TYPERYYDESTÄ PÅ SVENSKA

Översättning av typeryydestä i Svenska

Resultat: 30, Tid: 0.094

Exempel på att använda Typeryydestä i en mening och deras översättningar

Ei kyse ole typeryydestä vaan petoksesta.
Det är inte dumhet. det är bedrägeri.
Ällistyin aivan valtavasti moisesta typeryydestä.
Jag blir upprörd av sån här oerhörd dumhet.
Pitäisin enemmän typeryydestä.
Jag skulle föredra dumhet.
Jotain typeryydestä.- älä muuta sano.
Något om att vara dum.

Sanotaan että se on rangaistus typeryydestä.
Man säger att jag blir dömd för dåligt omdöme.
Saitko viestini jammin typeryydestä?
Fick du mitt meddelande om idioten jamm?
En pane elizabethia maksamaan miehensä typeryydestä.
Elizabeth ska inte behöva lida för hans dårskap.
Kolmen virheen tekeminen on merkki typeryydestä, mielenvikaisuudesta tai tahallisesta kiusanteosta.
Att göra tre eller fler misstag är ett tecken på dumhet, galenskap eller avsiktlig vilja att skada.
Uskotte, että kun euroopan kansalaiset suhtautuvat yhä skeptisemmin euroopan unioniin, se johtuu koulutuksen puutteesta, piittaamattomuudesta tai jopa typeryydestä.
Ni anser att om eu-medborgarna är alltmer skeptiska inför EU är det på grund av bristande utbildning, på grund av okunnighet eller till och med dumhet.
Jos tämä ongelma vesitetään nyt keskusteluksi siitä, onko portugali rikkonut tiedonsaantioikeutta tai oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen, käsillä on poikkeuksellinen osoitus tekopyhyydestä, pahansuopuudesta ja typeryydestä.
Om denna fråga i dag inskränker sig till att diskutera huruvida portugal har brutit mot informationsfriheten och den fria rörligheten, är det ett exceptionellt uttryck för hyckleri, illvilja och dumhet.
Tämä on jälleen kerran yksi esimerkki typeryydestä ja lyhytnäköisyydestä, sillä entistä dynaamisempi ja voimakkaampi eurooppalainen alue tällä seudulla hyödyttäisi kaikkia.
Det är ett exempel- ytterligare ett exempel- på enfald och kortsynthet, eftersom en ännu mer dynamisk och mäktig europeisk region inom detta område skulle gynna alla.
Voin vain toivoa, että pääsemme eroon tällaisesta typeryydestä ja että neuvoston kokouksessa osoitetaan enemmän järkeä.
Jag kan endast hoppas att vi kommer att befrias från denna idioti och att rådet kommer att visa mer förnuft vid sitt möte.
kollegat, tiedetään, että jos radioaktiivisten aseitten aiheuttamat kuolemantapaukset johtuvat ihmisten tunteettomuudesta, liikenneonnettomuuksien aiheuttamat kuolemantapaukset johtuvat pääasiassa ihmisten typeryydestä.
av radioaktiva vapen orsakas av mänsklig okänslighet så orsakas dödsfallen på grund av trafikolyckor huvudsakligen av mänskligt oförnuft.
Mitä typeryyttä!
Vilken dumhet!
Madame gao voi antaa typeryyden anteeksi. mutta ei ilman rangaistusta.
Madame gao kan förlåta dumhet men inte utan straff.
Mitä typeryyttä tämä on?
Är du dum i huvudet?
Mutta entä se typeryys?
Men hans enfald?
Selitä typeryyden ja laittomuuden ero, niin pidätytän vaimoni veljen.
Säg vad skillnaden mellan dum och olaglig är, så arresteras min svåger.
Typeryys on parantumaton sairaus." hauskasti sanottu.
Inget botemedel för dumhet." kul.
Kuka haluaa muistaa häpeän, synnit tai typeryyden?
Vem vill minnas sin skam eller synd eller enfald?
Typeryyden teeskentely ei sovi teille.
Spela inte dum. det klär er inte.
Tämä on vähintäänkin täydellistä poliittista typeryyttä.
Detta är minst sagt ren politisk dumhet.
Vain kaksi asiaa ovat äärettömiä, maailmankaikkeus ja ihmisten typeryys.
Det finns bara två saker som är oändligt: universum och människors dumhet.
Sitten en olisi tehnyt typeryyksiä.
Och jag hade inte varit så dum.
Vain kaksi asiaa ovat äärettömiä, maailmankaikkeus ja ihmisten typeryys.
Två saker är ej ändliga: universums storlek och mänsklig dumhet.
Jim, älä tee mitään typeryyksiä.
Gör inget dum.
Itsemurha typeryyden takia.
Självmord genom dumhet.
Olenko saavuttanut jonkinlaisen rehellisyyden asteen joka lähenee typeryyttä?
Har jag just uppnått en ärlighetsnivå som gränsar till dumhet?
Minä olen kyllästyt taistelemaan luonnon sokeaa typeryyttä vastaan.
Mina händer är befläckade med naturens blinda dumhet.
Typeryys pelasti sinut.
Dumhet räddade dig.

Resultat: 30, Tid: 0.094

"Typeryydestä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer