TYÖSKENTELI PUOLUSTUSMINISTERIÖLLE PÅ SVENSKA

Översättning av Työskenteli puolustusministeriölle i Svenska

Resultat: 21, Tid: 0.3042

Exempel på att använda Työskenteli puolustusministeriölle i en mening och deras översättningar

Hän työskenteli puolustusministeriölle, ääliö.
Han jobbade för försvarsdepartementet, din idiot.
Olin hänen apulaisensa kun hän työskenteli puolustusministeriölle.
Jag var hans assistent när han arbetade på försvarsdepartementet.
Hän työskenteli täällä 36. kerroksessa maan alla.- Hän työskenteli puolustusministeriölle.
Han jobbade här, 36 våningar ner, för Försvarsdepartementet.
Ennen pimennystä Allenford työskenteli puolustusministeriössä.
Så innan strömavbrottet, jobbade den här kvinnan Allenford, för D.O.D.
Tunsin miehen, joka työskenteli puolustusministeriössä.
Jag kände en man som jobbade på försvarsdepartementet.
Voin taata että hän työskentelee puolustusministeriölle.
Jag går i god för honom. Han jobbar åt försvarsdepartementet.
Mutta hänhän työskentelee puolustusministeriölle, eikä CTU.
Men han arbetar för DOD, inte CTU.
Jos Ben oli algebran opettaja, miksi hän työskenteli puolustusministeriössä?
Varför arbetade han åt Försvars- departementet om han undervisade det?
Komentaja Tanner työskenteli salaisessa puolustusministeriön projektissa.
Kapten Tanner jobbade tydligen med ett superhemligt projekt åt försvarsdepartementet.
Seuraavat 18 vuotta hän työskenteli oikeus- ja puolustusministeriölle.
Under 18 år hoppade han emellan, distrikt- domstolarna och försvarsdepartementet.
Puolustusministeriössä hän työskenteli toimistopäällikkönä 1938-1940.
I sistnämnda företag var han vice styrelseordförande 1938-47.
Hän työskentelee puolustusministeriössä.
Han jobbar i försvarsministeriet.
Arvoisa puhemies, olen työskennellyt vuosia puolustusministeriössä.
Herr ordförande, jag har under många år arbetat på försvarsministeriet.
Katsoin puolustusministeriössä työskentelevän kollegasi, Jack Bauerin, tuntilistoja.
Jag tittade igenom tidsschemat för mr Bauer, din medarbetare från försvarsdepartementet.
Tiesitkö, että hänen setänsä työskentelee Albanian puolustusministeriössä?
Visste du att hans farbror jobbar för albanska försvarsdepartementet?
Jack Bauer puolustusministeriöstä, hän työskentelee meille tänään.
Det här är Jack Bauer från försvars departementet, han jobbar för oss idag.
Vaikka olenkin työskennellyt vuosia puolustusministeriössä, ehdottaisin, ettei avattaisi keskustelua välttämättömyydestä hankkia 150 km: n kantomatkan
Fastän jag har arbetat flera år på försvarsdepartementet vill jag föreslå att vi inte startar en debatt angående
Hän työskentelee Fred Laughtonin kanssa, hän on puolustusministeriöstä.
Han arbetar med tillsammans med Fred Laughton från DOD.
PUOLUSTUSMINISTERIÖ, PENTAGON 1943 rakennettu Pentagon on maailman suurin toimistorakennus,- jossa työskentelee yli 25000 sotilasta.
FÖRSVARSDEPARTEMENTET Pentagon, som byggdes 1943, är världens största kontorsbyggnad- och inhyser mer än 25000 militäranställda- mer än 550000 kvadratmeter.
Yhdysvaltain puolustusministeriössä työskentelevä Lee Cullen saa tietää, että yksi hänen esimiehistään aikoo salakuljettaa
Lee Cullen arbetar inom den amerikanska försvarsindustrin och får veta att en av hennes
Olen työskennellyt vuosia Alankomaiden puolustusministeriön kenraalien kanssa ja olen aina ollut
Jag har under många år arbetat med generaler i det nederländska fösvarsministeriet och jag har alltid

Resultat: 21, Tid: 0.3042

Se även


työskenteli ranskassa
har arbetat i frankrike arbetade i frankrike verksam i tyskland
työskenteli pentagonissa
jobbade vid pentagon han arbetade på pentagon
työskenteli saksassa
hans arbetade i tyskland
työskenteli täällä
jobbade här arbetade här
isäni työskenteli
pappa jobbade min far arbetade min pappa arbetade

Ord för ord översättning


työskenteli
- arbetade jobbade
puolustusministeriölle
- försvarsdepartementet försvarsministeriet
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer