TYÖSTÄTTE PÅ SVENSKA

Exempel på att använda Työstätte i en mening och deras översättningar

Klappa händerna

Jos työstätte liittoanne.
Klappa händerna om äktenskapet.
Jos työstätte liittoanne, taputtakaa.
Klappa händerna om äktenskapet Är i kris.
Andra meningar exempel
En tunne juttua, jota työstätte, mutta olen siitä pahoillani.
Jag vet inget om storyn ni jobbade på, men jag beklagar verkligen.
Mitä työstätte?
Vad jobbar du på?
Työstätte kuulemma gradua Homo sensoriumin todisteista.
Jag har hört att ni skriver en avhandling om bevisen för homo sensorium.
Mitä te työstätte parhaillaan?
Vad målar ni för tillfället?
Ymmärtääkseni sinä ja Lucious työstätte laulua yhdessä.
Jag har förstått att du och Lucious jobbar på en sång tillsammans, Jamal.
Yhdessä te työstätte meille kampanjan kestävästä parisuhteesta.
Ni gör tillsammans en kampanj om hållbart parförhållande.
Työstän tätä asiaa yhdessä yhteistyökumppaneitteni kanssa.
Vi arbetar med detta tillsammans med mina samarbetspartners.
Työstän juttua Double Roadin ylikulkutiestä.
Jag jobbar på en story om viadukten på Double Road.
Työstän biisiä.
Jobbar med en låt.
Kyllä. Työstän puhettani juuri nyt.
Japp, jag arbetar på mitt tal just nu.
En ole. Työstän tunteitani.
Nej, jag jobbar med mina känslor.
Työstän kanssasi yön kauhumaratonia.
Jobbar på vårt skräckmaraton med dig.
Työstän Hannah Bakerille omistettua muistonumeroa.
Men jag jobbar på en minnesutgåva tillägnad Hannah Baker.
Niinkö? Te työstätte sitä aika paljon.
Det har ni jobbat mycket med.
Arvoisa komission jäsen, työstätte parhaillaan uusia eettisiä sääntöjä.
Herr kommissionsledamot, ni arbetar just nu med nya etiska regler.
Työstän koko ajan asiaa oman terapeuttini kanssa.
Jag jobbar med det med min psykolog.
Työstän parempaa juttua Chuck Rhoadesista. Et ole siinä.
Jag jobbar på nåt bättre om Chuck.
Herra Savitsky, voimmeko hoitaa tämän myöhemmin,- koska työstän juuri yhtä suurta juttua.
Mr. Savitsky, kan vi skjuta upp det lite jag jobbar på en mycket stor grej just nu.

Resultat: 20, Tid: 0.2695

"Työstätte" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer