TYÖTTÖMYYS PÅ SVENSKA

Översättning av Työttömyys i Svenska

Resultat: 1748, Tid: 0.0383

Exempel på att använda Työttömyys i en mening och deras översättningar

Työttömyys on kasvanut ja palkkaerot lisääntyneet.
Arbetslösheten och inkomstskillnaderna har ökat.
Kuolonuhrien sijalla meillä on työttömyys.
I stället för döda har vi arbetslösa.
Työttömyys, köyhyys ja lukutaidottomuus lisääntyvät.
Arbetslösheten, fattigdomen och analfabetismen ökar.
Työttömyys Bulgariassa ja Romanissa on todellisuudessa järkyttävän korkea.
De verkliga arbetslöshetstalen i Bulgarien och Rumänien är skrämmande höga.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2011, heinäkuu.
Arbetslösheten Källa: Konsumentbarometern 2011, juli.
Meillä on puolen miljoonan ihmisen työttömyys.
Det är nästan en halv miljon människor arbetslösa.
Työttömyys kohosi ennätystasolle: vuonna 1994 keskimääräinen työttömyysaste ylitti ensimmäistä kertaa 11.
Arbetslöshetstalen steg till nya höjder och översteg 1994 för första gången
Kuuban työttömyys on 20.
Av kubanerna är arbetslösa.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2011, kesäkuu.
Arbetslösheten Källa: Konsumentbarometern 2011, juni.
Työttömyys pysyi samalla tasolla kuin vuonna 1997.
Arbetslöshetsnivån var densamma som 1997.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2015, huhtikuu.
Arbetslöshet Källa: Konsumentbarometern 2015, april.
Työttömyys on kasvanut.
Arbetslösheten ökade.
Maan korkea työttömyys vaikeuttaa pahasti ratkaisun löytämistä ongelmiin.
Den höga arbetslöshetsnivån i landet hindrar starkt möjligheten att hitta en lösning på problemen.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2016, toukokuu.
Arbetslöshet Källa: Konsumentbarometern 2016, april.
Työttömyys putosi 11,3 prosenttiin mutta on edelleen kaksi prosenttiyksikköä yli EU:n keskiarvon.
Arbetslöshetsnivån sjönk till 11,3 % men ligger fortfarande 2 procentenheter över EU:s genomsnitt.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2011, joulukuu.
Arbetslösheten Källa: Konsumentbarometern 2011, december.
Monissa Itä-Euroopan maissa on korkea työttömyys.
Många östeuropeiska länder har höga arbetslöshetssiffror.
Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2005 26.4.2005.
Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2005 26.4.2005.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2013, syyskuu.
Arbetslösheten Källa: Konsumentbarometern 2013, september.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2017, lokakuu.
Arbetslöshet Källa: Konsumentbarometern 2017, september.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2014, elokuu.
Arbetslösheten Källa: Konsumentbarometern 2014, september.
Työttömyys, nuorisotyöttömyys Iberian niemimaalla ja monissa euroalueen valtioissa on kroonista.
Arbetslösheten- ungdomsarbetslösheten- på iberiska halvön och i många euroländer är kronisk.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2018, marraskuu.
Arbetslöshet Källa: Konsumentbarometern 2018, september.
Työllisyys ja työttömyys vuonna 2011 2011.
Sysselsättning och arbetslöshet 2011 2011.
Lisäksi työttömyys on jakautunut hyvin epätasaisesti.
Dessutom var arbetslösheten mycket ojämnt fördelad.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2018, heinäkuu.
Arbetslöshet Källa: Konsumentbarometern 2018, oktober.
Työttömyys yhteisvaluutta-alueella on laskenut hitaasti, viime joulukuussa se oli 10,4 prosenttia.
Arbetslösheten inom EMU uppgick till säsongsjusterade 10,4 procent i december.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2016, huhtikuu.
Arbetslöshet Källa: Konsumentbarometern 2016, maj.
Kun työttömyys pitkittyy, myös toivottomuus nousee.
När arbetslösheten förlängs, ökar också uppgivenheten.
Työttömyys kasvaa useimmissa valtioissa.
I de flesta länder ökar arbetslösheten.

Resultat: 1748, Tid: 0.0383

Se även


työttömyys lähde
arbetslöshet källa finland's ekonomi källa
työttömyys laski
arbetslösheten sjönk i arbetslösheten minskade minskningar arbetslöshetstalen arbetslösheten i sjunkit arbetslösheten minskar snabbare bland
työttömyys alkoi
arbetslösheten började börja reducera arbetslösheten
työttömyys jatkuu
fortsätter arbetslöshet arbetslösheten fortsätter bestående arbetslösheten arbetslösheten fortgår
työttömyys johtuu
i den arbetslösheten beror på arbetslösheten bottnar i
työttömyys putosi
arbetslösheten sjönk arbetslöshetsnivån sjönk
työttömyys voi
arbetslösheten kan
työttömyys ja inflaatio
arbetslöshet och inflation
työttömyys on kasvanut
arbetslösheten har ökat arbetslösheten ökade ökning arbetslösheten
työttömyys on lisääntynyt
arbetslösheten har ökat arbetslösheten har stigit ökade arbetslösheten
työttömyys on laskenut
arbetslösheten har gått ned arbetslösheten har sjunkit arbetslösheten har minskat "arbetslösheten har sjunkit sin
työttömyys ja työmarkkinat
arbetslösheten och arbetsmarknaden
työttömyys on kasvussa
arbetslösheten ökar har en ökande arbetslöshet arbetslösheten har ökat
työttömyys on yksi
arbetslöshet är ett av är arbetslösheten ett av
työttömyys on nyt
arbetslösheten är dag arbetslösheten nu är arbetslösheten har nu arbetslösheten uppgår nu
työttömyys on vähentynyt
arbetslösheten har minskat arbetslösheten har sjunkit
työttömyys on suurin
arbetslösheten är vårt största arbetslöshet är den viktigaste arbetslösheten är den främsta är arbetslösheten det största
työttömyys on rakenteellista
arbetslösheten är strukturell betslösheten är strukturell
työttömyys ja epävarmuus
arbetslöshet och osäkerhet
korkea työttömyys
hög arbetslöshet

"Työttömyys" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer