TYÖTEHTÄVÄ PÅ SVENSKA

Översättning av työtehtävä i Svenska

Resultat: 22, Tid: 0.1202

Exempel på att använda Työtehtävä i en mening och deras översättningar

Olemassa on toinenkin vaativa työtehtävä.
Sedan finns det en annan krävande arbetsuppgift.
Eikö tuo ole vähän erikoinen työtehtävä?
Är det inte en lite speciell arbetsuppgift du har landat i?
Onko tämä virallinen työtehtävä?
Är det här ett officiellt uppdrag?
Aika kova työtehtävä.
Det var ett rätt brutalt uppdrag.

Se ei ole työtehtävä.
George, det är inget uppdrag.
Mikä on ollut sun oudoin työtehtävä?
Vilket är det konstigaste jobben du har haft?
Hänellä on työtehtävä. hän onnistui.
Han är på ett uppdrag.
Mikä on työtehtävä?
Vad är det för uppdrag?
Tämä on hänelle vain työtehtävä.
Det här är bara ett jobb för honom.
Minulla on sinulle työtehtävä.
Jag har ett jobb åt er.
Koska se ei ollut työtehtävä.
För det var inte ämnet ni fick.
Muusa ei ole työtehtävä.
Musa är ingen jobbtitel.
Keskuksen freelance-jaoston pääasiallinen työtehtävä vuonna 1999 on järjestää sarja tarjouspyyntökilpailuja katso liitteessä II oleva luettelo.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften under 1999 för centrumets frilansavdelning kommer att vara att organisera ett antal anbudsförfaranden se förteckning i bilaga II.
Facebook twitter linkedin google tulosta tiedot nimi: anne-sofie pesola työtehtävä: tiedottaja, ruotsinkielinen ja kansainvälinen viestintä( kahden vuoden sijaisuus) koulutus:
Facebook twitter linkedin google skriv ut information namn: anne-sofie pesola arbetsuppgift: informatör, svenskspråkig och internationell kommunikation( två års vikariat) utbildning:
Kävin työtehtävissä darfurissa.
Jag hade ett uppdrag i darfur.
Muuttuva työympäristö ja jäsentymättömät työtehtävät.
Effektiva växel- och operatörslösningar utan fasta installationer.
Työntekijän työtehtävät.
Den anställdas arbetsuppgifter.
Rikoit sääntöjä. suoritit työtehtäväsi continentalissa.
Du bröt mot regeln mot affärsuppgörelser continental.
Erittäin huolimatonta ryhtyä romanttiseen suhteeseen työtehtävissä.
Det är mycket slarvigt av dig att bli romantiskt insyltad på uppdrag.
Onko tämä hänen työtehtävänsä?
Är det hans första jobb?
Turvallisuusjohtamisen osa-alueet henkilöstön työtehtävät ja osaaminen vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi kunnossapito poikkeustilanteiden hallinta toiminnan mittaaminen lainsäädäntö laki
Säkerhetsledningens delområden personalens arbetsuppgifter och kompetens identifiering av faror och riskbedömning underhåll hantering av undantagstillstånd mätning av verksamheten

Resultat: 22, Tid: 0.1202

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer