TYÖSKENTELET NYT PÅ SVENSKA

Översättning av Työskentelet Nyt i Svenska

Resultat: 86, Tid: 0.0942

Exempel på att använda Työskentelet Nyt i en mening och deras översättningar

Missä työskentelet nyt?
Var jobbar du nu?
Kenelle työskentelet nyt?
Vem jobbar du för nu?
Minkä parissa työskentelet nyt?
Vad jobbar du på nu?
Morgan, työskentelet nyt minulle.
Morgan, du kommer hädanefter arbeta för mig.
Älä unohda, että työskentelet nyt minulle, Jermaine.
Ey, kom ihåg att du arbetar för mig nu, Jermaine.
Ja nyt työskentelet Benille?
nu jobbar du för Ben?
Eli työskentelet täällä nyt.
du arbetar här nu.
Maksoin sinusta paljon, joten nyt työskentelet minulle.
Jag betalade bra pengar för er så ni arbetar för mig nu.
Ja nyt sinä työskentelet englantilaisille?
Och nu jobbar du för engelsmännen?
Katso tänne, Undercover Brother, nyt kun työskentelet meille, sinun täytyy muistaa meidän säännöt ja määräykset.
Lyssna ,Undercover Brother nu när du jobbar för oss så måste du kunna våra regler och förordningar.
Työskentelet nyt Piirissä.
Du jobbar på The Circle.
Työskentelet nyt minulle.
Du jobbar ju för mig nu.
Työskentelet nyt minulle.
Du arbetar för mig nu.
Työskentelet nyt minulle.
Nu jobbar du åt mig, grabben.
Työskentelet nyt minulle.
Du jobbar åt mig nu.
Työskentelet nyt minulle.
Du jobbar for mig nu.
Työskentelet nyt minulle.
Du jobbar för mig nu, Kanin.
Emme työskentele nyt.
Men vi jobbar inte nu, Jenna.
Työskentelen nyt sinulle.
Nu jobbar jag för dig.
Työskentelet nyt minulle.
Nu arbetar du för mig.
Työskentelen nyt sinulle.
Jag jobbar för dig nu.
Työskentelen nyt hänelle.
Du kom ut. Jag jobbar åt honom nu.
Kenelle työskentelen nyt?
Så vem arbetar jag för nu?
Työskentelen nyt hänen kanssaan.
För jag jobbar med honom nu.
Työskentelen nyt hänen isälleen.
Jag jobbar bara åt hennes pappa nu.
Työskentelen nyt Foster Farmsilla.
Jag jobbar på Foster Farms nu.
Työskentelen nyt toisen oppilaan kanssa.
Jag jobbar med en annan student nu.
Työskentelet Washingtonissa nyt.
Nu arbetar du i Washington.
Työskentelet minulle nyt.
Du arbetar för mig nu.
Nyt työskentelet minulle, huora.
Du arbetar för mig nu. Visst.

Resultat: 86, Tid: 0.0942

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer