TYÖTÄ PÅ SVENSKA

Översättning av työtä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 9482, Tid: 0.1166

Exempel på att använda Työtä i en mening och deras översättningar

Heille on tarjolla työtä jäsenvaltioissamme.
Det finns arbete för dem i våra medlemsstater.
Olette tehneet loistavaa työtä ja mietintönne hyväksyttiin talousarvion valvontavaliokunnassa yksimielisesti.
De har åstadkommit ett utomordentligt arbete, och deras betänkanden antogs enhälligt i budgetkontrollutskottet.
Mitä työtä et haluaisi tehdä?
Vilka jobb ska vi inte göra?
Myös samaa työtä tekevillä työtovereilla voi olla vastaavia iho-ongelmia.
Kolleger som utför samma arbete kan också ha liknande hudproblem.

Hienoa työtä sanomme me!
Bra jobbat säger vi!
Suurin osa terapeuteista tekee hyvää työtä.
Största delen av terapeuterna gör ett gott jobb.
Työtä on tehtävänä myös kilpailulainsäädännön alalla.
Vi måste arbeta med konkurrensrätten.
Valiokuntamme on mielestäni tehnyt perusteellista työtä.
Vårt utskott har enligt min mening gjort ett grundligt arbete.
Se teki erittäin hyvää työtä.
De har gjort ett mycket bra jobb.
Hyvää työtä pojat!
Bra jobbat killar!!
Tehkäämme nyt yhdessä työtä tämän saavuttamiseksi.
Låt oss då arbeta tillsammans för att uppnå detta.
Tämä on jumalan työtä- ja tämä on jumalan tahto.
Det är guds verk. och det är guds vilja.
Puheenjohtajavaltio on tehnyt toistaiseksi hyvää työtä.
Ordförandeskapet har hittills gjort ett gott arbete.
Tänään oli minulla paljon työtä.
Jag har jobbat mycket idag.
Se on todella kallista työtä.
Det blir väldigt dyra jobb.
Tämä on hyvin perusteellista työtä.
Det är ett mycket utförligt arbete.
Emme voi aloittaa tätä työtä ensi vuonna, vaan meidän on aloitettava heti.
Vi kan inte börja arbeta med detta nästa år. vi måste börja genast.
Uudelleenaktivoiminen on aina ollut tärkeä osa herran työtä.
Återaktivering har alltid varit en viktig del av herrens verk.
Ei voi luoda KDE- työtä. tarkista asennuksesi.
Kan inte skapa ett KDE- jobb. kontrollera installationen.
Niiden laatiminen ja hyväksyminen edellyttää huomattavaa työtä.
Det krävs en omfattande insats för att utarbeta och godkänna dem.
Teimme yhdessä ankarasti työtä.
Vi har jobbat hårt tillsammans.
Hienoa työtä, jyrki!
Snyggt jobbat, thåström!
Et saa koskaan enää jatkaa tätä työtä.
Du får aldrig arbeta på den igen.
Se tarkoittaa, että olen tehnyt hyvää työtä.
För det betyder att jag gjort ett bra jobb.
Uudelleen, jos työtä on tekijä, tämä paikka olisi erittäin suositeltavaa.
Återigen, om insats var en faktor, skulle det här stället bli starkt rekommenderas.
Unicef tekee tärkeää työtä.
Recom gör ett viktigt arbete.
Työtä, turvaa ja tasa-arvoa!
Skydd, sysselsättning och effektiviteten i.
Tämä on taivaallisen isämme ja hänen poikansa työtä.
Det här är vår himmelske faders och hans sons verk.
Ottaa vastaan tosiasiallisesti tarjottua työtä;
Anta faktiska erbjudanden om anställning.
Hyvää työtä, rhoda.
Bra jobbat, rhoda.

Resultat: 9482, Tid: 0.1166

SE ÄVEN

Se även


"Työtä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer