TYÖSTÄ ON KYSE PÅ SVENSKA

Översättning av työstä on kyse i Svenska

Resultat: 1077, Tid: 0.5821

Exempel på att använda Työstä On Kyse i en mening och deras översättningar

Millaisesta työstä on kyse?
Vad för slags jobb är det?
Minkälaisesta työstä on kyse?
Vad är det för jobb?
Millaisesta työstä on kyse?
Vad för typ av arbete är det?
Millaisesta työstä on kyse?
Vad är det för bransch?

Mistä työstä on kyse?
Mistä työstä on kyse?
Samalla kun näemme naisten työpaikkojen kasvaneen määrän, huomaamme, minkä tyyppisestä työstä on kyse.
Samtidigt som vi ser siffror på ökat antal arbetstillfällen för kvinnor, ser vi också vilken typ av anställningar det handlar om.
Tässä on kyse työstä.
Detta är affärer, okej?
Siinä on kyse kovasta työstä.
Det handlar om hårt arbete.
Työssäni on kyse skenaarioista.
Clark, mitt jobb handlar om olika planer.
Minun työssäni on kyse näkökulmista.
Mitt jobb handlar om perspektiv.
Siitäkö tässä työssä on kyse?
Är det vad det här jobbet handlar om?
Työssä on kyse muustakin kuin rahasta.
Jobbet handlar om mer än pengar för mig.
Sanalla sanoen- mistä tässä työssä on kyse?
Med ett ord, brian...- vad handlar det här jobbet om?
Tässä työssä on kyse lapsista kuten tässä iltapäivässäkin.
Jobbet är tillägnat våra barn, liksom den här eftermiddagen.
Nämä kierrokset antavat osviittaa, mistä tässä työssä on kyse.
De här praktikturerna är det bästa sättet att få veta nåt om jobbet.
Kuten oikeusasiamies totesi tämän vuoden huhtikuussa esitellessään vuosikertomuksensa, tässä tärkeässä työssä on kyse kansalaisten luottamuksen lisäämisestä euroopan unionia kohtaan.
Precis som ombudsmannen påpekade när han presenterade sin årsrapport i april i år handlar det avgörande arbetet om att bygga upp medborgarnas förtroende för EU.
On kyse työstä.
Det är om ett jäkla jobb.
Siitä tässä työssä on kyse. tasapainosta ja vahvistumisesta.
Det här handlar om balansering och styrka.
Ero on yleensä 15 prosenttia, kun on kyse samanarvoisesta työstä.
Skillnaden ligger i allmänhet på 15 procent när man talar om lika arbete.
Paskat oikeuksista. kyse on työstä.
Skitsamma, det är ett jobb.
Kaiken jälkeen kyse on työstä?
Efter allt... det handlar om jobbet?
Mäenpään mukaan tulijoille oli selvää, millaisesta työstä oli kyse.
Mäenpää säger för sin del att de som kom till finland visste vilket slags jobb det handlade om.
En usko, että tässä on kyse työstä.
Jag tror inte att det gäller jobbet.
Tiedämme, että tässä on kyse pitkäjännitteisestä työstä.
Det är ett långsiktigt arbete; det vet vi.
Se on ilahduttavaa, koska tässä on kyse erittäin tärkeästä työstä.
Det är glädjande för det rör sig här om ett mycket viktigt arbete.

Resultat: 1077, Tid: 0.5821

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer