TYRANNI PÅ SVENSKA

Översättning av tyranni i Svenska

S Synonymer

Resultat: 105, Tid: 0.0742

Exempel på att använda Tyranni i en mening och deras översättningar

Userkara oli tyranni, hirviö.
Userkara var en tyrann, ett monster.
Isäsi tietää olevansa tyranni. ja että vihaat häntä.
Din pappa vet att han var en tyrann och att du hatar honom.
Se on tyranni darken rahl!
Det är tyrannen, mörke rahl!
Ymmärsin, että sinä olet hirvittävä tyranni, joka vangitsi tämän epäonnisen hunsvotin.
Ni är den hemske tyrannen som fängslat denne stackare.

Ja tyranni.
Och en tyrann.
Mugabe on paha mies, tyranni ja murhaaja.
Mugabe är en ond man, en översittare och en mördare.
Oikeuksiamme uhkaa tyranni,... 3000 mailin päässä.
Och våra rättigheter hotas av en tyrann på 3000 miles avstånd.
Lähetä tuo langennut tyranni helvetin liekkeihin!
Skicka den fallne tyrannen in i helvetets lågor!
Marcus on raakalainen ja tyranni.
Far, marcus är en buse och en översittare.
Azazel oli tyranni, mutta hän piti meitä koossa.
Azazel var en tyrann men höll oss samman.
Vuonna 2166 kuolematon tyranni vandal savage- valloitti maailman ja surmasi perheeni.
År 2166 erövrade den odödliga tyrannen vandal savage världen och mördade min fru och mitt barn.
Tyranni ei kasvata lapsiani.
Mina barn får inte fostras av en översittare.
Mutta hän ei ole mikään tyranni.
Men han är inte en tyrann.
Agathocles, tyranni syracuse, tarttuu messinan kaupungin.
Tyrannen agathokles av syrakusa erövrar staden messina.
Löysin ordenin lippaat- ja tapoin niiden avulla tyranni darken rahlin.
Jag hittade behållarna av orden och använde dem för att döda tyrannen mörke rahl.
Oli pakko lähteä, hän oli lordi ja tyranni.
Jag var tvungen. han var godsägare och en tyrann.
Se tyranni!
Tyrannen där!
Hän oli tyranni.
Han var en tyrann.
Hän on tyranni.
Han är en tyrann.
Esi-isäni syöksi tyranni tarquiniuksen valtaistuimeltaan.
Min förfader störtade tyrannen.
Minusta on tullut tyranni.
Jag har blivit en tyrann.
Tyranni mitä tehnee?
Vad gör tyrannen?
Illan avaa, ensimmäisessä ottelussa,- kaksipäinen tyranni.
Vi sparkar igång kvällen, i vår första förmatch den två-hövdade tyrannen.
William hamleigh on tyranni!
William hamleigh är en tyrann!
Tyranni elää!
Tyrannen lever!
Somoza on myös tyranni.
Somoza är också en tyrann.
Tyranni vei jälkeläisesi, blondi pelastuksemme.
Tyrannen tog din avkomma. den blonda tog vår frälsning.
Että olet tyranni!
Att du är en tyrann!
Se mies oli tyranni.
Han var en tyrann.
Tyranni on kuollut.
Tyrannen är död.

Resultat: 105, Tid: 0.0742

SE ÄVEN

Se även


SYNONYMER

S Synonymer till "tyranni"


"Tyranni" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer