TYÖTÄMME PÅ SVENSKA

Översättning av työtämme i Svenska

S Synonymer

Resultat: 270, Tid: 0.1035

Exempel på att använda Työtämme i en mening och deras översättningar

Aiomme jatkaa työtämme tällä alalla keskinäisen avoimuuden hengessä.
Vi kommer att fortsätta vårt arbete i en anda av ömsesidig öppenhet.
Emme ole hoitaneet työtämme, ettekä tekään ole.
Vi har inte gjort vårt jobb, och det har inte du heller.
Mutta se helpottaisi työtämme, jos tekisit töitä vain meille.
Men det underlättar vårt arbete, om du bara arbetar för oss.
Muutoin emme voi tehdä työtämme.
I annat fall kan vi inte utföra vårt arbete.

Tältä osin meidän on jatkettava sinnikkäästi työtämme.
Vi måste arbeta vidare med detta.
Rakastamme työtämme ja tiedämme tarkalleen, mitä olet etsimässä!
Vi älskar vårt jobb och vi vet exakt vad du letar efter!
Meidän on jatkettava työtämme ja yhdennettävä talouksiamme.
Vi måste arbeta vidare och integrera våra ekonomier.
Emme tekisi työtämme, jos meihin luotettaisiin.
Vi skulle inte göra vårt jobb om folk litade på oss.
Se on työtämme, troy.
Det är vad vi gör, troy.
Meidän on löydettävä keinoja nopeuttaa työtämme yhdessä.
Vi måste finna metoder för att gemensamt påskynda vårt arbete.
Teemme vain työtämme, siinä kaikki.
Nej, vi gör bara våra jobb, inget mer.
Se on tärkeä osa työtämme.
Den är en viktig del av vårt arbete.
Tämä on työtämme, rahat eivät oie meidän.
Det är vårt jobb. pengarna är inte våra.
Se on työtämme, herra mccall.
Detta är vad vi gör, mr. mccall.
Meidän on jatkettava työtämme ja käytävä tämä keskustelu.
Vi måste arbeta vidare och föra den här debatten.
Pysäytämme hänet, koska se on työtämme.
Vi kommer att stoppa honom eftersom det är vad vi gör.
Toimimme mahdollisimman nopeasti, mutta turvallisuustilanne ei helpota työtämme.
Vi arbetar så snabbt som möjligt, men säkerhetssituationen underlättar inte vårt arbete.
Teemme vain työtämme.
Vi gör bara våra jobb.
Ettemme tehneet työtämme?
Att vi inte gör vårt jobb?
Se antoi meille uutta voimaa jatkaa työtämme.
Det gav oss förnyad styrka att fortsätta arbeta.
Pyydän apuanne jotta voimme jatkaa työtämme.
Jag ber om hjälp så att vi kan fortsätta vårt arbete.
Teemme työtämme.
Vi sköter vårt jobb.
Rakastamme työtämme.
Vi älskar vad vi gör.
Voimme siis jatkaa työtämme.
Vi kan alltså fortsätta vårt arbete.
Se on työtämme.
Det är vårt jobb.
Se on työtämme.
Det är vad vi gör.
Koska se on työtämme.
För det är vad vi gör.
Teemme työtämme.
Vi gör vårt jobb.
Jatkamme työtämme tämän parissa.
Vi kommer att fortsätta vårt arbete med detta.
Mutta se on työtämme.
Men det är vad vi gör.

Resultat: 270, Tid: 0.1035

SE ÄVEN

Se även


"Työtämme" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer