TYÖSTÄN PÅ SVENSKA

Översättning av Työstän i Svenska

Resultat: 85, Tid: 0.0305

Exempel på att använda Työstän i en mening och deras översättningar

Työstän sitä vielä?
Jag jobbar på det, okej?
Työstän hyvin kahden kanssa Jengi joutuu makaa teholla.
Arbetar bra med de två Lämnar svarta på intensiven.
Tule seurakseni, kun työstän väitöskirjaani.
Håll mig sällskap medan jag jobbar på min avhandling.
Työstän sitä koko ajan, kulta.
Jag jobbar på det, gubben. Jag jobbar på det.
Mitä minä työstän tällä hetkellä?
Vad jag arbetar med?
Työstän tätä asiaa yhdessä yhteistyökumppaneitteni kanssa.
Vi arbetar med detta tillsammans med mina samarbetspartners.
Työstän valaani.
Jag jobbar på mina löften.
Työstän totuusseerumiani.
Jag jobbar på mitt sanningsserum.
Työstän sitä. Tarvitsen aikaa saadakseni hänen luottamuksensa.
Jag jobbar på det, jag behöver bara lite tid att få hans förtroende.
Työstän käyttöjärjestelmän laajennusta.
Jag jobbar på OS-expansionen.
Työstän sitä, pomo.
Jag jobbar på det, chefen.
Työstän erästä asiaa.
Jag jobbar på något.
Työstän juuri nyt omaa käsikirjoitusta.
Jag jobbar på ett eget manus just nu.
Työstän asiaa, pikkuinen.
Jag jobbar på det, gumman.
Työstän asiaa, Veronica.
Jag jobbar på det, Veronica.
Työstän lakialoitetta.
Jag jobbar på en motion.
Työstän paria ideaa.
Ja, jag jobbar på några idéer.
Työstän omaa mallistoa.
Jag jobbar på min egen stil.
Työstän uutta tanssinumeroa.
Jag jobbar på ett nytt nummer.
Työstän juttua Double Roadin ylikulkutiestä.
Jag jobbar på en story om viadukten på Double Road.
Tällä hetkellä työstän projektia Xconfessions.
Just nu jobbar jag på ett projekt som kallas Xconfessions.
Työstän sitä parhaillaan.
Jag arbetar på det.
Työstän esitystäni.
Jobbat på presentationen.
Minä työstän ehdotusta.
Jag ska jobba på förslaget.
Työstän istumakaaviota.
Jag jobbar med bordsplaceringarna.
Työstän kolmen pelaajan shakkiani.
Jag jobbar med mitt schackspel för tre personer.
Hyvä on, työstän sitä.
Jag ska jobba på det.
Työstän sitä.
Jag ska jobba på det.
Työstän sitä vielä.
Jag jobbar på det.
Mitä? Työstän rusketustani.
Jag jobbar på min solbränna.

Resultat: 85, Tid: 0.0305

"Työstän" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer