisäksi vaikutelman, että eri tasot eivät aina työskennelleet kovinkaan hyvin yhdessä.
Dessutom fick jag intrycket att de olika nivåerna inte alltid arbetade så bra tillsammans.
He eivät varsinaisesti työskennelleet yhdessä. rodgers ja hart.
De jobbade aldrig ihop men rogers och hart.
Olemme työskennelleet yhdessä vuosikausia.
Vi har arbetat tillsammans i många år.
Yksin. bonnie ja clyde eivät työskennelleet yksin.
Bonnie och clyde arbetade inte ensamma.
Emme ole aiemmin työskennelleet yhdessä.
Vi har inte jobbat ihop förut?
Kaikki täällä työskennelleet ovat kuolleita.
Alla som jobbade här är döda.
Olemme työskennelleet jäsenehdokasmaiden kanssa entistä tiiviimmin.
Vi har arbetat med ansökarländerna mera intensivt.
Thelma ja louise eivät työskennelleet yksin.
Thelma och louise arbetade inte ensamma.
Olemme työskennelleet yhdessä kuukausia.
Vi har jobbat ihop i flera månader.
Eivät kaikki työskennelleet kaivoksissa.- menkää jo asiaan.
Alla jobbade inte i gruvorna.
Sen vuoksi olemme työskennelleet hyvin aktiivisesti tulokseen pääsemiseksi.
Vi har därför arbetat mycket aktivt för att nå resultat.
Ettekö työskennelleet yhdessä 51. piirissä?
Jobbade inte ni två ihop ett tag?
Me olemme työskennelleet hyvin, vai mitä toverit?
Vi har jobbat bra eller hur, kamrater?
Ettekö te työskennelleet crestmontissa?
Jobbade ni inte ihop på crestmont?
Olemme työskennelleet aikapaineen alaisina, ja neuvottelut ovat usein olleet vaikeita.
Vi har arbetat under tidspress, och förhandlingarna har ofta varit svåra.
He ovat työskennelleet yhdessä ja ovat läheisiä.
De har jobbat ihop och står varann nära.
Olemme työskennelleet monta vuotta yhdessä.
Vi har arbetat ihop i många år.
Eri ryhmät ovat työskennelleet osien kanssa kuukausia.
Olika team har jobbat med delarna i flera månader.
Tiedän että olette työskennelleet paljon, ja ajattelin.
Jag vet att ni har jobbat mycket hårt.- och jag tänkte.
Olemme työskennelleet yhdessä ennenkin,sir.
Vi har arbetat ihop förut, sir.
He ovat työskennelleet koko yön suojellakseen suurinta toivoamme.
De har jobbat hela natten. för att beskydda vårt största hopp.
Kaikki hänen kanssaan työskennelleet muistavat hänet rohkeudesta ja uskollisuudesta.
Alla som arbetat tillsammans med honom kommer att minnas hans mod och hans lojalitet.

Resultat: 304, Tid: 0.1099

"Työskennelleet" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer