TYÖSUHDEAUTO PÅ SVENSKA

Översättning av työsuhdeauto i Svenska

Resultat: 23, Tid: 0.1123

Exempel på att använda Työsuhdeauto i en mening och deras översättningar

Tavallisimpia ei-lakisääteisiä etuuksia ovat esimerkiksi asunto, työsuhdeauto ja matkapuhelin.
De vanligaste ickelagstadgade förmånerna är exempelvis tjänstebostad, tjänstebil och mobiltelefon.
Sairausvakuutus ja työsuhdeauto.
Dollar, 80-20 i sjukförsäkring och en tjänstebil.
Se on työsuhdeauto.
Ja, det är en tjänstebil.
Jonkinlainen maasturi. työsuhdeauto.
Någon sorts stadsjeep... firmabil.

Ed oli armeijassa, joten... kun hän sai mahdollisuuden asettua aloilleen... tiedäthän, hieno työsuhdeauto, iso talo, vielä isompi palkka... minä pakotin hänet ottamaan työn.
Ed var i det militära, så... när han fick chansen, att slå sig till ro... du vet, den fina firmabilen, det stora huset, den ännu större lönen... pressade jag honom att ta det jobbet.
Työsuhdetta koskevaa riitaa ei saa saattaa ulkomaan viranomaisen ratkaistavaksi.
Tvist som gäller arbetsförhållande får icke hänskjutas till utländsk myndighet för avgörande.
Nuoret ovat työsuhdeturvan suhteen vaikeassa tilanteessa.
Ungdomar befinner sig i ett svårt läge när det gäller anställningstrygghet.
Laki ei kuitenkaan koske työsuhdetta.
Lagen gäller dock icke arbetsförhållande.
Hkscan aloittaa yt-neuvottelut- yli 200 työsuhdetta vaarassa päättyä eri puolilla maata.
HK scan inleder samarbetsförhandlingar- drygt 200 arbetsförhållanden i fara.
Omassa metsässä ilman työsuhdetta suoritettavista metsänhoidollisista töistä 160 markkaa.
Mark för skogsvårdsarbeten som utförs i egen skog utan arbetsförhållande.
Freelance-työ tarkoittaa sitä, että teet työtä usealle toimeksiantajalle ilman pysyvää työsuhdetta.
Arbete som freelancer innebär att du arbetar för flera uppdragsgivare utan fast anställning.
Vuosi muutos 2007 2008 2009 2008/2009 prosenttia prosenttia prosenttia prosenttiyksikköä sukupuoli työsuhde.
År förändring 2007 2008 2009 2008/2009 procent procent procent procentenhet kön anställningsförhållande.
Vähennystarpeeksi ilmoitettiin yt-neuvottelujen alkaessa enimmillään 150 työsuhdetta.
Minskningsbehovet beräknades då vara maximalt 150 arbetstillfällen.
Näin on avattu pandoran lipas ja työsuhdelaki on täysin pilattu.
Pandoras ask har alltså öppnats och arbetsrätten har raserats fullständigt.
Näyttää siltä että lexi etsii mitä vain, paitsi vakinaista työsuhdetta.
Det verkar som om hon har sökt allt utom fast arbete.
Vuosi/ neljännes muutos muutos 2011/IV 2012/IV 2011/IV- 2012/IV 2011/IV- 2012/IV 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä prosenttia,% työsuhde.
År/kvartal förändring förändring 2011/IV 2012/IV 2011/IV- 2012/IV 2011/IV- 2012/IV 1000 personer 1000 personer 1000 personer procent, % anställningsförhållande.
Vuosi/ neljännes muutos muutos 2011/III 2012/III 2011/III- 2012/III 2011/III- 2012/III 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä prosenttia,% työsuhde.
År/kvartal förändring förändring 2011/III 2012/III 2011/III- 2012/III 2011/III- 2012/III 1000 personer 1000 personer 1000 personer procent, % anställningsförhållande.
Vuosi/ neljännes muutos muutos 2012/IV 2013/IV 2013/IV- 2012/IV 2013/IV- 2012/IV 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä prosenttia,% työsuhde.
År/kvartal förändring förändring 2012/IV 2013/IV 1000 personer 1000 personer 1000 personer procent, % anställningsförhållande.
Vuosi/ neljännes muutos muutos 2011/II 2012/II 2011/II- 2012/II 2011/II- 2012/II 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä prosenttia,% työsuhde.
År/kvartal förändring förändring 2011/II 2012/II 2011/II- 2012/II 2011/II- 2012/II 1000 personer 1000 personer 1000 personer procent, % anställningsförhållande.
tuomio 2.7.2009, täsmennettiin, että toimielimen ja sen toimihenkilöiden välistä työsuhdetta, vaikka se perustuu sopimukseen, säännellään muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen
bennett m. ‹. mot harmoniseringsbyrån, slogs det fast att ett anställningsförhållande mellan en institution och dess övriga anställda regleras av
Tags: asiakaspalautteet, työntekijän tietokone seuranta, työsuhde tietokone tarkkailla, työsuhde tietokone tarkkailla pehmo, työntekijä seuranta ohjelmisto, työsuhde monitoring stealth, työntekijän urkintaohjelmat, look at employee computer use.
Tags: kundberättelser, employee computer activity monitoring, employee computer monitoring, anställd dator övervakning programvara, anställd övervakning programvara, employee monitoring stealth, employee spy software, look at employee computer use.
taikka työntekijäin keskusjärjestön pyynnöstä on työneuvoston ratkaistava, onko työtä tai työsuhdetta pidettävä sellaisena, johon tätä lakia on sovellettava.
eller arbetstagares centralorganisationer skall arbetsrådet avgöra, huruvida arbete eller arbetsförhållande skall anses vara sådant, på vilket denna lag skall tillämpas.

Resultat: 23, Tid: 0.1123

"Työsuhdeauto" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer