TYÖSKENTELIT PÅ SVENSKA

Översättning av työskentelit i Svenska

S Synonymer

Resultat: 83, Tid: 0.1198

Exempel på att använda Työskentelit i en mening och deras översättningar

Työskentelit hotelli lutetiassa pariisissa kaksi vuotta.
Och förresten, du jobbade på hotell lutetia i paris i två år.
Kerro heille, että työskentelit ennen anderssonin kanssa.
Säg att du jobbade med anderson.
Työskentelit kellarissa ja sanoit, ettet halua häiritä.
Du arbetade i källaren, sa att du inte ville störa mig.
Työskentelit isäni kanssa.
Du jobbade med min pappa.

Työskentelit siellä, mitä, 3 vuotta?
Du arbetade där i tre år?
Työskentelit siellä ennen onnettomuuttasi.
Du jobbade där, innan din olycka.
Työskentelit hänen kanssaan kööpenhaminassa.
Du arbetade med honom i köpenhamn.
Työskentelit tohtori bishopin kanssa,- muokaten kasvuhormoneja vietnamin sodan lopussa.
Du jobbade med dr bishop med att manipulera tillväxthormoner.
Työskentelit puutarhassa, enkä halunnut vaivata sinua.
Du arbetade i trädgården. jag ville inte störa dig.
Työskentelit sheltonin kanssa?
Du jobbade med shelton, eller hur?
Ehkä koska työskentelit yksin.
Kanske för att du arbetade ensam.
Kuulin, että työskentelit.
Jag hörde att du jobbade.
Varastettu epävakaiden yhdisteiden laboratoriosta gd:sta jossa työskentelit kahdeksan vuotta.
Vilket blev stulet från labbet som du arbetade i 8 år.
Anteeksi. en tiennyt, että työskentelit komen- tajalle.
Ursäkta mig, jag visste inte att du jobbade under commander.
Kenen kanssa työskentelit?
Vem jobbar du med?
Ennen x-arkistoja työskentelit new orleansissa saatanallisten rituaalien parissa. niin.
Innan arkiv x jobbade du i new orleans med att utreda fall av satanistiskt våld.
Kuinka kauan työskentelit club chubbyssa?
Hur länge jobbade du på club chubby?
Työskentelit planktonille kaikki nämä vuodet!
Alla de här åren har du jobbat för plankton!
Väitätkö, ettet tiedä kenen kanssa työskentelit?
Så du säger att du inte vet vilka du jobbar med?
Kauanko työskentelit siellä?
Hur länge arbetade du där?
Työskentelit vankien parissa sosiaalivirkailijana.
Socialarbetare, jobbar med kåkfarare.
Viimeksi kun näin sinut... työskentelit buy moressa.
Sista vi sågs jobbade du på buy more.
Kauanko työskentelit claire wolcottille?
Hur länge jobbade du för claire wolcott?
Voinko kysyä jotain? kauanko työskentelit liamin kanssa, ennen kuin makasit hänen kanssaan?
Hur länge hade du jobbat med liam innan du låg med honom?
Työskentelit murhien aikaan roskakuskina.
Vid tiden för morden, var du sopåkare.
Tiedän, että työskentelit james kellerille ja että varastit laudanolin ringille.
Jag vet att du arbetar för james keller, och att du stal laudanolet för ringens räkning.
Miksi työskentelit jimin kanssa?
Varför samarbetar du med jim?
Kun työskentelit vielä schwinnille.
När ni jobbade på schwinn.

Resultat: 83, Tid: 0.1198

SE ÄVEN

Se även


"Työskentelit" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer