TYÖSUHDE-ETU PÅ SVENSKA

Exempel på att använda Työsuhde-Etu i en mening och deras översättningar

Työsuhde-etu.
En mindre förmån.
Ehkä se on työsuhde-etu?
Det är kanske en bonus?
Millaisia työsuhde-etuja tarjoat?
Vad får man för semester?
Kukaan ei maininnut työsuhde-etuja.
Lngen nämnde förmånerna.
Millaiset työsuhde-edut sinulla on?
Hur är förmånerna?
Työsuhde-edut ovat hyviä.
Bra förmåner.
Saan osakkeita ja hyvät työsuhde-edut.
Jag kommer att få aktieandelar. Bra förmåner.
Muissa tilanteissa( palkkaus, työn tai työvuorojen jako, tiedon saanti, työsuhde-edut) etniseen vähemmistöön kuuluvat eivät tunne kokeneensa eriarvoista kohtelua sen yleisemmin kuin muut palkansaajatkaan.
I övriga situationer( lönesättning, fördelning av arbete eller arbetsskift, tillgången till information, arbetsförmåner) upplever personer som tillhör en etnisk minoritet inte att de har stött på ojämlik behandling oftare än övriga löntagare.
Julkisasiamies totesi 30.9.1997 vastaavanlaisesta asiasta antamassaan lausunnossa( C-249/96), että samaa sukupuolta olvien" kumppaneiden"( puolisoiden) syrjintä työsuhde-etujen myöntämisessä rikkoo EY-sopimuksen 119 artiklaa.
Den 30 september 1997 konstaterade generaladvokaten i sitt utlåtande i ett mål med analog frågeställning( C-249/96) bl.a. att diskriminering av "partners"( spouses) av samma kön vid beviljande av tjänsteförmåner strider mot artikel 119 i EG-fördraget.
Nämä työsuhde-edut ovat nousussa.
Såhär fördelar sig jobbavdraget.
Tämä on ennenaikaista, mutta onko hommassa työsuhde-etuja?
Det är kanske lite för tidigt, men har ni förmåner?

Resultat: 12, Tid: 0.097

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer