TYÖSKENTELEE JOLLEKIN PÅ SVENSKA

Översättning av työskentelee jollekin i Svenska

Resultat: 310, Tid: 0.4545

Exempel på att använda Työskentelee Jollekin i en mening och deras översättningar

Minut palkannut työskentelee jollekin toiselle.
Vem då? guy som anställde mig, arbetar för någon annan.
Hän työskentelee jollekin melko suurelle.
Hän työskentelee jollekin korkealle taholle.
Han jobbar för några skumma typer nere på "white hall.
Armuksen täytyy työskennellä jollekin muulle.
Armus har inga egna avsikter. han måste jobba för nån annan.

Ei mitään. tietokonesiru tarkoittanee, että tämä tyyppi työskentelee jossain salaiseksi luokitellussa.
Jag slår vad om att datachipet betyder att den här killen jobbade på något hemligt.
Milloin valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virastossa tai laitoksessa työskentelee jonkin työsuojelua koskevan lain piiriin kuuluvia henkilöitä, on virastosta ja
Arbetar i statens, kommuns eller annat offentligt samfunds ämbetsverk eller inrättning personer som berörs av någon lag angående arbetarskyddet, galler angående ämbetsverket och inrättningen samt personerna i fråga i tillämpliga delar vad i
email touting suurin online todo luettelo webapp. suuri osa työskentelee jossakin kuten lifehacker kuitenkin on, että jos olet poissa käytöstä
största online todo lista webapp. en stor del av arbets någonstans gillar lifehacker är dock att om du är avstängd
Siellä työskentelee joitain outoja tyyppejä.
Det är ena riktiga kufar som jobbar där.
Har du någonstans vi kan jobba?
SS: n jäsentä työskenteli jossain vaiheessaauschwitzissa.
Sammanlagt hade 8000 ss-medlemmar någon gång arbetat i auschwitz.
Hän kertoi minulle useasti työskentelevänsä jonkin ison jutun parissa.
Flera gånger sa han att han arbetadenånting stort.
Meidän täytyy kannustaa kaikkia, jotka työskentelevät jossakin organisaatiossa.
Det är alla som jobbar i någon organisation.
Haluan työskennellä jossain lehdessä, kuten vaikka vanity fairissa.
Jag vill jobba på någon tidning, typ vanity fair.
Meillä oli ilo työskennellä jonkin aikaa hänen kanssaan ideologisessa enemmistössä.
Det har varit en ära att arbeta med honom i en ideologisk majoritet ett tag.
Kuten monet varmasti tietävät, monet lääkäriharjoittelijat työskentelevät joissakin maissa 72 tuntia viikossa.
Som en del känner till så arbetar många underläkare i dag 72 timmar i vissa länder.
Et suostu ottamaan töitä- ja et tiedä miltä tuntuu työskennellä jonkin puolesta.
Du vägrar skaffa jobb-- och du vet inte hur det känns att jobba för något.
Hän työskenteli jollain kosherteurastamolla fontanan lähellä- kunnes hänet erotettiin, koska hän oli ilkeä naudoille.
Han jobbade på ett kosher slakteri i fontana innan han fick sparken för att han varit elak.
Sellaisen maan kansalaisten, jonka kanssa eu:lla ei ole sopimusta, oikeus työskennellä jossakin eu-maassa riippuu pääasiassa kyseisen eu-maan omasta lainsäädännöstä.
Huruvida medborgare i de länder som inte har något avtal med EU har rätt att arbeta i ett eu-land, beror på vilka lagar som gäller i det berörda landet.
Meidän edessä talon henkilökunta ovat korkeasti koulutettuja joidenkin henkilöstöä ollut aiemmin työskennellyt joitakin arvokkaimmista majoitus myyjiä maailmassa.
Vår framsidan av huset personal är välutbildade med viss personal som tidigare har arbetat med några av de mest prestigefyllda boende leverantörer i världen.
on käytännössä elämäni ja tuskin elää ilman sitä. pidän itseäni hyvin onnekkaita saadessamme työskennellä jotain, jota rakastan niin paljon.
och kunde knappt leva utan den. jag anser mig väldigt lyckligt lottad att arbeta med något som jag gillar så mycket.
Haluan pyytää, että heihin kiinnitettäisiin erityistä huomiota, koska he eivät voi siirtää joitakin vakuutuksiaan, mikäli he työskentelevät jossakin toisessa maassa ja asuvat välittömästi rajan toisella puolen,
speciell uppmärksamhet eftersom de inte kan ta med sig vissa försäkringar om de arbetar i det ena landet och bor precis över gränsen.
Kaikki työskentelevät jollekin.- en ollut beirutissa.
Alla arbetar åt någon annan.
Paikallinen avustaja työskentelee jossakin eu:n jäsenvaltiossa, ja hänellä on suoraan jäsenen kanssa tehty yksityisoikeudellinen työ- tai palvelusopimus, johon sovelletaan kyseisen valtion lainsäädäntöä.
En lokal assistent är baserad i något av eu:s medlemsländer och har ett civilrättsligt anställningsavtal eller tjänsteleverantörsavtal som ingåtts direkt med ledamoten och som faller under nationell lagstiftning.
Valtuutettu avustaja työskentelee jossakin euroopan parlamentin kolmesta toimipaikasta( bryssel, luxemburg tai strasbourg), ja hänellä on suoraan parlamentin kanssa
En ackrediterad assistent är baserad på någon av europaparlamentets tre arbetsorter( bryssel, luxemburg eller strasbourg) och har ett
Darnell oli työskennellyt joidenkin bioaseiden parissa, joten hän otti tulehduksen vakavasti.
Darnell har arbetat som nått han kallade bioarmén. så han tar infektioner allvarligt.
Anteeksi, jos en halua päätyä työskentelemään johonkin kuppilaan loppu iäkseni.
Ursäkta mig för att jag inte vill jobba på pup' n fries resten av mitt liv.
Luvun alkupuolella saikkonen työskenteli jonkin aikaa roomassa villa lantessa, jolloin hän syvensi tietojaan perinteisestä italialaisesta veistotaiteesta.
I början av 1970-talet arbetade saikkonen en tid i villa lante i rom och fördjupade då sina kunskaper i traditionell italiensk bildhuggarkonst.
Miljoonat kansalaiset työskentelevät jossakin muussa maassa kuin kotimaassaan, ja heidän pitäisi pystyä hyötymään heille ja heidän perheilleen kuuluvista lainmukaisista sosiaalisista oikeuksista.
Miljontals medborgare arbetar utanför hemlandet och måste kunna utnyttja sina och sina familjers rättmätiga och lagliga sociala rättigheter.
Kaikki kollegat, jotka minun laillani asuvat rajaseuduilla, tuntevat ne ongelmat, joita koituu kansalaisillemme, jotka työskentelevät jossakin naapurijäsenvaltiossa tai haluavat sijoittautua sinne.
Alla kolleger som precis som jag lever i gränsområden känner till de problem som föreligger för våra medborgare som arbetar i en grannstat inom unionen eller vill flytta till en sådan.
Ihmisiä ei pidä kouluttaa vaan siihen, että he tulevat työskentelemään jossain vaan heitä pitää kouluttaa luomaan uusia työpaikkoja, luomaan yrittäjyyttä, heidän siirtyessään työelämään.
Man skall alltså inte bara utbilda folk för att de skall ta jobb någonstans, utan man bör utbilda folk för att de skall skapa nya jobb, skapa entreprenörskap, när de kommer ut i arbetslivet.

Resultat: 310, Tid: 0.4545

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Työskentelee jollekin" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer