TYÖVÄELLE PÅ SVENSKA

Översättning av työväelle i Svenska

Resultat: 7, Tid: 0.0401

Exempel på att använda Työväelle i en mening och deras översättningar

Väkivalta on sentään vieras keino työväelle.
Våld är ett främmande medel för arbetarklassen.
Työväelle ovat kaikki keinot sallittuja, jos niillä vain saadaan valta.
För arbetarklassen är alla medel tillåtna, om det ger oss makten.
Heti kun eduskunnalle tuli valta ja enemmistö työväelle.
Så fort lantdagen fick makt och arbetarklassen majoritet.
Kunnia työväelle.
Skål för arbetarklassen då.

fuusiot johtavat monien työntekijöiden ja joidenkin alueiden osalta dramaattisiin taantumis- ja syrjäytymisprosesseihin, jotka ovat erityisesti vahingoksi nuorelle työväelle.
och i vissa områden resulterar i en dramatisk förnedring och utslagning, särskilt till men för de yngsta arbetarna.
Puolet työväestä ei tullut.
Hälften av de anställda kom inte.
Tämä on pöyristyttävää kansallisten varojen kiristystä portugalilaiselta työväeltä ja portugalin kansalta taloudellisen pääoman taskuihin.
Det är oacceptabelt att man plundrar portugisiska arbetare och medborgare på nationella resurser och lägger dem i finanskapitalets fickor.

Resultat: 7, Tid: 0.0401

"Työväelle" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer