TYÖT ALKAVAT PÅ SVENSKA

Översättning av työt alkavat i Svenska

Resultat: 29, Tid: 0.1482

Exempel på att använda Työt Alkavat i en mening och deras översättningar

Työt alkavat 5 minuutin kuluttua.
Lystring. arbetet börjar om fem minuter.
Huomio, vangit. työt alkavat viiden minuutin päästä.
Lystring, arbetet börjar om fem minuter.
Jokaisella teistä tulee olemaan töitä tehtävänä ja työt alkavat nyt.
Varenda en av er har ett arbete att utföra. och arbetet börjar nu.
Saavut täsmälleen puoli kahdeksalta, työt alkavat tasan kahdeksalta.
Du kommer hit vid 7:30, arbetet börjar prick 8:00.

Houkuttelevaa, mutta työt alkavat kymmeneltä.
Frestande, men jag börjar jobba klockan tio.
Työt alkavat maanantaina.
Börjar jobba på måndag.
Työt alkavat kello 22 ja päättyvät 24.00.
Dagen startade kl 10:00 och slutade 24.00.
Työt alkavat viikolla 32.
Ridskolan startar igen vecka 32!
Työt alkavat maaliskuussa 2016 ja urakka valmistuu lokakuussa 2017.
Arbetet inleds i mars 2016 och entreprenaden blir färdig i oktober 2017.
Työt alkavat sopimuksen mukaan syyskuussa 2015 ja jatkuvat toukokuulle 2016.
Arbetet startar i maj 2015 och planeras att färdigställas under september 2016.
Työt alkavat vasta ensi viikolla.
Jobbet börjar nästa vecka.
Työt alkavat kasaantua.
Jobbet börjar hopa sig.
Työt alkavat periytyä.
Arbeten har börjat att ärvas.
Työt alkavat.
Työt alkavat heinäkuun alussa( vk 27) kestäen elokuun loppuun saakka( vk 35). työajat ovat ma-pe klo 7-18.
Arbetena inleds i början av juli( vecka 27) och pågår till slutet av augusti( vecka 35) .arbetstiderna är mån.-fre. kl. 7-18.
Todellinen työ alkaa nyt!
Det verkliga arbetet börjar nu!
Maanantaina loma loppuu ja työt alkaa jälleen.
På måndag är semestern slut och jag börjar jobba igen.
Meillä on hyvä ohjelma, mutta työ alkaa vasta nyt.
Vi kommer att få ett bra program, men det är nu arbetet börjar.
Työni alkaa kahden viikon päästä.
Jobbet börjar om två veckor.
Mutta kuten jo alussa sanoin, varsinainen työ alkaa vasta nyt.
Men, som det sades redan inledningsvis, är det först nu det egentliga arbetet börjar.
Työpäivä alkaa kahdeksalta aamulla.
Jag börjar jobba åtta i morgon.
Mutta oikea työ alkaa nyt, vai mitä?
Fast det är nu det riktiga arbetet börjar, va?
Tiedoksi vain, että työni alkavat seitsemän tunnin päästä.
Bara så du vet så börjar jag jobba om sådär sju timmar.
Työt alkoivat saman vuoden kesäkuussa.
Detta arbete påbörjades i juni i år.
Tammikuuta työt alkoivat kirkossa.
Den 17 januari påbörjades arbetet med kyrkan.
Työt alkaa noin klo 08.00 ja arvioitu päättymisaika noin klo 15.00.
Arrangemanget kommer att starta från KL.08.00 och beräknas vara klart till ca KL.17.00.
Työt alkoivat huhtikuun lopussa 2015 ja päättyvät heinäkuussa 2016.
Arbetet påbörjades i slutet av april 2015 och ska vara klart i juli 2016.

Resultat: 29, Tid: 0.1482

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

"Työt alkavat" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer