TYÖSTÄÄN PÅ SVENSKA

Översättning av työstään i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1497, Tid: 0.1314

Exempel på att använda Työstään i en mening och deras översättningar

Haluan kiittää esittelijää hänen työstään, sekä teitä muita siitä, että kuuntelitte minua.
Jag vill tacka föredraganden för hans arbete och er alla för att ni lyssnat.
Olisiko hän luopunut työstään ja kodistaan?
Och förlora sitt jobb, hennes hem?
Kiitän esittelijä doylea hänen työstään.
Jag tackar avril doyle för hennes arbete.
Hän... hän piti työstään ja viihtyi asuinpaikassaan.
Han älskade sitt jobb och han trivdes där han bodde.

Kiitän esittelijä arlacchia hänen työstään ja hänen aikaan saamistaan tuloksista.
Jag vill gratulera pino arlacchi till hans insatser och till det resultat han har uppnått.
Kiitän esittelijää hänen hyvästä työstään.
Jag vill tacka föredraganden för hans goda arbete.
Molemmat pankit ovat ansainneet kiitosta työstään talouskriisin vaikutusten torjumisessa.
Båda bankerna ska ha beröm för sina ansträngningar att hantera effekterna av den ekonomiska krisen.
Hänen työstään, elämästään, äitini kuolemasta.
Hans jobb, hans liv, min mammas död.
Ride sai lukuisia huomionosoituksia ja palkintoja työstään.
Rées har mottagit flera priser och utmärkelser för sina insatser.
Haluaisin onnitella jäsen peijsiä hänen työstään.
Jag vill gratulera peijs till hennes arbete.
Hänen työstään?
Hans jobb?
HU arvoisa puhemies, onnittelen esittelijää hänen hienosta työstään.
HU herr talman! jag gratulerar föredraganden till hennes utmärkta arbete.
Taiteilijan on saatava korvaus työstään.
Självklart ska konstnären ha ersättning för sitt verk!
Haluan siis vielä kerran kiittää esittelijä sjöstedtiä hänen työstään.
Följaktligen vill jag än en gång tacka föredraganden, sjöstedt, för hans ansträngningar.
Haluaisin ensiksi kiittää kaikkia esittelijöitä työstään.
Jag vill först tacka alla föredragande för deras insatser.
Haluan lopuksi kiittää jäsen barsi-patakya hänen työstään ja onnitella häntä tästä tuloksesta.
Avslutningsvis vill jag tacka etelka barsi-pataky för hennes ansträngningar och gratulera henne till detta resultat.
Kaija saariaholle on myönnetty merkittävä kulttuuripalkinto hänen työstään nykymusiikin parissa.
Kompositören kaija saariaho har fått ett stort pris för sina insatser inom ny musik.
Hän luopui työstään ja suuntasi uudelle uralle.
Dr fuller fick ge upp arbetet och koncentrera sig på annat.
Ne ovat merkkejä hänen työstään.
Det är hans verk!
Omasta työstään ja wall streetin kamujensa huolehtimisesta.
Sitt jobb och sina polare på wall street.
Haluan kiittää esittelijää hänen erinomaisesta työstään.
Jag vill tacka föredraganden för hennes utmärkta arbete.
Hän nautti työstään ja piti työkavereistaan.
Personalen verkade trivas med sitt jobb och gillade sina gäster.
Kiitän heitä molempia heidän erinomaisesta työstään.
Jag tackar dem båda för deras storartade insatser.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää hänen työstään.
Fru talman! jag vill tacka föredraganden för hans insats.
Onnittelen esittelijää hänen työstään.
Jag gratulerar föredraganden för hennes arbete.
Tiesimme hänen työstään ASI.
Naturligtvis visste vi om arbetet han gjorde för ASI.
Haluan myös kiittää lämpimästi kahta esittelijää heidän työstään.
Jag vill också tacka de båda föredragandena så hjärtligt för deras insatser.
Kumpikin pitää työstään.
Vi älskar våra jobb.
Lopuksi haluan kiittää jäsen sommeria hänen työstään.
Avslutningsvis vill jag tacka renate sommer för hennes insats.
Lausun suuret kiitokset esittelijälle hänen erinomaisesta työstään.
Jag tackar föredraganden för allt det goda arbetet.

Resultat: 1497, Tid: 0.1314

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer