TYÖSKENTELETKÖ PÅ SVENSKA

Översättning av työskenteletkö i Svenska

S Synonymer

Resultat: 84, Tid: 0.0615

Exempel på att använda Työskenteletkö i en mening och deras översättningar

Työskenteletkö laivalla?
Hej.- jobbar du på fartyget?
Työskenteletkö hänelle?
Työskenteletkö rankasti?
Hej! jobbar du hårt?
Työskenteletkö pankille?
Arbetar du för banken?- nej.

Työskenteletkö vielä siinä räkälässä läntisen 85:n varrella?
Jobbar du kvar på syltan vid west 85?
Työskenteletkö postissa?
Jobbar du på posten? -ja.
Työskenteletkö benjamin linukselle?
Arbetar du för benjamin linus?
Työskenteletkö burnsonille?
Arbetar du för burnson?
Työskenteletkö vielä av-keskuksessa?
Jobbar du fortfarande på audiovisuella centralen?
Työskenteletkö öisin nyt?
Jobbar du på kvällen nu?
Työskenteletkö valtiolle?
Arbetar du för regeringen?
Työskenteletkö sisäiselle valvonnalle?
Työskenteletkö aina yksin?
Jobbar du alltid på egen hand?
Työskenteletkö vieläkin buy moressa?
Jobbar du fortfarande på buy more?
Työskenteletkö veljelleni?
Arbetar du för min broder?
TyöskenteletköCIA.
Työskenteletkö lyndon biggsille?
Jobbar du på lyndon biggs?
Työskenteletkö kellarissa?
Jobbar du i källaren?
Työskenteletkö sidneylle?
Arbetar du för sidney?
Työskenteletkö thomas carterin kanssa cia:ssa?
Jobbar du med thomas carter på CIA?
Työskenteletkö heille?
Työskenteletkö katarinalle?
Työskenteletkö morganseilla?
Jobbar du åt morgans?
Työskenteletkö kuvaamossa?
Jobbar du i fotobutiken?
Työskenteletkö minulle vai oikeusministeriölle?
Arbetar du för mig eller för justitiedepartementet?
Työskenteletkö hänen kanssaan?
Työskenteletkö siellä?
Jobbar du där?
Työskenteletkö täällä?
Jobbar du här?
Työskenteletkö täällä tänään?
Jobbar du här ikväll?
Työskenteletkö yksin?
Jobbar du ensam?

Resultat: 84, Tid: 0.0615

SE ÄVEN

Se även


"Työskenteletkö" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer