TYÖSTÄÄ PÅ SVENSKA

Översättning av työstää i Svenska

S Synonymer

Resultat: 131, Tid: 0.0877

Exempel på att använda Työstää i en mening och deras översättningar

Sinun täytyy työstää korostustasi, pablo.- voisimmeko.
Du får jobba på din accent, pablo.
Sanoin myös, miksi halusin työstää orpoja teoksia koskevaa direktiiviä.
Jag sade också varför jag ville arbeta med ett direktiv om anonyma verk.
Ymmärräthän? ehkä meidän pitäisi työstää ansioluetteloasi.
Vi borde jobba på ditt CV, för ditt är hemskt.
Alapa työstää tätä.
Börja jobba på det här.

Mun täytyy päästä takas alkuun ja työstää tätä.
Jag måste få gå tillbaka och bearbeta det här.
Olemme jo alkaneet työstää toimintapolitiikkaa hahmottelevaa asiakirjaa.
Vi har redan börjat arbeta med ett dokument för att dra upp riktlinjerna för politiken.
Hänen piti työstää valverden valitusta.
Han skulle arbeta med valverdes överklagande.
Tuota pitää työstää.
Vi får jobba på det.
Jos ems-pulssi ei mennyt läpi.- b'elanna työstää siirtäjää.
B' elanna jobbar på transportören.
IASB työstää parhaillaan ifrs-standardeja pienille ja keskisuurille yrityksille.
IASB arbetar med internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag.
Sinun pitäisi työstää muistiasi.
Du måste jobba på minnet.
Olen iloinen siitä, että komissio on sanonut aikovansa työstää asiaa.
Det gläder mig att kommissionen har sagt att den ska arbeta med detta.
Mike novick työstää sitä washingtonissa.
Mike novick jobbar på det från washington.
Miehestä, joka työstää terästä.
En man som arbetar med stål.
Hän työstää uutta optista ohjelmistoa.
Han jobbar på ett nytt optisk program.
Jätkät, meidän todellakin pitää työstää jarruja!
Killar vi behöver verkligen arbeta med bromsen!
Hän haluaa ensin työstää pukuja.
Han vill jobba på dräkterna först.
Abby ja minä aiomme työstää puutarhaa.
Abby och jag ska arbeta med trädgården.
Aloin työstää teoriaa, ja aloimme rakentaa asemaa.
Så jag började jobba på en teori och vi började bygga stationen.
Hän työstää uutta projektia.
Han jobbar på ett nytt projekt.
Jodi käy musiikkikoulua ja työstää esikoisalbumiaan.
Jodi går på musikskola och arbetar med sitt första album.
Sinä ja martin voitte työstää sitä.
Du och martin får jobba på det där.
Sotilastiedustelu työstää nassaria, mutta hän on pysynyt vaiti.
Militär underrättelsetjänst jobbar på nassar, men han har inte sagt ett ord.
Työstää vähän asioita.
Jobba på några saker.
Tapa, jolla hän katsoo minua, hän työstää jotain.
Sättet han tittar på mig, han jobbar på något.
Psykiatrini mukaan sitä pitäisi työstää.
Min terapeut sa att jag skulle jobba på det.
Hän menee autotalliin ja työstää tuoliaan.
Han går till garaget och jobbar på sin stol.
Lähtekääpä nyt, koska luken pitää työstää puhettaan.
Det är nog bäst att ni två går för luke måste jobba på sitt tal.
Sitä täytyy työstää, mutta se näyttää hyvältä.
Det behöver bearbetas, men det ser bra ut.
Työstää tietoa.
Bearbetar data.

Resultat: 131, Tid: 0.0877

SE ÄVEN

Se även


"Työstää" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer