TYÖSKENTELETTE TÄÄLLÄ PÅ SVENSKA

Översättning av työskentelette täällä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 38, Tid: 0.3163

Exempel på att använda Työskentelette Täällä i en mening och deras översättningar

Kuinka pitkään työskentelette täällä?
Hur länge ska ni arbeta här?
Miksi sitten yhä työskentelette täällä?
Så varför jobbar ni fortfarande här?
Herra cratchit, työskentelette täällä minun kanssani.
Mr cratchit, ni ska jobba här med mig.
Te työskentelette täällä jonkin aikaa. aloitatte tänään.
Ni ska arbeta här ett tag, med början i dag.

Kiitoksia myös siitä, työskentelette täällä maanne kansallispäivänä.
Tack också för att ni arbetar här på ert lands nationaldag.
Asun täällä ja te työskentelette minulle.
Jag bor här, och du arbetar för mig.
Suurin osa teistä... tulee valmistumaan täällä,- työskentelette öljynporaustorneilla, tai bo:n rengastallissa,- perustatte perheen ja jäätte eläkkeelle, ja tulette tekemään kaiken sen juuri täällä.
Ni kommer att gå ut skolan här, ni kommer att jobba vid riggarna, ni kommer att jobba vid bo' s tire barn, ni kommer att bilda familj och gå i pension, och allt det kommer ni att göra här i big lake.
Vi jobbar tillsammans här, folk.
Att du inte jobbar här längre.
Vi arbetar här, grabben.
Työskentelemme täällä yhdessä yötä päivää.
Här arbetar alla heltid, dagar som nätter.
Jos rowan työskentelisi täällä, uskoisin tietäväni.
Om det arbetade en rowan här, skulle jag veta om det.
Miksi muutenkaan kaltaisesi täällä työskentelisi?
Varför skulle annars en kvinna som du jobba på ett sånt här ställe?
Me jatka työskentelemme täällä,- alemme hyväksyneet paikkamme yhteisössä.
Alla vi arbetar med härnere har accepterat sin plats... i gemenskapen.
Kerron sinulle hieman miten me työskentelemme täällä. olen nähnyt kuinka työskentelette.
Jag skall berätta lite om hur vi arbetar här.
Tulipalo ja se, että työskentelemme täällä yhdessä... tuntuu siltä kuin olisimme vanhoja ystäviä.
Branden den dagen och att vi jobbat ihop... det får det att kännas som om vi är gamla vänner.
Sen eroamassa oleva johtaja, britti nimeltä macgyver, ei kaunistellut sanojaan todetessaan:" työskentelemme täällä petosten ja korruption suossa.
Dess avgående ledare, en britt med namnet macgyver, skrädde inte orden när han sa ”vi arbetar här i ett träsk med falskhet och korruption”.
Kerron, koska olet nyt täällä ja työskentelemme yhdessä- ja menneisyytemme takia.
Ja, jag tar upp det då du är här och vi ska arbeta tillsammans, och du vet, jag tänkte på vårt förflutna.
Työskentelemme molempien äänialueiden kanssa täällä karaokeparty.com: ssa, mutta aloitamme matalasta äänestäsi.
Vi kommer att fortsätta arbeta med båda rösterna här på karaokeparty.com men vi börjar med den mörka rösten.
Haluan toivottaa teidät tervetulleiksi, kiittää teitä läsnäolosta ja sanoa teille, että työskentelemme täällä päivästä toiseen ja toivomme vaatimattomasti, että sitten, kun te
Jag vill hälsa er välkomna, tacka för er närvaro och säga att vi här, dag efter dag, arbetar på vårt blygsamma sätt med förhoppningen om att ni,
Tietenkin me työskentelemme komission esitysten pohjalta, mutta toivon että täällä parlamentissa ei unohdeta sitä, että sellainenkin instituutio kuin neuvosto ja sen puheenjohtajuus on olemassa.
Vi arbetar förstås på grundval av kommissionens förslag, men jag hoppas att man inte här i parlamentet glömmer att det finns även en sådan institution som rådet och dess ordförandeskap.
Olemme vain loppuun yksi parhaista työkaluja, jotka työskentelemme muutaman päivän .sims 4 lataa mac ja PC on täällä ja on vapaasti ladattavissa.
Vi avslutar bara en av de bästa verktygen som vi arbetar från några dagar.the sims 4 hämta hem för mac och PC är här och är gratis att ladda ner.
Asutteko vai vain työskentelette täällä?
Ska ni bo eller arbeta här?
Siksikö työskentelette täällä- ilman lääkintöhallitusten valvontaa?
Är det därför ni verkar här, utan myndigheters överinsyn?
Täällä me työskentelemme paljon.- selvä.
Det är här du och jag kommer att göra det mesta jobbet.
Se on kiireellistä, ja me täällä parlamentissa työskentelemme lujasti saadaksemme sen aikaan.
Det är brådskande och här i parlamentet arbetar vi hårt för att uppnå det.
Istutte täällä joka päivä ja työskentelette kanssamme, mutta olemme hyvin iloisia, että istumme täällä yhdessä teidän kunnianarvoisella paikallanne.
Du sitter här varje dag och arbetar tillsammans med oss, men vi är mycket glada över att du i dag sitter på hedersplatsen ibland oss.
Olen iloinen nähdessäni hänen kollegansa marusya ivanova lyubchevan täällä tänään, työskentelimme hiljattain yhdessä toisen asian yhteydessä.
Jag är också glad att se hans kollega marusya ivanova lyubcheva här i dag, eftersom vi nyligen samarbetat i en annan fråga.
rohkeita ehdotuksia. te osoitatte teitä kritisoiville, että ette ole täällä vain muodon vuoksi ja että kaikesta on kyllä päätetty
ni visar för era kritiker att ni inte är här bara av formella skäl och att alla beslut redan

Resultat: 38, Tid: 0.3163

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

"Työskentelette täällä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer