TYÖSKENTELEE JOLLEKIN PÅ SVENSKA

Översättning av Työskentelee Jollekin i Svenska

Resultat: 294, Tid: 0.3886

Exempel på att använda Työskentelee Jollekin i en mening och deras översättningar

Arbetar för någon

Minut palkannut työskentelee jollekin toiselle.
Vem då? Guy som anställde mig, arbetar för någon annan.
Hän työskentelee jollekin melko suurelle.
Hon arbetar för någon stor.
Andra meningar exempel
Armuksen täytyy työskennellä jollekin muulle.
Armus har inga egna avsikter. Han måste jobba för nån annan.
Kaikki työskentelevät jollekin.- En ollut Beirutissa.
Alla arbetar åt någon annan.
Mummisi kertoi, miten ansaitset paljon työskennellessäsi jollekin yksityiselle armeijan urakoitsijalle.
Din mormor sa att du tjänar fett på jobb åt en säkerhetsfirma.
Ei mitään. Tietokonesiru tarkoittanee, että tämä tyyppi työskentelee jossain salaiseksi luokitellussa.
Jag slår vad om att datachipet betyder att den här killen jobbade på något hemligt.
Mariana jotakin, työskentelee Reformassa.
Mariana, jobbar för Reforma.
Lähetetty työntekijä on henkilö, joka tavallisesti työskentelee jossakin maassa, mutta yritys lähettää hänet toiseen maahan tilapäisesti työskentelemään tämän yrityksen palveluksessa.
En utsänd medarbetare är en person som normalt är anställd i ett land, men som sänds till fälligt till ett annat land för att arbeta där för sitt företag.
Milloin valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virastossa tai laitoksessa työskentelee jonkin työsuojelua koskevan lain piiriin kuuluvia henkilöitä, on virastosta ja
Arbetar i statens, kommuns eller annat offentligt samfunds ämbetsverk eller inrättning personer som berörs av någon lag angående arbetarskyddet, galler angående ämbetsverket och inrättningen samt personerna i fråga i tillämpliga delar vad i
Tiedän että hän työskenteli kampanjalleen, mutta luulen että hän työskenteli myös jollekin muullekin.
Jag vet att hon jobbade med hans kampanj, Men jag tror att hon jobbade med nåt annat.
email touting suurin online todo luettelo webapp. Suuri osa työskentelee jossakin kuten Lifehacker kuitenkin on, että jos olet poissa käytöstä
största online todo lista webapp. En stor del av arbets någonstans gillar Lifehacker är dock att om du är avstängd
Tytöt, äiti työskentelee jollekin ja.
Mamma jobbar för någon. När du jobbar för någon.
Voimmeko työskennellä jossain?
Har du någonstans vi kan jobba?
SS: N jäsentä työskenteli jossain vaiheessaAuschwitzissa.
Sammanlagt hade 8000 SS-medlemmar någon gång arbetat i Auschwitz.
Hän kertoi minulle useasti työskentelevänsä jonkin ison jutun parissa.
Flera gånger sa han att han arbetadenånting stort.
Meidän täytyy kannustaa kaikkia, jotka työskentelevät jossakin organisaatiossa.
Det är alla som jobbar i någon organisation.
Haluan työskennellä jossain lehdessä, kuten vaikka Vanity Fairissa.
Jag vill jobba på någon tidning, typ Vanity Fair.
Meillä oli ilo työskennellä jonkin aikaa hänen kanssaan ideologisessa enemmistössä.
Det har varit en ära att arbeta med honom i en ideologisk majoritet ett tag.
Darnell oli työskennellyt joidenkin bioaseiden parissa, joten hän otti tulehduksen vakavasti.
Darnell har arbetat som nått han kallade bioarmén. Så han tar infektioner allvarligt.
Kuten monet varmasti tietävät, monet lääkäriharjoittelijat työskentelevät joissakin maissa 72 tuntia viikossa.
Som en del känner till så arbetar många underläkare i dag 72 timmar i vissa länder.
Et suostu ottamaan töitä- ja et tiedä miltä tuntuu työskennellä jonkin puolesta.
Du vägrar skaffa jobb-- och du vet inte hur det känns att jobba för något.
Hän työskenteli jollain kosherteurastamolla Fontanan lähellä- kunnes hänet erotettiin, koska hän oli ilkeä naudoille.
Han jobbade på ett kosher slakteri i Fontana innan han fick sparken för att han varit elak.
Luvun alkupuolella Saikkonen työskenteli jonkin aikaa Roomassa Villa Lantessa, jolloin hän syvensi tietojaan perinteisestä italialaisesta veistotaiteesta.
I början av 1970-talet arbetade Saikkonen en tid i Villa Lante i Rom och fördjupade då sina kunskaper i traditionell italiensk bildhuggarkonst.
Sellaisen maan kansalaisten, jonka kanssa EU:lla ei ole sopimusta, oikeus työskennellä jossakin EU-maassa riippuu pääasiassa kyseisen EU-maan omasta lainsäädännöstä.
Huruvida medborgare i de länder som inte har något avtal med EU har rätt att arbeta i ett EU-land, beror på vilka lagar som gäller i det berörda landet.
Meidän edessä talon henkilökunta ovat korkeasti koulutettuja joidenkin henkilöstöä ollut aiemmin työskennellyt joitakin arvokkaimmista majoitus myyjiä maailmassa.
Vår framsidan av huset personal är välutbildade med viss personal som tidigare har arbetat med några av de mest prestigefyllda boende leverantörer i världen.
on käytännössä elämäni ja tuskin elää ilman sitä. Pidän itseäni hyvin onnekkaita saadessamme työskennellä jotain, jota rakastan niin paljon.
och kunde knappt leva utan den. Jag anser mig väldigt lyckligt lottad att arbeta med något som jag gillar så mycket.
Haluan pyytää, että heihin kiinnitettäisiin erityistä huomiota, koska he eivät voi siirtää joitakin vakuutuksiaan, mikäli he työskentelevät jossakin toisessa maassa ja asuvat välittömästi rajan toisella puolen,
speciell uppmärksamhet eftersom de inte kan ta med sig vissa försäkringar om de arbetar i det ena landet och bor precis över gränsen.
Paikallinen avustaja työskentelee jossakin EU:n jäsenvaltiossa, ja hänellä on suoraan jäsenen kanssa tehty yksityisoikeudellinen työ- tai palvelusopimus, johon sovelletaan kyseisen valtion lainsäädäntöä.
En lokal assistent är baserad i något av EU:s medlemsländer och har ett civilrättsligt anställningsavtal eller tjänsteleverantörsavtal som ingåtts direkt med ledamoten och som faller under nationell lagstiftning.
Valtuutettu avustaja työskentelee jossakin Euroopan parlamentin kolmesta toimipaikasta( Bryssel, Luxemburg tai Strasbourg), ja hänellä on suoraan parlamentin kanssa
En ackrediterad assistent är baserad på någon av Europaparlamentets tre arbetsorter( Bryssel, Luxemburg eller Strasbourg) och har ett
Minä olen työskennellyt jonkin parissa.
Jag jobbar på en sak.

Resultat: 294, Tid: 0.3886

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer