TYÖSTÄNYT TÄTÄ PÅ SVENSKA

Översättning av työstänyt tätä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 28, Tid: 0.1102

Exempel på att använda Työstänyt Tätä i en mening och deras översättningar

Hän on työstänyt tätä kuusi vuotta.
Han har arbetat med det här i 6 år.
Miten kauan olet työstänyt tätä?
Hur länge har ni arbetat med det här?
Olen työstänyt tätä runoa 12 vuotta. todellako?
Jag har arbetat med den här dikten i tolv år.
Olen työstänyt tätä vuosikaudet.
Jag har jobbat med det i åratal.

Olen työstänyt tätä viikkoja.
Jag har arbetat på det här stycket i veckor nu.
Olen työstänyt tätä kuukausikaupalla.
Jag har jobbat på det här i månader.
Olen työstänyt tätä lähes vuoden.
Jag har arbetat med det nästan ett helt år, överste carter.
Olen työstänyt tätä puhetta yli kuukauden. tahdon vain hoitaa asian.
Jag har jobbat på mitt tal i en månad, nu vill jag göra det.
Olen työstänyt tätä projektia vain sinua varten.
Jag har arbetat på ett projekt åt dig.
Olen työstänyt tätä kaksi vuotta. olen melkein valmis.
Jag har jobbat med fallet i två år, och är snart.
Olen työstänyt tätä yötä päivää.
Jag har arbetat på det här natt och dag.
Kuinka kauan olet työstänyt tätä?
Hur länge har du jobbat med detta?
Olet todella työstänyt tätä.
Du har verkligen övat på det här.
Kauanko olet työstänyt tätä?
Hur länge har du jobbat med det?
Kuusi kaveria on työstänyt tätä tapausta- ja sinä ratkaiset sen seuraamalla lintua.
Sex av våra killar har jobbat med detta men du knäckte det med hjälp av en fågel?
Miten kauan aioit työstää tätä esseetä?
Hur länge planerade du att jobba på den här uppsatsen?
Minä työstän tätä kaksi vuotta.
Jag håller på med den i två år!
Hän on voinut työstää tätä kuukausia. vuosia.- mitä?
Han kan ha jobbat med den här i månader.
Mun täytyy päästä takas alkuun ja työstää tätä.
Jag måste få gå tillbaka och bearbeta det här.
Anna minä työstän tätä.
Okej, låt mig bearbeta det här.
Se auttaisi minua työstämään tätä.
Det kan hjälpa mig i arbetet.
Haluan työstää näitä omassa pimiössäni.
Jag vill jobba upp dessa i min egen mörkrum.
Hän työstää tätä luodinkappaletta eikä ole vieläkään löytänyt mitään, mikä yhdistäisi teresa halbachin herra averyn taloon tai autotalliin.
Hon arbetar på kulfragmentet och har inte hittat en enda sak som kopplar teresa halbach till mr averys hus eller garage.
Tämän asian työstämiseen jäsenvaltioiden kesken tarvitaan selvästi jatkokeskustelua ja me pyrimme edesauttamaan ja työstämään tätä keskustelua koko puheenjohtajakauden ajan.
Det är uppenbart att medlemsstaterna måste fortsätta att diskutera sinsemellan och arbeta vidare med förslaget, och vi kommer att sträva efter att främja och finjustera denna diskussion under vårt ordförandeskap.
Pyrimme työstämään näitä kysymyksiä ja kohdistamaan huomiomme tarvittavien rahavarojen saantiin, yhteisen takaisinottopolitiikan asteittaiseen täytäntöönpanoon ja ulkorajojen yhdennettyyn hallintaan.
Vi vill samarbeta i dessa frågor i syfte att skapa tillräckliga ekonomiska resurser, gradvis förverkliga en gemensam politik för återsändande och ett integrerat skydd av de yttre gränserna.
Niin, koska se on vaikea, tässä on muutamia satunnaisia ​​vinkkejä miten työstää nämä vaikeudet: käytännön vinkkejä rotujen täsmäytys 1.
Så, eftersom det kommer att bli svårt, här är några slumpmässigt tips för hur man kan arbeta med dessa svårigheter: praktiska tips för racial avstämning 1.

Resultat: 28, Tid: 0.1102

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
SYNONYMER

S Synonymer till "työstänyt tätä"


"Työstänyt tätä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer