TYÖSTÄ PÅ SVENSKA

Översättning av Työstä i Svenska

Resultat: 4558, Tid: 0.1791

Exempel på att använda Työstä i en mening och deras översättningar

Samasta työstä maksettava urakkapalkka lasketaan saman mittayksikön mukaan;
Ackordslön för lika arbete skall fastställas enligt samma beräkningsgrunder.
Hyvinvointi syntyy työstä, yrittämisestä ja välittämisestä.
Välfärd uppkommer av arbete, företagsamhet och omtanke.
Haluan myös kiittää esittelijää työstä, jota hän on tehnyt laatiessaan tätä mietintöä.
Samtidigt vill jag gratulera föredraganden till hennes insats för att färdigställa betänkandet.
ES Arvoisa puhemies, ensiksi haluan kiittää esittelijä Frassonia hänen tekemästään työstä.
Jag vill börja med att tacka föredragande Frassoni för hennes insats.
HBU Kiitos kaikesta työstä laittaa alas meille täällä maaseudulla!
Tack HBU för allt jobb ni lägger ned för oss här i bygden!
Minulle maksetaan tästä työstä.
Det här är mitt jobb. Jag får lön.
Älä työstä enää tätä juttua.
Sluta arbeta med det reportaget.
Hän kieltäytyy työstä e-eikä tottele käskyjäni.
Han vägrar arbeta. Han lyder inte mina order.
Työstä vähän enemmän B ja C-luokkiasi.
Jobba lite mer på B och C.
Työstä nopeammin.
Jobba fortare.
Andra meningar exempel
Kiitän erityisesti esittelijää, herra Cabezón Alonsoa, hänen tekemästään erinomaisesta työstä.
Jag tackar särskilt föredraganden, Cabezón Alonso, för det utmärkta arbete han har utfört.
Arvoisa puhemies, kiitän mietinnön esittelijää arvokkaasta työstä.
Herr talman! Jag tackar föredraganden för ett värdefullt arbete.
Kiitämme esittelijää erinomaisesta työstä.
Vi vill tacka föredraganden för ett utmärkt jobb.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitän teitä viime tunteina tekemästänne työstä.
Tack, herr rådsordförande, för era ansträngningar de senaste timmarna.
Sama palkka samasta työstä.
Lika lön för lika arbete.
PL Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä.
PL Fru talman! Jag vill tacka föredraganden för hans insats.
EL Arvoisa puhemies, minun on kiitettävä Catherine Stihleriä hänen tekemästään erinomaisesta työstä.
EL Fru talman! Jag vill tacka Catherine Stihler för det utmärkta jobb hon har gjort.
Ensinnäkin haluan kiittää parlamenttia sen tekemästä työstä.
Jag vill börja med att tacka parlamentet för er insats.
Kiitos paljon hyvästä työstä.
Tack så mycket för ett bra jobb.
Haluan kiittää esittelijää mietinnön parissa tehdystä hyvästä työstä.
Jag vill tacka föredraganden för ett väl genomfört arbete med betänkandet.
Kokonaisuus muodostuu kolmesta tekijästä: työstä, sosiaalisesta suojelusta ja tuloista.
En helhet som består av tre komponenter: jobb, socialskydd och inkomst.
Voitte puhua työstä, toisistanne seksielämästänne.
Ni kan prata om jobbet, varandra ert sexliv.
Haluaisin tässä yhteydessä kiittää mietinnön laatijaa erinomaisesta työstä.
Jag vill i detta sammanhang tacka föredraganden för hennes utmärkta insats.
Kiitän vielä kerran esittelijää, ja onnittelen häntä hyvin tehdystä työstä.
Jag vill återigen tacka föredraganden och gratulera henne till ett väl genomfört arbete.
Haluan aluksi kiittää esittelijä Winkleriä erinomaisesta työstä.
Först vill jag gratulera föredraganden, Hermann Winkler, till hans mycket goda insatser.
Sen lisäksi haluaisin kiittää sihteeristöä sen työstä.
Jag vill också tacka generalsekretariatet för dess insats.
Onneksi olkoon upeasta työstä!
Gratulerar till ett underbart jobb!
Onnittelen esittelijää lämpimästi tästä upeasti työstä.
Jag gratulerar verkligen föredraganden till detta enastående arbete.
Onnea uudesta työstä!
Grattis till nya jobbet!
Vastineeksi työstä he kuljettavat sinut Ulkokehälle.
De låter dig jobba mot transport till den Yttre Gränsen.

Resultat: 4558, Tid: 0.1791

Se även


erinomaisesta työstä
utmärkta arbete
hyvästä työstä
goda arbete bra arbete gott arbete utmärkta arbete
samasta työstä
för lika arbete samma arbete
kovasta työstä
hårda arbete
tästä työstä
detta arbete det här jobbet mitt jobb det här arbetet
hienosta työstä
utmärkta arbete fina arbete fantastiska arbete
perusteellisesta työstä
grundligt arbete gediget arbete
loistavasta työstä
utmärkta arbete lysande arbete fantastiska arbete
siitä työstä
för det arbete du med det om det där jobbet
merkittävästä työstä
det viktiga arbete det anmärkningsvärda arbete det stora arbete det enastående arbete för det ansenliga arbete
valtavasta työstä
det enorma arbete enorma arbetsinsats det fantastiska arbete
työstä sekä
arbete och arbete samt sysselsättning och
poissa työstä
frånvarande från arbetet borta från arbetet uteblir från arbetet
ansiokkaasta työstä
för ett förtjänstfullt arbete goda arbete hans gedigna arbete
kattavasta työstä
omfattande arbete utförligt arbete heltäckande arbete

"Työstä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer