TYÖSKENTELEE YHÄ PÅ SVENSKA

Översättning av työskentelee yhä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 10, Tid: 0.0591

Exempel på att använda Työskentelee Yhä i en mening och deras översättningar

Hän pääsi lopulta pakoon, mutta työskentelee yhä seksialalla.
Hon lyckades till slut fly― men arbetar fortfarande i sexbranschen.
Toimittaja, joka työskentelee yhä meille.
Hän työskentelee yhä surkeassa työpaikassa.
Han jobbar kvar på sitt usla bilverkstadsjobb.
Mort kieltäytyi ja hän työskentelee yhä.
Mort här vägrade och han jobbar fortfarande.

On melkein puolipäivä, ja hän työskentelee yhä.
Klockan är 1 2 och han arbetar än.
Yksi hänen lapsuudenihastuksistaan oli batman, ja hän työskentelee yhä monta tuntia viikossa paikallisessa sarjakuvakaupassaan sekä on osa internetissä toimivaa feminististä sarjakuvafaniyhteisöä.
En av hennes första barndomskärlekar var batman, och hon arbetar fortfarande flera timmar i veckan i den lokala serietidningsbutiken, samt deltar i online-fangemenskaper för feministiska serier.
Vaikka se on ollut virallisesti kiellettyä vuodesta 1986 lähtien, arvioiden mukaan intian pelloilla ja tehtaissa työskentelee yhä 60 miljoonaa lasta.
Trots att barnarbete har varit officiellt förbjudet sedan 1986 beräknas 60 miljoner barn fortfarande arbeta på indiens fält och fabriker i dagsläget.
Tämä ala työskentelee yhä niukemmin resurssein, joutuu tyytymään yhä alempiin hintoihin ja siihen kohdistuu kolmansista maista merkittävää kilpailua, joka ilman muuta vääristää markkinoita.
Denna sektor arbetar med allt knappare resurser, får ut allt lägre priser och står inför en betydande konkurrens från tredjeländer som definitivt snedvrider marknaden.
Poliisit työskentelevät yhä kellon ympäri.
Man jobbar fortfarande dygnet runt.
Palomiehet joutuvat työskentelemään yhä useammin sellaisista valtioista tulevien alusten, ajoneuvojen ja tuotteiden parissa, joita he eivät tunne ja joiden
Brandmännen får jobba med allt fler fartyg, fordon och produkter från länder som de inte känner till och med en brandsäkerhetsnivå

Resultat: 10, Tid: 0.0591

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
SYNONYMER
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer