TYÖSTÄKÖ PÅ SVENSKA

Översättning av työstäkö i Svenska

Resultat: 39, Tid: 0.2652

Exempel på att använda Työstäkö i en mening och deras översättningar

Kuuden viikon työstäkö?! -aivan.
För sex veckors arbete?
Jostain työstäkö?
Om vad? ett jobb?
Työstäkö se johtui?- mistä muustakaan?
På grund av jobbet?
Kiitos työstänne, tohtori jones.
Tack för allt arbete, dr jones.

Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen papadimoulis, kiitän perusteellisesta työstänne mietinnön parissa.
Herr talman! tack papadimoulis för ditt omfattande arbete med detta betänkande.
Hyvät naiset ja herrat, kiitän teitä työstänne tässä täysistunnossa.
Jag tackar er, mina damer och herrar, för ert arbete under denna session.
Kiitämme teitä työstänne ja toivotamme teidät tervetulleiksi euroopan parlamenttiin.
Vi tackar er för ert arbete och hälsar er välkomna till europaparlamentet.
Pitikö hän työstään paljon?
Han tyckte mycket om sitt jobb?
Puhuiko hän koskaan työstään?
Pratade han någonsin om sitt jobb?
Puhuiko hän työstään turvallisuusministeriössä?
Vad har han sagt om sitt arbete med homeland security?
Mutta asioita pitää vielä työstää, sasha.
Men vi har lite att jobba på, sasha.
Pitääkö hän työstään?
Trivs hon med jobbet?
He työstivät sitä koko loppuelämänsä.
De arbetade på det varje dag resten av sina liv.
Ensiksi haluan puhua tarkemmin funkista ja hänen työstänsä.
Först och främst vill jag mer i detalj rikta mig till vår kollega funk och hans betänkande.
Onnitteluni, ja toivotan teille paljon menestystä työstänne.
Jag gratulerar och önskar er stor framgång i ert arbete.
Voitko kertoa, mitä nyt työstät?
Är det hemligt eller kan du berätta vad du jobbar på nu?
Kertoiko hän työstään?
Sa han vad han sysslade med?
Työstäpä sitä, bob.
Jobba på det och försök ordna det.
Koska saan nähdä mitä työstät?
När får jag se vad du arbetar med?
Kertoiko hän sinulle työstään?
Visste ni vad han jobbade med?
Ottaisitte vähän kunniaa työstänne.
Sex-pack, ta lite stolt över ditt arbete!
Hengasimme ennen kun he työstivät riimejä ja tekivät musiikkia.
Jag brukade vara med när de jobbade på rim och skrev låtar.
Jos et voi pitää tunteitasi erossa työstä- ehkä meidän täytyy miettiä suhdettamme.
Om du inte kan hålla känslorna utanför jobbet kanske vi inte ska vara ihop.
Jäsen jensen, haluan onnitella myös teitä työstänne. kaikkien muiden toimielinten talousarvioiden esittelijänä toimiminenhan asettaa teille kaikenlaisia vaatimuksia.
Även till er, fru jensen, skulle jag vilja ge en eloge för ert arbete- eftersom ni är föredragande för alla de andra institutionerna ställs det alla möjliga krav på er.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa ebrd:n pääjohtaja lemierre, haluaisin aloittaa kiittämällä teitä sekä henkilökuntaanne työstänne.
Herr talman, herr kommissionär, herr bankordförande! jag skulle först vilja tacka er å det hjärtligaste för ert och era medarbetares arbete.
ES arvoisa puhemies, aloitan onnittelemalla teitä työstänne, catherine ashton.
ES herr talman! till att börja med skulle jag vilja gratulera dig till ditt arbete, catherine ashton.
Näin ollen tiivistäen: ensiksi kiitän teitä työstänne, joka oli erinomaista ja erittäin vaikeaa.
För att således sammanfatta: för det första, vill jag tacka för ert arbete som har varit mycket svårt men skötts på ett utmärkt sätt.
Arvoisa puhemies, haluan kollegojeni tavoin kiittää esittelijöitä heidän työstään tämän erittäin vaikean kysymyksen parissa.
Herr talman! jag skulle vilja sälla mig till mina kolleger och tacka föredragandena för deras arbete i ett mycket besvärligt ämne.
Ensiksikin haluaisin kiittää ryhmäni puolesta pavlos sarlisia ja hannes swobodaa heidän työstään tällä erittäin tärkeällä alalla.
Först av allt, å min grupps vägnar, vill jag tacka pavlos sarlis och hannes swoboda för deras arbete inom detta mycket viktiga område.

Resultat: 39, Tid: 0.2652

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer