TYÖSTÄT PÅ SVENSKA

Översättning av työstät i Svenska

S Synonymer

Resultat: 30, Tid: 0.1245

Exempel på att använda Työstät i en mening och deras översättningar

Silti työstät tätä.
Och ändå jobbar du med det här.
Mitä sarjoja työstät?
Vilka program jobbar du med?
Työstät nyt siis jotain isoa leffaa?
du jobbar med en storfilm nu?
Ei, jos työstät meridiaanejasi.- tiedän.
Om du jobbar på dina meridianer.

Ketä työstät parhaillaan?
Vem bearbetar du för tillfället?
Mikset kertonut, että työstät uutta hanskaa?
Varför har du inte sagt att du jobbar på en ny handske?
Mitä työstät?
Vad håller du på med?
Cookie soitti ja sanoi, että työstät jotain uutta.
Cookie ringde mig, sa att du hade arbetat på någonting nytt.
Voitko kertoa, mitä nyt työstät?
Är det hemligt eller kan du berätta vad du jobbar på nu?
Koska saan nähdä mitä työstät?
När får jag se vad du arbetar med?
Liikutat hänen silmiään,- työstät hitaasti tietä hänen mieleensä,- syvälle sieluun asti.
Du flyttar hans ögon, långsamt arbetar du dig in i hans sinne, in i hans själ.
Minun ei pitäisi kertoa edes tätä, mutta graznyole- ei liity siihen, mitä sinä työstät.
Jag borde inte ens berätta det här, men hela graznyole-saken, det är inte en del av pusslet du jobbar på.
Serbian on myös työstettävä näitä asioita itsensä takia.
Serbien måste också arbeta med dessa frågor för serbien självt.
Viime vuosina näitä avainasioita on työstetty yhä pitemmälle.
Dessa stora frågor har utvecklats ytterligare under senare år.
Työstämme niin isot kuin pienetkin kotisivut.
Vi jobbar med både större och mindre webbprojekt.
Asiaa on työstetty useita kuukausia.
Det har varit i görningen i några månader.
Puhuimme ja työstämme hänen itsetuntoaan.
Jag pratade med henne... -och vi arbetar på att bygga upp sin självkänsla.
Työstämme kuitenkin niiden läpi.
Men vi behöver arbeta igenom dessa känslor.
Ollaan työstetty häntä koko päivän.
Vi har bearbetat honom hela dagen.
Vuoden 2011 talousarviota työstetään parhaillaan.
Arbetet med budgeten för 2011 har påbörjats.
Sitäkin voidaan tarvita, kun työstetään nahkakansia.
Vidare så behöver behöver man kunna arbeta med kalkylblad.
Päätämme, mitä tietoja kerätään ja kuinka niitä työstetään.
Vi beslutar om vilka uppgifter som ska samlas in och hur de ska bearbetas.
Virtaviivainen tarkkuus tynnyriä 90% tungsten darts työstetään luonnollisesti linjakas muotoilu.
De strömlinjeformade precisions fat 90% tungsten dart bearbetas i en naturligt konturform.
Erilaisia vaihtoehtoja on tutkittu ja työstetty.
Flera möjligheter har studerats och varit föremål för arbete.
Työstämme sitä vielä.
Vi jobbar fortfarande på det.
Työstämme sitä vielä.
Vi arbetar fortfarande på det.
Minun on ehkä työstettävä hartioita.
Jag kanske måste jobba med axlarna.
Jäätä on työstetty.
Isen är bearbetad.
Työstämme sitä.
Vi forskar vidare.
Työstetään evernow'ta.
Vi arbetar med evernow.

Resultat: 30, Tid: 0.1245

"Työstät" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer