TYÖTTÖMÄKSI PÅ SVENSKA

Översättning av työttömäksi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 170, Tid: 0.0891

Exempel på att använda Työttömäksi i en mening och deras översättningar

Lähetä hakemus ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon.
Skicka ansökan anmäl dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån.
Olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi te-toimistossa.
Registrerat dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.
Olet todella hyvä. teet minut työttömäksi.
Du är så duktig... att du kanske tar mitt jobb.
Silloin äiti jäisi työttömäksi. hän joutuisi työskentelemään kadulla.
Då skulle mamma bli arbetslös, hon skulle tvingas jobba på gatan.

Pelkäätkö, että jäät työttömäksi?
Akta dig för att hamna i arbetslöshet.
Jos jäät työttömäksi.
Om du blir arbetslös.
Valmistamme vasta työttömäksi jääneitä työnmetsästykseen minimoiden samalla lakiongelmat.
Vi förbereder nya arbetslösa för emotionell och psykiska hinder vid jobb letande, samtidigt minimera juridiska bakåtslag.
Tämän vuoksi kymmenet miljoonat työntekijät joutuvat työttömäksi.
För tiotusentals arbetare kommer följderna att bli arbetslöshet.
Tietoa te-toimiston palveluista löydät infofinlandin sivulta jos jäät työttömäksi.
Information om te-byråns tjänster hittar du på infofinlands sida om du blir arbetslös.
Raha käytettäisiin esimerkiksi työttömäksi jääneiden ihmisten uudelleenkouluttamiseen.
Pengar som skulle använts till utbildning av arbetslösa istället.
Hän on ollut tuollainen sen jälkeen kun jäi työttömäksi.
Han har varit så här ända sen han blev av med jobbet.
Oletko joutunut työttömäksi?
Har du blivit arbetslös?
Isä jäi työttömäksi.
Min far blev av med jobbet.
Lähes puolella heistä ei ole minkäänlaista turvaa, jos he joutuvat työttömäksi.
Nästan hälften av dem har inget skydd om de blir arbetslösa.
Joka välittömästi työlakon tai työsulun johdosta on joutunut työttömäksi; tai.
Som omedelbart till följd av strejk eller lockout blivit arbetslös; eller.
Lopeta, hän jäi juuri työttömäksi.
Han blev precis av med jobbet.
Emme usko, että moni jää työttömäksi.
Ja det är säkert många män som blir arbetslösa.
Kun jää eläkkeelle tai työttömäksi.
Klåda, medan arbetslösa eller.
Se on kamalaa. moni hyvä ihminen jäi työttömäksi.
Många kompetenta blev av med jobbet.
Säännöt ovat erilaiset, jos joudut työttömäksi ollessasi työkomennuksella.
Andra regler gäller om du blir arbetslös under utstationeringen.
Olet työtön tai olet jäämässä työttömäksi.
Du är arbetslös eller kommer att bli arbetslös.
Heikosti koulutetuilla on yhä suurempi riski joutua työttömäksi ja eristyä sosiaalisesti.
Människor med bristande kvalifikationer riskerar i allt större utsträckning att bli arbetslösa och utestängda från samhället.
Emme usko, että moni jää työttömäksi.
Många mår dåligt av att vara arbetslösa.
Voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi sähköisesti.
Du kan registrera dig som arbetslös arbetssökande elektroniskt.
Olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ennen kuin jäit työttömäksi.
Har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor innan du blev arbetslös.
Kotimaa 355_400 ihmistä oli helmikuun lopussa ilmoittautunut työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi.
I slutet på juni var 354 000 personer inskrivna som arbetslösa vid arbetsförmedlingen.
Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi.
Anmäl dig som arbetslös arbetssökande.
Tulevaisuuden lääke. puhdistaa suonet ja jättää meidät työttömäksi.
Framtidsmedlet... som rensar rent i ådrorna och gör oss arbetslösa.
Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminensuomi ruotsi.
Att anmäla sig som arbetslös arbetssökandefinska svenska.
Minä hetkenä hyvänsä voimme joutua työttömäksi.
Men när som helst kan några av oss bli arbetslösa.

Resultat: 170, Tid: 0.0891

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer