TYÖSTÄÄ PÅ SVENSKA

Översättning av Työstää i Svenska

Resultat: 165, Tid: 0.066

Exempel på att använda Työstää i en mening och deras översättningar

Tuolloin aloimme varsinaisesti työstää Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaaETPP.
Det var då vi verkligen började arbeta med den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken ESFP.
Työstää vähän asioita.
Jobba på några saker.
Sanoin myös, miksi halusin työstää orpoja teoksia koskevaa direktiiviä.
Jag sade också varför jag ville arbeta med ett direktiv om anonyma verk.
Mun täytyy päästä takas alkuun ja työstää tätä.
Jag måste få gå tillbaka och bearbeta det här.
Olemme jo alkaneet työstää toimintapolitiikkaa hahmottelevaa asiakirjaa.
Vi har redan börjat arbeta med ett dokument för att dra upp riktlinjerna för politiken.
Sinun täytyy työstää korostustasi, Pablo.- Voisimmeko.
Du får jobba på din accent, Pablo.
Ja Zelenka työstää simulaatioita.
Zelenka jobbar på simuleringar. Jag kommer precis därifrån.
Hänen piti työstää Valverden valitusta.
Han skulle arbeta med Valverdes överklagande.
Ymmärräthän? Ehkä meidän pitäisi työstää ansioluetteloasi.
Vi borde jobba på ditt CV, för ditt är hemskt.
Alapa työstää tätä.
Börja jobba på det här.
IASB työstää parhaillaan IFRS-standardeja pienille ja keskisuurille yrityksille.
IASB arbetar med internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag.
Olen iloinen siitä, että komissio on sanonut aikovansa työstää asiaa.
Det gläder mig att kommissionen har sagt att den ska arbeta med detta.
Jos EMS-pulssi ei mennyt läpi.- B'Elanna työstää siirtäjää.
B' Elanna jobbar på transportören.
Sinun pitäisi työstää muistiasi.
Du måste jobba på minnet.
Mike Novick työstää sitä Washingtonissa.
Mike Novick jobbar på det från Washington.
Yksilötapaamisissa voimme työstää henkilökohtaisia ongelmia.
Det gör att vi kan arbeta med era individuella problem.
Miehestä, joka työstää terästä.
En man som arbetar med stål.
Hän työstää uutta optista ohjelmistoa.
Han jobbar på ett nytt optisk program.
Jätkät, meidän todellakin pitää työstää jarruja!
Killar vi behöver verkligen arbeta med bromsen!
Jodi käy musiikkikoulua ja työstää esikoisalbumiaan.
Jodi går på musikskola och arbetar med sitt första album.
Hän haluaa ensin työstää pukuja.
Han vill jobba på dräkterna först.
Abby ja minä aiomme työstää puutarhaa.
Abby och jag ska arbeta med trädgården.
Aloin työstää teoriaa, ja aloimme rakentaa asemaa.
Så jag började jobba på en teori och vi började bygga stationen.
Hän työstää uutta projektia.
Han jobbar på ett nytt projekt.
Sinä ja Martin voitte työstää sitä.
Du och Martin får jobba på det där.
Sotilastiedustelu työstää Nassaria, mutta hän on pysynyt vaiti.
Militär underrättelsetjänst jobbar på Nassar, men han har inte sagt ett ord.
Psykiatrini mukaan sitä pitäisi työstää.
Min terapeut sa att jag skulle jobba på det.
Tapa, jolla hän katsoo minua, hän työstää jotain.
Sättet han tittar på mig, han jobbar på något.
Lähtekääpä nyt, koska Luken pitää työstää puhettaan.
Det är nog bäst att ni två går för Luke måste jobba på sitt tal.
Hän menee autotalliin ja työstää tuoliaan.
Han går till garaget och jobbar på sin stol.

Resultat: 165, Tid: 0.066

Se även


työstää uutta
arbetet med ett nytt jobbar ett nytt arbetade en ny
työstää asiaa
arbeta med detta lösa något
komissio työstää
kommissionen arbetar kommissionen håller att utarbeta
voimme työstää
vi kan arbeta med vi kan jobba på vi kan bearbeta
täytyy työstää
måste jobba med jag måste... måste jobba på mitt behöver bearbetas behöver bättra får träna
aloin työstää
jag började jobba på började jag arbeta började jag med
aiomme työstää
vi åtagit oss att arbeta med vi tänker faktiskt jobba vi ska arbeta
haluan työstää
jag vill jobba jag vill prata med jag vill öva
meidän pitää työstää
vi får nog jobba på vi måste jobba med
hän työstää
han jobbar med han arbetar hon försöker

S Synonymer till "työstää"


"Työstää" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer