TYÖTOVEREITAAN PÅ SVENSKA

Översättning av työtovereitaan i Svenska

Resultat: 9, Tid: 0.0527

Exempel på att använda Työtovereitaan i en mening och deras översättningar

He eivät olleet hänen työtovereitaan.
De där töntarna var inte hennes kolleger.
Oletko kutsunut hänen työtovereitaan?
Bjöd du hans kollegor?
Hän tuskin haluaa apuamme- mutta aina ei voi valita työtovereitaan.
Hon vill nog inte ha vår hjälp men man får inte alltid välja vilka man samarbetar med.
Vaikka rakastan raymondia, minun ei tarvitse rakastaa hänen työtovereitaan.
Bara för att jag älskar raymond behöver jag inte älska hans kollegor.

Kiitän puheenjohtajavaltio irlantia ja erityisesti bertie ahernia ja hänen työtovereitaan diplomaattisista kyvyistä, politiikantajusta ja vahvasta omistautumisesta euroopan asioille.
Jag gratulerar det irländska ordförandeskapet och i synnerhet bertie ahern och hans kolleger till deras diplomatiska skicklighet, politiska sinne och stora engagemang för den europeiska saken.
Kulkiessamme temppelin läpi katselin ja kuuntelin vanhin walkeria ja hänen työtovereitaan, kun he tarkastivat työn laatua ja keskustelivat pääurakoitsijan kanssa.
Under rundvandringen i templet iakttog och lyssnade jag till äldste walker och hans medarbetare när de inspekterade arbetet och samtalade med byggmästaren.
Elämän suunta muuttuu, ja naiset ovat usein huonosti valmistautuneita tällaiseen muutokseen, vaikka todellisuudessa he yleensä sopeutuvat tilanteeseen sukulaisiaan, ystäviään, työtovereitaan ja työnantajiaan paremmin.
Livet ändrar riktning, och kvinnor är ofta dåligt förberedda på en sådan förändring, även om de i själva verket ofta klarar av situationen bättre än sina släktingar, vänner, kolleger och arbetsgivare.
joiden joukossa on muiden muassa fyysisiä valvojia ja heidän työtovereitaan, ja ryhmää johtaa arkkienkelien päällikkö. hän toimii tässä ominaisuudessa
Denna grupp består av tio olika klassers personligheter, inklusive fysiska övervakare och deras medarbetare, och den förestås av ärkeänglarnas ledare, som verkar i
Työtovereitahan tässä ollaan.
Ja, enade vi stå.

Resultat: 9, Tid: 0.0527

"Työtovereitaan" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer