TYÖSKENTELEMÄSSÄ PÅ SVENSKA

Översättning av työskentelemässä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 28, Tid: 0.129

Exempel på att använda Työskentelemässä i en mening och deras översättningar

Todennäköisesti hän on jossain työskentelemässä kovasti.
Han arbetar nog hårt någonstans.
Meillä on pieni agenttiarmeija työskentelemässä.
Vi har en liten armé med agenter som jobbar där ute.
Minulla on 38 poliisia ja neljä yksikköä spesialisteja työskentelemässä tämän kanssa.
Jag har 38 poliser på fyra specialavdelningar som jobbar med det här uppdraget.
Työskentelemässä takiasi.
Jobbar för dig.

Olin varmaan työskentelemässä ulkopuolella kun se räjähti.
Jag måste ha arbetat utanför när ikaros exploderade.
Näetkö itsesi työskentelemässä buy moressa loppuelämäsi ajan?
Ser du dig själv jobba på buy more i ett längre perspektiv?
Hän oli työskentelemässä madagaskarilaisessa sademetsässä ilman satelliittiyhteyttä.
Hon hade jobbat i en regnskog i madagaskar utan sattellittäckning.
Aioin sanoa" työskentelemässä.
Jobbar. jag skulle säga jobbar.
Työskentelemässä meille.
Hän on bahamalla työskentelemässä rusketuksensa parissa.
Han är på bahamas och jobbar på solbrännan.
Äitini oli vankilassa, ja yhtäkkiä hän on vapaana työskentelemässä äidillesi.
Min mamma satt i fängelse, plötsligt är hon fri och jobbar åt din mamma.
Me saamme noin 5_000 pyyntöä vuodessa, ja meillä on 80 ihmistä työskentelemässä niiden parissa.
Vi mottar cirka 5 000 förfrågningar per år och vi har 80 personer som arbetar med detta.
Luque, ana ja rocio ovat kolme yliopisto-opiskelijaa madridista, tällä hetkellä viettämässä joitain kuukausia opiskelemassa ja työskentelemässä folignossa, kiitos erasmus -liikkuvuussäätiön.
Luque, ana och rocio är tre universitetsstudenter från madrid som nu tack vare erasmus mobilitetsstipendier under några månader studerar och arbetar i foligno.
Meillä on paljon tekemistä, ja nyt olemme kaikki ystäviä työskentelemässä kohti yhteistä päämäärää.
Vi har mycket att göra nu när vi är vänner och jobbar mot ett gemensamt mål.
Keskitymme hänen vapautuksensa jälkeiseen aikaan,- kun hänen pitäisi olla meksikossa työskentelemässä jackille.
Vi fokuserar på tiden direkt efter hennes frisläppande -då hon arbetade i mexiko med jack.
Näiden kysymysten ytimessä on perhe, kysymys työnjaosta perheen sisällä, miehestä ja vaimosta työskentelemässä yhtä aikaa, useampien lasten hankkimisesta ja kouluttamisesta ja vanhusten elättämisestä ja hoidosta.
I fokus för dessa frågor står familjen, frågan om arbetsfördelning inom familjen, en man och en hustru som arbetar samtidigt, försörjning för och utbildning av fler och fler barn och att kunna fortsätta försörja och ta hand om äldre i beroendeställning.
Sanoit työskenteleväsi tässä lähellä.
Du sa att du arbetar i närheten.
Briteille työskentelevänä agenttina hans oli toimittanut laittomat piirustukset.
I egenskap av agent som arbetade för britterna hade hans tillhandahållit ritningarna.
En todellakaan halua sinun työskenteleväsi tänään.
Jag vill inte att du arbetar i dag.
Hän löysi harlon blockin isän työskentelemästä pellolta.
Harlon blocks far arbetade ute på fälten.
Et vitsaillut, kun sanoit työskenteleväsi myöhään.
Du sa att du skulle jobba sent. du skojade inte.
Miksi et kertonut työskenteleväsi isälleni? ota rauhallisesti.
Varför sa du inte att du jobbade för min pappa?
Mutta sanoit työskenteleväsi myöhään myös.
Men du sa att du arbetade sent, också.
Jos kieltäydyt työskentelemästä minulle, otan hänen sielunsa korvauksena.
Vägrar du att arbeta med mig, så blir hennes själ förverkad.
Sanoit työskenteleväsi kahvilassa.
Så du jobbar på kafé?
Tiedätkö työskenteleväsi sellaisen laskuun?
Vet du om att du arbetar för en?
Koska tiesit työskenteleväsi tässä jutussa nähtyäsi tulevaisuuden näkysi.
För du visste att du skulle jobba med det här fallet, ifrån din framåtglimt.
Kieltäydyn työskentelemästä teille, joten en vanno valaa.
Jag vägrar jobba för er, så jag svär inte eden.

Resultat: 28, Tid: 0.129

"Työskentelemässä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer