TYÖSKENTELEVÄT PÅ SVENSKA

Översättning av Työskentelevät i Svenska

Resultat: 870, Tid: 0.1033

Exempel på att använda Työskentelevät i en mening och deras översättningar

Arbetar

( työskentelevät , toimii , töissä )
He työskentelevät päiväkodissa, jossa on meneillään erityinen pedagoginen kehittämisprojekti.
De arbetar på ett daghem där ett speciellt pedagogiskt utvecklingsprojekt pågår.
Vapaaehtoisille, jotka työskentelevät muissa jäsenvaltioissa, pitäisi esimerkiksi myöntää oleskeluoikeus.
Till exempel borde volontärer som arbetar i andra EU-länder få uppehållstillstånd.

Jobbar

( töissä , työskentelee , on töissä )
Myös me näiden asioiden parissa päivittäin työskentelevät olemme joskus hämmentyneitä.
Även vi som jobbar med detta dagligen kan ibland bli förvirrade.
Jotkut työskentelevät tänään, paskiaiset.
Någon jobbar idag, idiot.
Andra meningar exempel
Monet kaivostyöntekijät työskentelevät koko elämänsä kaivoksissa.
Många gruvarbetare arbetar i gruvorna i hela sitt liv.
Valmistuneet työskentelevät kaikenkokoisille organisaatioille paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Akademiker är anställda av organisationer av alla storlekar lokalt, nationellt och internationellt.
Ja koska he työskentelevät myöhään,- saamme vähän yksityisyyttä.
Plus, att när de jobbar sent så mycket, så får vi privat kvalitetstid.
Euroopan parlamentin kokoonpano Miten parlamentin jäsenet työskentelevät?
Europaparlamentets sammansättning Hur arbetar Europaparlamentets ledamöter?
Miten parlamentin jäsenet työskentelevät?
Hur arbetar Europaparlamentets ledamöter?
Ihmiset siis työskentelevät Decepticoneille?
Så människor jobbar åt Decepticons?
Minä ja ystäväni, jotka työskentelevät kanssani rakastan tätä kaupunkia!
Jag och mina vänner som arbetar med mig älskar den här staden!
Kaikki työskentelevät tiimeissä.
Alla jobbar i lag.
Puheenjohtajavaltio ja komissio työskentelevät parhaillaan intensiivisesti näiden kysymysten parissa neuvoston eri asianosaisissa kokoonpanoissa.
Ordförandeskapet och kommissionen arbetar för närvarande intensivt med dessa frågor i de olika berörda rådskonstellationerna.
Ihmiset, jotka työskentelevät NASAn kanssa.
Folk som jobbar med Nasa.
Kaikki täällä työskentelevät ovat valmistuneet hyvästä yliopistosta.
Alla som jobbar här har universitetsexamen.
Opettajat työskentelevät kovasti ja olen todella oppinut paljon.
Lärarna arbetar mycket hårt och jag har verkligen lärt mig mycket.
Opiskelijat työskentelevät reaalimaailman ongelmia yhteyden sekä tutkimuksen ja käytännön.
Studenterna arbetar med verkliga problem med koppling till både forskning och praktik.
He työskentelevät ylhäältä alas.
De jobbar uppifrån och ner.
Joka oli varustettu bensiini polttomoottorit työskentelevät tilavuus 1,8; 2,0; 3,0 litraa.
Som var utrustade med bensindrivna förbränningsmotorer som arbetar volym 1,8; 2,0; 3,0 liter.
Jos he työskentelevät sunnuntaisin.
Om de jobbar på söndagar.
Samalla Tacishankkeiden seurantaryhmät työskentelevät Kiovassa, Moskovassa ja Alma-Atassa sijaitsevissa tukikohdissa.
Samtidigt arbetar Tacis projektövervakningsteam från baser i Kiev, Moskva och Alma-Ata.
Ne työskentelevät tiiminä.
De jobbar som ett team.
Komission virkamiehet työskentelevät parhaillaan näiden artikloiden toteuttamisen parissa.
Kommissionens tjänstemän arbetar för närvarande med genomförandet av dessa artiklar.
He työskentelevät tuolla alhaalla.
De jobbar där nere.
Mukavia ihmisiä työskentelevät siellä.
Trevliga människor som arbetar här.
Sinä kutsut muutamia ystäviäsi, jotka työskentelevät tässä baarissa.
Du får ringa några av dina vänner som jobbar på baren.
Hän ja Sylar työskentelevät teitä vastaan.
Han och Sylar jobbar emot er.
Siksi he työskentelevät täällä.
Det är därför de jobbar här.
Nämä ihmiset työskentelevät rauhallisesti.
De här människorna jobbar sakta.
Luuletko, että Diaz ja Kenworth työskentelevät yhdessä?
Tror du att Diaz och Kenworth jobbar ihop?

Resultat: 870, Tid: 0.1033

Se även


työskentelevät yhdessä
arbetar tillsammans samarbetar jobbar ihop arbetar ihop
parissa työskentelevät
arbetar med jobbar med
työskentelevät suomessa
arbetar i finland
työskentelevät pareittain
jobbar i par i par. -ha , ha arbetar i par
työskentelevät suoraan
arbetar direkt direktkontakt med
jotkut työskentelevät
en del är sysselsatta någon jobbar
toimielimet työskentelevät
institutionerna arbetar institutionerna samarbetar på
työskentelevät samassa
arbeta samma jobbar på samma
nämä ihmiset työskentelevät
dessa människor arbetar de här människorna jobbar de här människorna arbetar för
jotka työskentelevät yhdessä
vilka arbetar tillsammans som samarbetar som tillsammans arbetar som samverkar som jobbar tillsammans
jotka työskentelevät euroopan
som arbetar för europeiska som arbetar för europa som arbetar de europeiska
ihmiset työskentelevät siellä
de människor som arbetar där folk som arbetar där.göm

"Työskentelevät" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer