TYÖSKENTELI PUOLUSTUSMINISTERIÖSSÄ PÅ SVENSKA

Översättning av työskenteli puolustusministeriössä i Svenska

Resultat: 20, Tid: 0.1836

Exempel på att använda Työskenteli Puolustusministeriössä i en mening och deras översättningar

Ennen pimennystä allenford työskenteli puolustusministeriössä.
Så innan strömavbrottet, jobbade den här kvinnan allenford, för D.O.D.
Tunsin miehen, joka työskenteli puolustusministeriössä.
Jag kände en man som jobbade på försvarsdepartementet.

Olin hänen apulaisensa kun hän työskenteli puolustusministeriölle.
Jag var hans assistent när han arbetade på försvarsdepartementet.
Komentaja tanner työskenteli salaisessa puolustusministeriön projektissa.
Kapten tanner jobbade tydligen med ett superhemligt projekt åt försvarsdepartementet.
Arvoisa puhemies, olen työskennellyt vuosia puolustusministeriössä.
Herr ordförande, jag har under många år arbetat på försvarsministeriet.
Katsoin puolustusministeriössä työskentelevän kollegasi, jack bauerin, tuntilistoja.
Jag tittade igenom tidsschemat för mr bauer, din medarbetare från försvarsdepartementet.
Tiesitkö, että hänen setänsä työskentelee albanian puolustusministeriössä?
Visste du att hans farbror jobbar för albanska försvarsdepartementet?
Vaikka olenkin työskennellyt vuosia puolustusministeriössä, ehdottaisin, ettei avattaisi keskustelua välttämättömyydestä hankkia 150 km: n kantomatkan omaavia raketteja kyproksen lailliseksi puolustukseksi uhkia vastaan.
Fastän jag har arbetat flera år på försvarsdepartementet vill jag föreslå att vi inte startar en debatt angående den absoluta nödvändigheten av att införskaffa raketer med en räckvidd på 150 km som legitimt försvar mot hotelser riktade mot cypern.
Hän työskenteli täällä 36. kerroksessa maan alla.- hän työskenteli puolustusministeriölle.
Han jobbade här, 36 våningar ner, för försvarsdepartementet.
Jos ben oli algebran opettaja, miksi hän työskenteli puolustusministeriössä?
Varför arbetade han åt försvars- departementet om han undervisade det?
Puolustusministeriössä hän työskenteli toimistopäällikkönä 1938-1940.
I sistnämnda företag var han vice styrelseordförande 1938-47.
Voin taata että hän työskentelee puolustusministeriölle.
Jag går i god för honom. han jobbar åt försvarsdepartementet.
Mutta hänhän työskentelee puolustusministeriölle, eikä CTU.
Men han arbetar för DOD, inte CTU.
Hän työskentelee fred laughtonin kanssa, hän on puolustusministeriöstä.
Han arbetar med tillsammans med fred laughton från DOD.
Seuraavat 18 vuotta hän työskenteli oikeus- ja puolustusministeriölle.
Under 18 år hoppade han emellan, distrikt- domstolarna och försvarsdepartementet.
Jack bauer puolustusministeriöstä, hän työskentelee meille tänään.
Det här är jack bauer från försvars departementet, han jobbar för oss idag.
PUOLUSTUSMINISTERIÖ, PENTAGON 1943 rakennettu pentagon on maailman suurin toimistorakennus,- jossa työskentelee yli 25000 sotilasta.
FÖRSVARSDEPARTEMENTET pentagon, som byggdes 1943, är världens största kontorsbyggnad- och inhyser mer än 25000 militäranställda- på mer än 550000 kvadratmeter.
Olen työskennellyt vuosia alankomaiden puolustusministeriön kenraalien kanssa ja olen aina ollut vaikuttunut sotilaallisten johtajien vastuuntunnosta esittää aina oikeita
Jag har under många år arbetat med generaler i det nederländska fösvarsministeriet och jag har alltid varit imponerad

Resultat: 20, Tid: 0.1836

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

"Työskenteli puolustusministeriössä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer