TYÖSKENTELYSTÄ PÅ SVENSKA

Översättning av työskentelystä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 117, Tid: 0.0839

Exempel på att använda Työskentelystä i en mening och deras översättningar

Vuodesta 2000 alkaen komissio julkaisee lisäksi vuosikertomuksen komiteoiden työskentelystä.
Frånoch med år 2000 skall kommissionen även offentliggöra en årligrapport om kommittéernas arbete.
Lisätietoa valtiolla työskentelystä sekä työ- ja uramahdollisuuksista.
Mera information om att arbeta hos staten samt om arbets- och.
Haluan kiittää budjetin esittelijöitä salvador garriga polledoa ja anne jenseniä erinomaisesta työskentelystä.
Jag vill tacka föredragandena salvador garriga polledo och anne elisabet jensen för deras utmärkta arbete.
Hän piti työskentelystä kanssasi.
Och hon älskade att arbeta med dig.

Rakastin työskentelystä" eternity forever:in," ohjaajan kanssa.
Jag älskar att jobba med producenten till "eternity forever." han är ett geni.
Kansalaiset voivat vastedes saattaa euroopan unionin tietoon mielipiteensä sen työskentelystä.
Medborgarna kommer att kunna informera europeiska unionen om vad de tycker om eu:s arbete.
Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit pidetään tietoisina työskentelystä.
Europaparlamentet och de nationella parlamenten skall informeras om arbetet.
Pidätkö meikin kanssa työskentelystä?
Tycker du om att jobba med smink?
Oletteko sinut yhdessä työskentelystä?
Klarar ni att arbeta tillsammans igen?
Tässä ehdotuksessa edellytetään erityisesti, että euroopan parlamentille tiedotetaan säännöllisesti komiteoiden työskentelystä.
Förslaget innebär, bland annat, att europaparlamentet skall hållas regelbundet informerat om kommittéernas arbete.
Oletko aktiivinen, myyntihenkinen ja pidät ihmisten kanssa työskentelystä?
Är du serviceminded, stresstålig och tycker om att arbeta med människor?
Komissio antoi 9. elokuuta vuotuisen kertomuksensa( 3) komiteoiden työskentelystä vuonna 2005.
Den 9 augusti lade kommissionen fram sin årsrapport om kommittéernas arbete under 2005 3.
Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit pidetään tietoisina työskentelystä.
Europaparlamentet och de nationella parlamenten ska informeras om arbetet.
Se näytti nauttivan kouluttajien kanssa työskentelystä.
Han verkade gilla att jobba med tränarna.
Arvoisa puhemies, haluan aloittaa puheenvuoroni kiittämällä esittelijöitä ahkerasta ja rakentavasta työskentelystä.
Jag vill börja med att tacka föredragandena för deras hårda och konstruktiva arbete.
Pidän siellä työskentelystä.
Jag gillar att jobba där.
Kiitän esittelijää loistavasta mietinnöstä ja miellyttävästä työskentelystä yhdessä.
Jag tackar föredraganden för detta enastående betänkande och för nöjet att arbeta tillsammans med honom.
Mikäli ensisijainen tarkoitus työskentelystä.
Eftersom mitt huvudsyfte med arbetet.
Pidän ihmisten kanssa työskentelystä, en vain heidän arvostelemisestaan.
Jag gillar att jobba med människor, inte bara döma dem.
Ulkomailla työskentelystä on kuitenkin monenlaista hyötyä.
Ändå finns det många fördelar med att arbeta utomlands.
Kiitän heitä ahkerasta työskentelystä.
Jag tackar dem för deras hårda arbete.
Raportoida euroopan parlamentille eurooppa-neuvoston työskentelystä.
Lägga fram en rapport för europaparlamentet om arbetet i europeiska rådet.
Tosiasia on, että tämä herrasväki ei osallistu 99 prosenttiin työskentelystä.
Verkligheten är att herrskapet inte deltar i 99 procent av arbetet.
Sairaalassa työskentelystä ei tullut painajaisia.
Jag fick aldrig mardrömmar av att arbeta på sjukhuset.
Kunniamerkki myönnettiin garaillekiitokseksi 24 vuoden työskentelystä kuluttajiensuojelemiseksi.
István garai fick utmärkelsen för sitt 24 år långa arbete med konsumentskyddsfrågor.
Pidättekö zedissä työskentelystä?
Gillar ni att jobba på the zed?
Niin, mutta tyttäreni piti työskentelystä muodin parissa.
Jag minns också att min dotter älskade att arbeta med mode.
Kajn tunnen parhaiten talousvaliokunnan neljän vuoden yhteisestä työskentelystä.
Valresultatet är en framgång för allianspartiernas gemensamma arbete under fyra år.
En tiennyt, etteivät ihmiset pidä minulle työskentelystä.
Att folk inte gillar att jobba för mig.- bryr du dig?
Halusin vain sanoa, että pidän työskentelystä kanssanne.
Jag vill bara säga att jag tycker om att arbeta med er.

Resultat: 117, Tid: 0.0839

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer