TYÖSKENTELEE VAIN PÅ SVENSKA

Översättning av työskentelee vain i Svenska

Resultat: 10, Tid: 0.1299

Exempel på att använda Työskentelee Vain i en mening och deras översättningar

Hän työskentelee vain minun kanssa.
Hon arbetar endast med mig.
Eleanor työskentelee vain omassa paikassaan.
Eleanor jobbar bara hos sig.
Hän työskentelee vain neljään. tulin kotiin kuudelta.
Hon jobbar bara till fyra och jag kom hem vid sex.
Tiedän, että hän työskentelee vain amadorin kanssa.
Allt jag vet är att han bara jobbar med amador.

Hän työskentelee vain päivisin.
Han arbetar bara dagtid.
Työskentelee vain 3. divisioonan johtajalle vladimir tsherkatshinille.
Arbetar enbart för chefen för tredje divisionen, vladimir cherkashin.
Toimitus myyjä työskentelee vain luotettavien toimittajien kanssa( TNT, DHL, HRX, etc.) ja tarjoaa toimitusajat näiden yritysten toimitusehtojen mukaisesti.
Leverans säljaren arbetar endast med pålitliga leverantörer( TNT, DHL, HRX, osv.) och erbjuder leveransvillkor enligt dessa företags leveransvillkor.
Vastaavia intressejä ja suojan tarvetta ei ole kuitenkaan opiskelijalla, joka on tullut jäsenvaltioon opintoja varten ja työskentelee vain sivutoimisesti.
En student som har rest in till en medlemsstat för att studera och endast arbetar vid sidan av sina studier har dock inte jämförbara intressen och skyddsbehov.
Olen työskennellyt vain sitä varten.
Det är allting jag jobbat för.
Ei ole perseestä työskennellä vain pari kolme tuntia viikossa.
Du suger inte att bara jobba två eller tre timmar i veckan.

Resultat: 10, Tid: 0.1299

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

"Työskentelee vain" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer